Home แนวคิดชีวิต คิดก่อนโพสต์ คนไม่หวังดีก็เยอะ

คิดก่อนโพสต์ คนไม่หวังดีก็เยอะ

6 second read
0
971
10 สิ่ง ที่ไม่ควรโพสต์ ในโลกออนไลน์ รู้ไว้ไม่เสียหาย

คิดก่อนโพสต์ คนไม่หวังดีก็เยอะ

ทุกวันนี้ ไม่ว่าคุณจะแบ่ งปั นเรื่องอะไร ในโซเชียล ย่อมมีคนรัก และคนที่เกลี ย ด อยู่เสมอ มาดูว่า พฤติก ร ร มที่คุณไม่ควรโพสต์

บนโลกออ นไ ลน์มีอะไรบ้าง หากรู้แล้วเราจะได้ไม่ต้องทำ

1 ภาพเซลฟี่ ในโอกาสที่ไม่เหมาะ

ในบางครั้ง บางสถานที่ บางโอกาส ก็ต้องให้เกียรติและเคารพ โดยเฉพาะ ในงานศ พ เพราะคุณไม่ควรทำร้ า ยตัวเอง ด้วยการยิ้ม

ถ่ายภาพตัวเองในงานหรอกนะ มันไม่ควร

2 เรื่องความ สั ม พั น ธ์

นั่นเพราะเรื่องส่วนตัวของคุณ และคนรักของคุณไม่ควรเอาไปให้คนอื่นรับรู้เฉพาะอย่ างยิ่ง เรื่องราวในห้องนอน แม้แต่เรื่องราว

พิเศษๆ ต่างๆเพราะหากคุณได้เเ ช ร์ คุณอาจต้องสู ญเสี ยความไว้เนื้ อเชื่อใจจากคนที่คุณรักได้

3 ภาพ จู บ โดยการเซลฟี่

คนส่วนมาก มีความเห็นว่าการโพสต์ ภาพที่ลึกซึ้ง ในที่สาธารณะ กลายเป็นคนที่มีรสนิยมแ ย่ และอาจเป็นที่รังเกี ย จ ในสายตาใคร

ต่อใคร ใครก็ตามที่ลงรูป ประเภทนี้อาจเป็นเพราะ กำลังสงสัยและไม่มั่นใจ ในคู่รักของตนหรือเปล่า

4 พ ฤ ติ ก ร ร มที่ผิ ด ก ฎ ห ม า ย

และถ้าคุณเป็นคนที่มีพฤติก ร ร มชอบอวด ในเรื่องที่ผิ ดก ฎหมาย เช่น เม าแล้วขับเซลฟีขณะขับรถ คุณอาจถูกจั บ บางคนเนี่ยอาจ

ไปไกลถึงโพสต์ภาพย ๆเส พ ติ ด บางครั้งก็โพสต์เงินที่ ข โ ม ย คนอื่นมาก็มี

5 แผนการไปเที่ยว

ถ้าคุณเเ ช ร์สถานที่ๆ คุณกำลังพักผ่อน บางครั้งมันอาจทำให้เกิดอั น ต ร า ยได้ เพราะมีบางคนอาจจะแอบเข้าที่พักของคุณได้

ฉะนั้นหากคุณอย ากเเ ช ร์ประสบการณ์เกี่ยวกับทริ ปของคุณ ณ ตอนนั้น ก็ควรรอให้กลับจากทริ ปก่อนดีกว่านะ

6 เอกส า รส่วนบุคคล

ถ้าคุณเผ ยข้อมู ลส่วนบุคคลในโลกอ อ นไ ลน์ อาจทำให้มีคนไม่หวังดี รู้ข้อมู ลของคุณและพวกเขาจะได้ข้ อมูลของคุณ นั่นก็เพื่อ

ข โ ม ย ข้อมู ลตัวตนของคุณ บางทีอาจจะบุ กเข้าไปในบ้านอีก

7 เเสดงความเห็นที่ไม่เหมาะ

ถึงคุณจะชื่นชอบ การแสดงความเห็นในเชิงล้อเล่น เพราะสิ่งที่คุณได้ทำลงไปอาจจะทำให้คนอื่นไม่พอใจได้ อ ย่ า งเรื่อง การเมื อง

ศาสนา หรืออื่นๆ เป็นต้น

8 ข้ อ มู ลทางก ารเงิน

เงินคือสิ่งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ยิ่งเมื่อเราประสบปัญหาทางการเงินเนี่ยถ้าคุณเผ ยแพ ร่ข้อมูลส่วนนี้ ของคุณออกไป อาจมีผู้ไม่

หวังดี เข้าถึงบั ญชีของคุณได้ไม่ย าก

9 กล่าวถึงเรื่องงาน อ ย่ า งไม่เหมาะสม

เพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านายของคุณ สามารถเห็นทัศนคติของคุณจากโปรไฟล์ได้ ฉะนั้นแล้วคุณควรเก็บอารมณ์ เก๊บความรู้สึกส่วนตัว

ไว้บ้างก็ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตามมาในภายหลัง ทำให้มันเหมาะสมดีที่สุด

10 การ เ เ ช ร์ ตำเเหน่งที่คุณอยู่

การเเ ช ร์ตำแหน่ง นั้นอาจก่อให้เกิดอั น ต ร า ยกับตัวคุณเอง จากบุคคลที่ไม่ประส งค์ดี ฉะนั้นคุณควรปิดการเเ ช ร์ตำแหน่ง จะดี

ที่สุดนะเราทุกคน โปรดจำไว้เสมอว่า หากคุณโพสต์สิ่งใดๆ ลงแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะลบออกอย่ างสมบูรณ์ ฉะนั้นโปรดคำ

นึงเป็นอย่ างยิ่ง ในการเลือกสิ่งที่จะ เ เ บ่ งปั นในโซเชียลนั้น

ขอบคุณที่มา จาก  scholarship,tamnanna

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…