Home แนวคิดชีวิต สัญญาณเตือนที่ กำลังจะเกิดขึ้น ให้คุณกอดงานประจำไว้เเน่น ๆ

สัญญาณเตือนที่ กำลังจะเกิดขึ้น ให้คุณกอดงานประจำไว้เเน่น ๆ

14 second read
0
738
กอดงานประจำไว้ให้แน่น 19 วิธีสนุกกับงานแม้จะ เบื่อมันแทบ ต า ย

สัญญาณเตือนที่ กำลังจะเกิดขึ้น ให้คุณกอดงานประจำไว้เเน่น ๆ

เมื่อทุกวันนี้หล า ยๆ สายอาชีพเริ่มที่จะนำหุ่นยนต์และเครื่องจักรในรูปแบบต่างๆ เข้ามาทำงานแทนคน

มากขึ้น จนส่ งผลกระทบ่อห ล า ยๆ อาชีพ และวันนี้เราก็มีเรื่องที่อย ากจะบ อ กคุรเกี่ยวกับ

19 สัญญาณกำลังบอ กให้หล า ยๆ คนกอ ดงานประจำไว้ให้แน่นๆ ไปดูกันว่าสัญญาณอะไรที่กำลังส่ งเเสียงเตือนคุณอยู่ในตอนนี้

1 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยเราได้

ถ้าเราไม่สร้างห นี้มากเกินไป อย่ างน้อยประเทศเราก็มีดินดี มีแม่น้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัด

สามารถ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ พอให้เรามีกินมีใช้

2 อย่ างที่ได้เห็นในข่าวว่า บางบริษัททยอยปิดกิจการ

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ บางบริษัทก็ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ต ามประเทศเพื่อนบ้าน เพราะ ต้นทุนค่าแรงที่

ถูกกว่า ทำให้หล า ยคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงานๆตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดีๆ เช้าวันต่อมาเดินทาง

ไปที่บริษัทรู้ข่าวอีกทีก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงาน

3 ขณะที่บางบริษัทที่เปิดกิจการอยู่

ก็แทนที่พนักงานด้วยหุ่นยนต์ ด้วยเครื่องจักร ในอนาคตเราจะค่อยๆเห็นหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ลูกจ้างมากขึ้น

ใครที่เป็นลูกจ้างอยู่หากรู้ถึงจุดนี้แล้วต้องรีบปรับตัว

4 ใครทำงานธนาคารให้รีบมองหางานใหม่

ก่อนที่จะถูกปลด เพราะ ระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่า จำนวนสาขา หรือ พนักงานในการดำเนินธุรกิจ

และ พอถึงตอนนั้นจะหางานทำย ากมาก เพราะจะมีคนที่ออ กจากระบบนี้หลักหมื่นคนพร้อมกัน กล า ยเป็น

ไปแอย่งกันสมัครงานในที่ใหม่

5 ธุรกิจท่องเที่ยวที่เคยเฟื่องฟูก็เริ่มลำบ า ก

เริ่มเห็นกันแล้วนักท่องเที่ยวห า ยไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว จี น ที่เคยเข้ามามาก ช่วงนี้ก็เริ่มห า ยไปมาก

ไม่ใช่เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยว แต่ เพราะ ในประเทศเค้าเองก็เจอปัญหาหนักมาก ทั้งคนที่เที่ยว และ ออ กมา

ลงทุน ห า ยไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้

6 การมาของ ไ ว รั ส โ ค โ s น่ า

ยิ่งซ้ำเติมการท่องเที่ยวเข้าไปอีก เพราะ นอ กจาก จี น จะปิดประเทศ ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้ว

นักท่องเที่ยวช า ติอื่นๆ ก็ต่างเก็บตัวอยู่แต่ที่ประเทศของตัวเองด้วยกัน แทบทั้งสิ้น

7 ยิ่งนักท่องเที่ยว ยุ โ ร ปกระเป๋าหนัก

ที่ชอบมาใช้จ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว

8 อสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆ

โดยเฉพาะคอนโดที่หล า ยคนซื้ อเพื่อเก็งกำไรเริ่มออ กอาการชัดเจน เนื่องจากมีคนแนะนำให้คนไปก ู้เงินเกิน

มากๆ เพราะอย ากได้ค่านายหน้า หรือ ไปฟังจากคอสสัมนาลงทุนในอสังหา และ เข้าไปลงทุนต ามกระแส

คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อนแต่ท้ายที่สุดไม่มีคนเช่า ที่เคยคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาจ่าย ก็ไม่พอจ่าย ก ล า ยเป็น

หมุนเงินไม่ทัน

9 บางคนก็ฟุ้งเฟ้อมากกว่ารายได้ที่มี

ซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเงิน และ ก ู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ขอให้อย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะ

ดอ กเบี้ยมีแต่จะทวีคูน อย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติจะเอาตัวไม่รอ ด ควรมีเงินเหลือสำรอง

ไว้ใช้จ่ายในย าม ฉุ ก เ ฉิ น บ้าง

10 ส่วนห นี้ สิ นที่มีอยู่ตอนนี้ 

เป็น ห นี้สินที่ดอ กเบี้ยต่ำ ถ้ามีการปรับด อ กเบี้ยนโยบายขึ้น เพียง บาท สองบาท หรือ หลักส ต างค์ จะเกิด

ความลำบากต่อ คนเป็นห นี้ทันที เช่น บ้านเคยผ่อน 9,000/เดือน จาก ( เงินต้น 3,000 ดอ กเบี้ย 6,000 )

จะกล า ยเป็นด อ ก เบี้ยแทบทั้งหมดในทันที เรียกว่าผ่อนแต่ด อ กต้นไม่ลด

11 อาชีพค้ า อ อ น ไ ล น์นจะเริ่มถดถอย

เพราะ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น และ ลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ย โดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบการค้าอ อ น

ไ ล น์มาแบบครบวงจร ที่กระหน่ำอัดโปรโมชั่นลดร า ค าแข่งกับรายย่อย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ยขึ้น

12 ที่ดิน และ บ้าน ตอนนี้ข า ย ย ากมาก 

เพราะ เงินในระบบห า ยไปมากจริงๆส่วนคนที่มีเงินอยู่ก็ไม่อย ากจะใช้จ่ายออ กไป ใครที่มีเงินอยู่ก็พ ย า ย า ม

จะประหยัด และ อย ากเก็บไว้กับตัวให้ ได้มากที่สุด ทำให้เกิดภาวะเงินฝืด

13 เริ่มเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าเเทนน้ำมัน

หากจะลงทุนในธุรกิจหุ้นน้ำมันควรพิจารณาให้ดี เพราะ นั่นเป็นอดีตไปแล้ว

14 โลกแห่ง หุ้ น พื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ

เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโ ล กใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

15 สกุลเงิน ดิ จิ ต อ ล และ เหรียญต่างๆ

น่าจะออ กแบบมาเพื่อทดสอบระบบและทำหน้าที่ Burn cash ทิ้งจากการพิมพ์เงินตลอ ดเวลา ​ซึ่งเป็นการ

burn ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

16 การมาของ 5G จะทำให้หล า ยๆอย่ าง

เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆมากขึ้นและ อะไรเก่าๆก็ร่วงหล่น เหมือนที่ ยุคกำเนิด2G ทำให้ โทรเลขเลิก

ใช้ถาวร ยุค3G มา Email ก็มาแทนจดหมาย ยุค4G โทรศัพท์มือถือแทบจะทำได้ทุกอย่ าง

17 A I หรือ ปัญญาประดิษฐ์ 

จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ ทำในสิ่งที่เร า ค าดไม่ถึงได้อย่ างไม่น่าเชื่อ และ การ

ที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนที่ได้ขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่ างจะมารวมในมือถือ

เครื่องเดียวได้ขนาดนี้

18 ไม่ใช่ประเทศเรา บ ริ ห า ร ไ ม่ ดี 

แต่ระดับโลกเศรษฐกิจห ล า ย ๆ ประเทศก็หดตัวลงพร้อมๆกัน โดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย เรียกได้ว่าเเย่พร้อมๆ

กัน ทำให้ไม่มีใครพยุงใครได้ เพราะ ลำพังตัวเองก็แทบจะไม่ร อ ด

19 ท อ งคำยังมีค่าเสมอ 

เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้จากหล า ยๆ ประเทศที่ค่าเงินลดอย่ าง รุ น เ เ ร ง และ คนที่มีทองคำอยู่ในมือ จะ

สามารถเปลี่ยนไปเเลกค่าเงินใดก็ได้ในโลก

ขอบคุณที่มา จาก bitcoretech,rooormai

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…