Home แนวคิดชีวิต วิธีทำให้ลูกฉลาด 13 วิธีง่ายๆ ช่วยลูกให้เก่ง ฉลาด นิสัยดี

วิธีทำให้ลูกฉลาด 13 วิธีง่ายๆ ช่วยลูกให้เก่ง ฉลาด นิสัยดี

28 second read
0
1,047
13 เคล็ดลับง่าย ๆ เลี้ยงลูกให้ฉลาดทั้งด้าน IQ และ EQ

วิธีทำให้ลูกฉลาด 13 วิธีง่ายๆ ช่วยลูกให้เก่ง ฉลาด นิสัยดี

เลี้ยงลูกอ ย่ า งไร ให้มีความสุขและฉลาดทั้งทางด้านสติปัญญา IQ และทางด้านอารมณ์ EQ แถมยังมีความสุข และเติบโตขึ้นมามีเหตุผล วันนี้มี 13 เคล็ดลับที่สำคัญ และผ่ านการศึกษามาแล้วว่าใช้ได้ผลดีกับ เ ด็ ก ทั่วโลกมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน จะมีเคล็ดลับใดบ้าง มาดูกันเลย

1 ความพย าย ามคาดหวัง ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวังความพย าย าม จะช่วยให้ลูกสนุกสนานกับการเรียน และกิจกร รมที่เขากำลังทำ ได้ ดีกว่า การคาดหวังความสมบูรณ์แบบ งานวิจัยพบว่า พ่อแม่ที่มักคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

มักทำให้ลูกเสี่ยงมีภาวะซึ มเศร้ า และวิต กกังวลในตอนโตโดยไม่รู้ตัว การเลี้ยงลูกอยู่บนฐานของความพย าย าม จึงช่วยให้ลูก เห็นถึงคุณค่าในตัวเอง และสิ่งที่เขาทำได้อ ย่ า ง เป็นเหตุเป็นผล และมีความสุขมากกว่า

2 ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิจัยจาก American Academy of Pediatrics AAP และ American College of Obstetricians and Gynecologists เผยว่า การให้ลูกกินนมแม่ อ ย่ า ง น้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี นับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับในการพัฒนา IQ และ EQ เ ด็ กอ ย่ า ง เป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพ คุณค่าทางโภชนาการของน้ำนมแม่ ช่วยพัฒนาระบบทางประสาทของ เ ด็ ก

และการใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูก ขณะให้นม ยังช่วยให้ เ ด็ ก รู้สึกอบอุ่น และรับรู้ถึงความรักความเอาใจใส่จากแม่ ช่วยเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ให้แก่ลูก

3 ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ Gratitude

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ Gratitude หมายถึง ความรู้สึกขอบคุณ และสุขใจเมื่อได้รับสิ่งต่าง ๆ หรือการมองเห็นและซาบซึ้งกับแง่มุมบางอ ย่ า ง ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ หรือสิ่งใหญ่ ๆ งานวิจัยพบว่า การหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ สามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น มีความกระตือรือร้น

และรู้สึกมีความสุข โดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ เช่น ให้ลูกลองเขียนลงในสมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ยออกมา สักสอง หรือสามสิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็น เป็นต้น

4 ถามตอบกับลูก

เ ด็ ก ข ี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อย ๆ นั้นเป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็นคนช่างสังเกตและใฝ่รู้ หากลูกถามคำถามบ่อย ๆ ขอให้คุณอย่ าเบื่อหรือรำคาญ เพราะการถามตอบของ เ ด็ ก จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญ อ ย่ า ลืมถามลูกกลับ เช่น รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไร ถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำอ ย่ า งไร เพื่อกระตุ้ น ให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

5 เสริมสร้างกิจก ร ร ม ทางความทรงจำ

กิจ ก ร ร ม ทางความทรงจำ Memories activities ช่วยพัฒนา ไม่ใช่แค่ทักษะในการจำของลูก แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผล และภาษา ตลอดจนการปะติดปะต่อเหตุการณ์

และความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ การให้ลูกเล่นกิจ ก ร ร ม ทางความทรงจำ เช่น จิกซอว์ ครอสเวิร์ด ซูโดกุ จึงนับเป็นอีก หนึ่งกิจ ก ร ร ม ที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQ ให้ลูกได้ อ ย่ า ง สนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ

6 เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนาผ่ านทางทักษะและกิจ ก ร ร ม ต่าง ๆ การเรียนรู้ที่จะมีความสุขในวัย เ ด็ ก ยังขึ้นอยู่กับอารมณ์และพฤติกร รมของพ่อแม่ด้วย การที่พ่อแม่อารมณ์เสียให้ลูกเห็นบ่อย ๆ ก็อาจบ่มเพาะความวิตก

และปมในใจให้ลูกเช่นกัน ดังนั้น นอกเหนือจากการฝึกให้ลูกพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ต่าง ๆ การที่พ่อแม่มีความสุข และอารมณ์ดีก่อน แล้วเผื่อแผ่รังสีแห่งความสุขดังกล่าวต่อให้ลูก ยังนับเป็นอีกวิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขเช่นกัน

7 ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เ ด็ กที่เติบโตมาด้วยความรักและความใส่ใจจากพ่อแม่เสมอ จะมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

8 อ่านหนังสือกับลูก

แทนที่จะเพียงแค่กระตุ้ นให้ลูกอ่านหนังสือ หรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า การอ่านพร้อมกันกับลูก และพย า ย ามอธิบายจุดที่สำคัญ ที่น่าสนใจให้ลูกฟัง จะช่วยเพิ่มทั้งความเข้าใจ

และการพัฒนาทางสติปัญญา และยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่น และความรักระหว่างกันและกัน ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีเหตุผล ฉลาด ตลอดจนรู้สึกถึงความรักจากพ่อแม่อีกด้วย

9 พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬา นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็วในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอ ย่ า งมีเหตุผลของลูก

10 กินมื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่า กิจ ก ร ร  ม ง่าย ๆ อ ย่ า งการกินมื้อค่ำด้วยกัน อ ย่ า งพร้อมหน้าพร้อมตา ระหว่างพ่อแม่ลูกหรือภายในครอบครัว คือ อีกหนึ่งกิจ ก ร ร ม ที่งานวิจัยพบว่า เ ด็ กส่วนใหญ่ชื่นชอบ สามารถช่วยบ่มเพาะความสุข

และการเติบโตทางอารมณ์ของลูก ได้อ ย่ า งอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำที่ครอบครัวสนใจแลกเปลี่ยน เหตุการณ์ประจำวันของกันและกัน ถาม ส า ร ทุ ก ข์ สุกดิบ และแสดงความรักความห่วงใยต่อกัน

11 ให้กำลังใจลูก

การกระตุ้ นให้ลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียว แล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อย ๆ อ ย่ า ง ต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการคิด เกิดเป็นการเรียนรู้ และความฉลาด ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจลูก เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ และรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นต่อไป

12 ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มี ส า ร อาหารเหมาะสมกับ เ ด็ ก วัยเจริญเติบโต เช่น เมนูปลาทะเลต่าง ๆ ที่มี DHA ช่วยบำรุง ส ม อ ง

13 ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อน ๆ

ปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแล จะช่วยให้ เ ด็ ก เกิดการเรียนรู้ในการ เข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะเล าะ หรือโด น เพื่อนแกล้งบ้าง แต่นี่ คือ วิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

ขอบคุณที่มา จาก s t a r f i s h l a b z,chayend

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…