Home แนวคิดชีวิต สอนลูกจับปลา ไม่ใช่จับปลาให้ลูก เอาไว้สอนลูกหลาน

สอนลูกจับปลา ไม่ใช่จับปลาให้ลูก เอาไว้สอนลูกหลาน

18 second read
0
1,285

สอนลูกจับปลา ไม่ใช่จับปลาให้ลูก เอาไว้สอนลูกหลาน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักแนวคิดการสอนลูกให้เติบโตเป็นคนที่เก่ง และสามารถใช้ชีวิตรอดอยู่ได้

ในสังคม จงสอนให้ลูกรู้จักจับป ล า ไม่ใช่หาป ล า มาเลี้ยงลูก ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไร

บ้าง เพื่อให้ลูกไม่ลำบากในอนาคต

ให้ป ล า ลูกหนึ่งตัว มีกินแค่หนึ่งวัน สอนลูกจับป ล า หากินได้ตลอดไปจงอย่ าให้ป ล า แก่เขา ควรจะให้เบ็ด

ตกป ล า เขาไป แล้วสอนวิธีการหาป ล า ให้แก่เขาเพื่อให้เขารู้จักการเอาตัวรอดในสังคมและ รู้จักการหากิน

ด้วยตัวของเขาเอง มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งว่าวัยรุ่นคนหนึ่งขอเงินแม่ไปเที่ยว แม่บอกว่า ลูกรู้ไหมว่าสมัยแม่อายุ

เท่าลูก ไม่เคยเที่ยวที่ไหนต้องทำงานทุกอย่ าง พับถุงกระดาษขาย ตัดใบตองขนไปส่งขายในตลาด แต่ละ

บาทแต่ละสต างค์ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ

ลูกนั่งฟังแม่เงียบๆ ลูกต้องรู้จักความลำบาก ไม่งั้นอีกหน่อย เกิดไม่มีแม่แล้วจะทำยังไง ซัก ผ้ า เองยังไม่ได้

ขึ้นรถเมล์ก็ไม่เป็นใช้เงินอย่ างนี้ จะเอาตัวรอดได้ยังไง เมื่อแม่เทศน์จบ ก็ควักเงินยื่นให้ลูก นี่ไม่ใช่เรื่องแต่ง

พ่อแม่จำนวนมากทำอย่ างนี้ เมื่อลูกขอเงินไปเที่ยว จะพร่ำบ่นลูก และ เล่าเรื่องเมื่อตนเผชิญความลำบากใน

สมัยก่อนเล่าย้อนไปถึงชีวิตลำบากของตนในวัยเท่ากัน แล้วปิดท้ายด้วยการให้เงินลูกไปคนหาเช้ากินค่ำ

สมัยก่อนไม่มีคำว่า มรดก ในพจนานุกรมชีวิต ทุกอย่ างในชีวิตต้องหามาเองทว่าคนรุ่นนี้เมื่อลืมต าอ้าปากได้

และ เป็นพ่อแม่ มักจะทำให้ลูกเสี ยคนโดยไม่ตั้งใจ พ่อแม่จำนวนมากเก็บเงินเก็บทองไว้

โดยไม่ยอมใช้ บอกว่า เก็บไว้ให้ลูก เหตุผลอาจเพราะ พ่อแม่ไม่อ ย า ก ให้ลูก ผ่ า น ความลำบากเหมือนตัวเอง

การเตรียมทุกอย่ างให้ลูก เหมือนสะท้อนสิ่งที่ตัวเอง อ ย า กได้ในวัยเ ด็ ก แต่มันกลับสร้างนิสัย ไม่สู้งานหนัก

ให้ลูก ไปโดย ป ริ ย า ย ไม่มีเงินเป็นปัญหา มีเงินก็เป็นปัญหา บางครั้ง และ บ่อยครั้งการมีเงินมาก อาจทำให้

เลี้ยงลูกย า ก ขึ้นเงินก็เหมือนไ ข มั น ในร่ า ง ก า ย น้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็ อั น ต ร า ย ในสังคมบูชาคน

ร ว ย และ การร ว ยทางลัด การอบรมสั่งสอนลูก เดี๋ยวนี้ ย า กขึ้นเรื่อยๆ เพราะสิ่งเร้ารอบตัว

ทางเดียวที่จะให้ลูกโตขึ้น แล้วยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ คือต้องสอนเรื่องวินัยการใช้เงินและความอดทน

การรู้จักใช้ชีวิต และ รับผิดชอบตัวเองอย่ าสร้างปัญหาแก่สังคม ไม่พอกพูนด้วยไ ข มั น แ ห่ ง วั ต ถุ นิ ย ม

มากเกินไป พ่อแม่ต้องมองภาพกว้างและมองให้ออกว่า หากให้มากเกินไปจะทำให้ลูกไม่รู้จักหามาด้วยตัวเอ

งหรือไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยหรือเปล่า กลายเป็นรอแต่แบมือขออย่ างเดียว ความรักย่อมเป็นเรื่องดี แต่ต้อง

รักให้ถูกวิธีด้วย

คนร ว ยที่ฉลาด รู้ว่าการได้เงิน เป็นเรื่องง่ายกว่าการใช้เงิน และ คนที่ไม่รู้จักหาเงินมักใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยคน

ที่ร ว ยจากสมบัติที่ได้มาง่ายๆ จากมรดก อาจจะขาดความรู้สึกดีๆ ของการสร้างตัวด้วยตัวเอง ขาดความภาค

ภูมิใจของการหามาได้ และ ทักษะการแก้ปัญหาชีวิต มีตัวอย่ างจริงไม่น้อยที่คนร ว ยแบ่งสมบัติครึ่งหนึ่ง ให้

องค์กรการกุศลและ ที่เหลือให้ลูกหลาน เพื่อให้ลูกๆเรียนรู้ที่จะยืนด้วยตัวเอง และ สร้างมันขึ้นมาใหม่

มหาเศรษฐีลำดับต้นๆ ของโลกอย่ าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ บอกว่า ลูกๆ ของเขาจะต้องแผ้วถางทางของพวกเขา

เองแน่นอนลูกๆ ของเขาก็รู้ว่า เขารอช่วยทุกอย่ าง แต่ก็ต้องลงแรงทำงาน การให้เงินทองแก่ลูกหลาน ด้วย

จำนวนที่มากพอสบายทั้งชีวิต เพียงเพราะพวกเขาเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำร ว ย

เป็นเรื่อง อั น ต ร า ยเพราะการให้อาจทำ ร้ า ย ลูกๆทางอ้อม บัฟเฟตต์จึงให้มรดกแก่ลูกหลาน มากพอที่พวก

เขารู้สึกว่า สามารถทำอะไรก็ได้ แต่ ไม่มากพอที่พวกเขา ไม่ต้องทำอะไรเลย เราต้องสอนค่านิยมชื่นชมบุคคล

ที่สร้างตนเองจากศูนย์ หาเงินอย่ างสุจริตรู้คุณค่าของการทำงาน การสร้างตัว สิ่งที่ควรให้ลูกๆมากกว่าเงินก็

คือความเอาใจใส่ รับรู้กิจ ก ร ร  ม ที่ลูกทำเป็นเพื่อนกับลูกนี่อาจเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าการให้เงินอย่ างเดียว ต าม

สุภาษิตที่ว่า สอนลูกจับป ล า ไม่ใช่จับป ล า ให้ลูก

ขอบคุณที่มา จาก b i t c o r e t e c h, j i n g j a i 9 9 9,rooormai

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…