Home แนวคิดชีวิต 9 เหตุผล ถ้ายังไม่รีบประหยัด แก่ไปจะลำบาก

9 เหตุผล ถ้ายังไม่รีบประหยัด แก่ไปจะลำบาก

6 second read
0
917

9 เหตุผล ถ้ายังไม่รีบประหยัด แก่ไปจะลำบาก

ไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอก คนเราต้องปรับตัวกันทั้งนั้น เพราะทุกวันนี้อะไรมันก็ไม่เหมือนเดิม

เราจะใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินกันยังไง ต้องปรับตัวหรือต้องเจอ กับอะไรบ้าง มาดูกันว่าจากนี้จะมี

อะไรเปลี่ยนแปลง แล้วเราจะปรับตัวกันอ ย่ า ง ไร

1 คำว่า อิ ส ร ภ า พ ทางการเ งิ น ย ากที่จะเอื้อมถึง

เพราะเดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่อง อิสรภาพทางการเงินกันเยอะเพราะการที่มีร ายได้เข้ามา

มากกว่ารายจ่าย โดยไม่ต้องทำงานนี่แหละเป็นการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเอง

และคนสมัยก่อน พวกเขานิย มฝากเงินเพื่อเอา ด อ กกันแต่หากมองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำ

อ ย่ า ง นั้นไม่ได้ เพราะยิ่งล ง ทุ น ผิดที่กลับกลายเป็นว่า เราจะต้องทำงานตลอด เพื่อใช้ห นี้

2 ค่าครองชีพจะสูง

ก็ข้าวของทุกอ ย่ า ง แพงขึ้นไง แต่ว่าเงินทองกลับหาย า กทีนี้หากวันนี้ไม่ระวัง ในการใช้จ่าย

วันข้างหน้า ต้องเสียใจภายหลังแน่นอน ก่อนจะทำอะไรคิดดีๆ

3 ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

มันก็เพราะว่า สมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงาน เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวตัวเองแล้วส่วน

ผู้หญิงจะอยู่บ้านดูแลงานบ้านเลี้ยงลูก ดูแลครอบครัว ฉะนั้น ทำให้ มีเวลาอยู่กับลูกได้ทั้งวัน

แต่พอมายุคนี้ พ่อและแม่ก็ออกไปทำงานทั้งสอง และยิ่งยุคที่เงินหา ย า กเช่นนี้ยิ่งต้องทำงาน

มากขึ้นไปอีกเพราะหาเงินมาก็ไม่พอใช้จ่าย ที่จะใช้ในครอบครัว

4 ค อ รั ป ชั่ น การโ ก งต่างๆ จะมากขึ้น

ที่แน่ๆ ยิ่งเงินหาย า กคนฉ วยโอกาสก็จะมีมากเป็นธรรมดา ทั้งนี้เพราะการขาดเงินจะทำให้คน

ไม่มีจิตสำนึกได้ง่าย ยอมทำทุกอ ย่ า งเพื่อเงิน เพื่อจะได้มันมา

5 เงินจะหาย า ก

ทุกวันนี้สังเกตดูสิ ว่าคนเริ่มจับจ่าย ใช้สอยกันน้อยลงมาก นี่ยังไม่รวมกับเรื่องโ ค วิ ดที่กำลัง

ประสบพบเจออยู่จนส่งผลกระทบในวงกว้าง และ ถ้าในอนาคตที่ธนาค ารทั่วโลกจะให้ด อ ก

กับเงินฝากเป็น 0 % เท่ากับคนที่ฝากเงิน ในธนาคารจะไม่ได้ด อ ก เบี้ยแม้แต่น้อยเลย

6 ผู้สูงอายุ กลับมาทำงานอีกครั้ง

คนวัยนี้ส่วนใหญ่ พวกเขาก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษียณกันอยู่แล้ว เพื่อให้มีเงินเก็บเพื่อไว้ใช้

หลังเกษียณได้ เลี้ยงตัวเองได้ เพียงพอที่จะสามารถฝากธน าคาร และหวังเก็บดอ ก เบี้ยกินได้

บ้าง แต่ถ้าเงินฝากไม่มี ด อ กนั้น ก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมด กลับกลายเป็นว่า

คนแก่ต้องกลับมาทำงาน หาเงินเลี้ยงตัวเองซะงั้น

7 ความเ ห ลื่ อ มล้ำเห็นได้ชัดขึ้น

ก็ในเมื่อเงินฝากไม่มี ด อ กก็จะเป็นปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้เกิดความเหลื่ อ มล้ำในสังคมมากขึ้นได้

เช่นกันคนรว ยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั้น พวกเขาเองก็จะยิ่งรวยขึ้นคนจนคนที่หาเช้ากินค่ำ

กลับจนลง ไม่มีเงินเหลือเก็บทีนี้เป็นไง ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ ไปตลอด เหนื่อยเหนื่อยไม่รู้ถึง

เมื่อไหร่

8 เงินจะอยู่เหนือคน

เพราะเมื่อเงินมันหาย า ก มากขึ้น มันก็แน่นอนแหละว่า ยิ่งมีค่ามากขึ้นทีนี้คนก็จะพย า ย า ม ทำ

ทุกสิ่ง เพื่อให้ได้มันมา และไม่สนว่าใครจะลำบากเดือดร้ อนมากแค่ไหน

9 ต่อจากยุคด อ ก เ บี้ ย 0 % อะไรต่างๆ ก็จะ เ เ ย่ ลงไปอีก

ทั้งนี้เนื่องจากว่าเงินจะล้ นระบบ แต่ไม่ใช่เงินมีมากสำหรับทุกคนนะ อ ย่ า เข้าใจผิดพอเงินล้นระบบ

จะล้นไปอยู่ในมือคนร วยซะส่วนมาก และคนรว ยเป็นคนจำนวนน้อยไง ทีนี้มันจึงเกิดการใช้จ่ายที่

น้อย ตามไปด้วย พอเมื่อใช้จ่ายน้อยตาม ก็จะเกิด โดมิโน่คือพ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อของ ข ายไม่

ออกไง ห้างไม่มีคนเดิน คนส่วนมากไม่มีเงิน ที่จะเอาไปใช้จ่าย

ขอบคุณที่มา จาก  แสนสบาย,profession-j55

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…