Home ข่าวทั่วไป วันไหนที่ต้องสู้ลำพัง จะได้มีกำลังใจ สละเวลาสักนิด

วันไหนที่ต้องสู้ลำพัง จะได้มีกำลังใจ สละเวลาสักนิด

12 second read
0
663
ข้อคิด สละเวลาอ่านเป็นกำไรของชีวิต เลื่อน ผ่ า น ขาดทุน

วันไหนที่ต้องสู้ลำพัง จะได้มีกำลังใจ สละเวลาสักนิด

บางครั้งในการใช้ชีวิตของเรา ในแต่ละวัน มีเรื่องเข้ามามากมาย โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้มีแต่เรื่องน่าป ว ด หั ว

เ ค รี ย ดท้อแท้เข้ามาไม่หยุดหย่อน หาความสุขแทบไม่เจอเลย แต่ชีวิตของเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปวันนี้เราเลย

มีเรื่องดีๆ แง่คิดในการใช้ชีวิต มาฝาก อ่ า นแล้วจะได้กำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น ช่วย

ให้คุณมีแรงผลักดันมากขึ้น แต่ทุกๆ ข้อคิดย่อมีสองมุมเสมอ ความยืดหยุ่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญ

ปัญหา พร้อมแล้วตามไปดูกันเลย

ถ้าไม่ยอมปล่อยมือจากอดีต แล้วเมื่อไหร่จะคว้าอนาคตได้

จากข้อคิดที่ว่ามานั้น คือการที่เรายังจมอยู่กับอดีต ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องราวที่แสน เ จ็ บ ป ว ด แค่ไหน และระยะ

เวลาที่เกิดขึ้นจะผ่ า น มานานแล้ว หรือเพิ่งผ่ า นมาไม่นาน เราก็ควรที่จะพย า ย า มปล่อยมือมาจากเรื่องราวที่ทำให้เรา

ต้องจมกับความ ทุ ก ข์

และส่งผลทำให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอ ย่ า งลำบาก แน่นอนว่าไม่ควรรีบร้อน ไม่อย่ า งนั้นมันจะเป็นการกดดันตัวเอง

ค่อยๆ เดินออกมา ปล่อยมือจากความ เ จ็ บ ป ว ด ทีละเล็กน้อย เพื่ออนาคตข้างหน้าของเรา อนาคตแสนสดใสและ

มีแต่ความสุขรอคอยเราอยู่แน่นอน

อ ย่ า กลัวการเริ่มต้นใหม่ อ ย่ า แคร์สายตาใคร ถ้าเรายังหายใจด้วยจมูกของเราเอง 

จากข้อคิดที่ว่ามานั้น คือ ต้องการที่ จะบอกกล่าวว่าการเริ่มต้นใหม่ ไม่ได้น่ากลัวเสมอไป ถ้าหากเราไม่มั่นใจก็

อ ย่  าไปสนใจสายตาของคนอื่น แคร์แค่ตัวของเราเองก็พอ เพราะชีวิตของเราเติบโตมาอย่ างดีขนาดนี้ก็เพราะ

ตัวเราเอง เราสามารถหายใจได้ด้วยจมูกของเรา แสดงว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะตัวเราเอง ไม่ใช่คนอื่นแต่

อย่ า ง ใด ยิ้มเข้าไว้ เปิดรับผู้คนใหม่ๆ มีความสุขกับการเริ่ม ต้นใหม่ ของตัวเองดีกว่าจมปลักกับสายตาและคำ

พูดของคนอื่น

ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ทำสิ่งที่อย า ก ทำ ไม่ใช่ทำสิ่งที่คน อื่นต้องการให้ทำ 

จากข้อคิดที่ว่ามานั้น คือ เราควรทำในสิ่งที่ เราต้องการทำและชื่นชอบ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อย หรือจะเป็นสิ่งใหญ่

เพราะตัวเราเป็นคนเลือกเอง ไม่ใช่ใครอื่น เพราะเราจะมีความสุขมากกว่าหากได้ทำในสิ่งที่ถนัดหรือชื่นชอบ ผลลัพธ์ที่

ได้ก็มาจากตัวของเราเองทั้งนั้น ไม่สำเร็จ

ก็เริ่มใหม่ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบ สามารถทำได้โดยไม่มีวันเบื่อ ถ้าหากเราไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการมันจะกลาย

เป็นตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ทั้งความกดดัน ความคาดหวังต่างๆ ทำ ให้การชีวิตของเรา แ ย่ ลงเรื่อยๆ ดังนั้นทำในสิ่งที่ชอบ

ตัวเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งไหนผิดหรือถูก

หากตัดสินใจเดินมาข้างหน้าแล้ว อย่ า กลับไปมองด้านหลัง

จากข้อคิดที่ว่ามานั้น คือ ถ้าตัวเราตัดสินใจที่จะเดินมาข้าง หน้า เดินออกมาจากความ เ จ็ บ ป ว ด ท ร ม า น ต่างๆแล้ว

ได้โปรดอย่  าหันหลังกลับไปอีก เพราะถ้าเราหันกลับไป  แทนที่เราจะได้เดินหน้าต่อและใช้ชีวิตใหม่อย่ า งมีความสุข

ตัวเราก็จะจมกับความ ทุ ก ข์ ตามเดิม

ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเดินออกมาข้างหน้าเป็นเรื่องย า กพอๆ กับการเดินไปให้ไกลจากเดิม เพราะอดีตด้านหลัง

ของเราคอยฉุดดึงรั้นตัวเราไว้อยู่ ดังนั้นเป็นไปได้ ถ้าเราตัดสินใจเดินมาข้างหน้าแล้วพย า ย า มก้าวขาต่อไป และท่องไว้

ว่าตัวเราจะดีขึ้นกว่าเดิม

อ ย่ ามัวแต่โทษ ด วง ช ะ ต า  หากเรายังไม่พย า ย า มหาโอกาสของเราเอง

จากข้อคิดที่ว่ามานั้น คือ โอกาสของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามล้วนมาจากความพย า ย า มของเราทั้งนั้น ถ้าหากเรา

ไม่คิดที่จะเริ่มพ ย า ย ามก็อ ย่ าไปโทษด ว ง ช ะ ต า ที่ทำให้ตัวเราต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ เริ่มต้นพย า ย ามที่จะทำก่อน

ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ พ ย าย า มหาโอกาสของตัวเองให้ถึงที่สุด เพราะด ว ง ช ะ ต า ของเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป

ความสุขที่สุดของคนเราก็คือการไม่เป็นหนี้สินใคร

จากข้อคิดที่ว่ามานั้น คือ ความสุขที่สุดในชีวิตคือ การไม่เป็นหนี้สินใคร ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือค่าตอบแทนต่างๆ

เราสามารถใช้ชีวิตอย่ า งมีความสุขได้ด้วยความสบายใจ

ทำงานและเที่ยวอ ย่ า งมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องหนี้สินมาให้ ป ว ด หั ว ได้ดูแลครอบครัวและคนที่เรารักอย่ าง

มีความสุข ดังนั้นควรใช้ชีวิตโดยที่ไม่เป็นหนี้สินใครถือเป็นความสุขที่สุดแล้ว

การเกียจคร้านทำให้เราพลาดโอกาสดีๆไปหลายอ ย่ า ง

จากข้อคิดที่ว่ามานั้น คือ ความข ี้เกียจของเราที่หลายๆ คน ย่อมมีอยู่แล้วเป็นปกติ แต่ความข ี้เกียจนั้นเองก็ถือเป็น

ผลเสียที่ทำให้เราพลาดโอกาสดีๆ ไปมากมายเหมือนกัน

และโอกาสดีๆก็คงไม่ได้มาทุกครั้งแน่นอน ดังนั้นพย า ย า มเพิ่มความขยัน ให้มากขึ้นกว่าความข ี้เกียจ เพื่อโอกาส

ดีๆของตัวเราเอง

ไม่ว่าเราจะพบเจอกับอะไรก็ตาม แต่เราสามารถ เลือกได้ ว่าจะมองมันเป็นอย่ า ง ไร

จากข้อคิดที่ว่ามานั้น คือ สิ่งที่เราต้องประสบพบเจอ นั้นไม่ว่าผลมันจะเป็นอย่ า ง ไร ออกมาแบบไหน เราก็สามารถ

เลือกที่จะมองมันได้ว่าเป็นอย่ า ง ไร

อะไรที่ควรทำต่อไป มองให้ออก มองดีๆว่าเราทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์นั้นๆ แล้วตัวเราควรเลือกทางไหนล่ะ

ทางไหนที่จะทำให้ตัวเรารู้สึกว่ามันเหมาะสม และสมควรที่สุดแล้ว ตัวเลือกไหนที่จะทำให้ตัวเรามีความสุข

สิ่งหนึ่งที่ควรฟังและใส่ใจมากที่สุดคือ เสียงหัวใจของเรา

จากข้อคิดที่ว่ามานั้น คือ เราควรที่จะทำตาม เสียงหัวใจเรียกร้อง อย่ าหลอกตัวเองด้วยความคิดที่เกิดจาก ส ม อ ง

แต่ทำตามการเรียกร้องของหัวใจจะดีกว่า เพราะนั้นคือความรู้สึกที่แท้จริงของเราเอง เราสามารถผ่ า น สถานการณ์

แ ย่ ๆมาได้หากใจของเราพร้อมที่จะพาก้าวไปข้างหน้าอย่ าบังคับตัวเองด้วยความคิด ค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพื่อวัน

ที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

ความ เ จ็ บ ป ว ด มักลืมได้ย า ก แต่ความทรงจำดีๆจะอยู่เตือนเราตลอดไป

จากข้อคิดที่ว่ามานั้น คือ ความ เ จ็ บ ป ว ด จากเรื่องราวต่างๆ ที่เราได้พบเจอมา เป็น แ ผ ล ในใจที่ทำให้เราไม่

สามารถลืมได้ และทำให้เราใช้ชีวิตอย่  างมีความสุขไม่ได้ เมื่อเรานึกถึงภาพความ เ จ็ บ ป ว ด นั้น แต่ถ้าหากเรา

นึกถึงความทรงจำดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน ก็ถือเป็นส่วนที่เตือนเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขและ

ยิ้มได้แบบนั้นเลยนะ

ทำไมตัวเราถึงยิ้มและมีความสุขแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วล่ะ ทั้งๆที่เป็นตัวเราเองแท้ๆ อ ย่ า มัวจมกับความ เ จ็ บ ป ว ด

อยู่เลย จงมีความสุขกับชีวิตของเราเถอะนะ จริงๆ แล้วความสุขของเรา สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่

ได้กินของอร่อย นอนเต็มอิ่ม หรือดูหนังที่ชอบ

การกระทำเล็กๆน้อยหรือกิจวัตรประจำวันของเราก็มีส่วนช่วยอย่ า งมาก ในการผ่ า น ความย ากลำบากได้เหมือนกัน

ทุกความสุขและรอยยิ้มสดใส ล้วนมากจากสิ่งที่ชอบทั้งนั้น

จบแล้วค่ะ รวมบทความดี แง่คิดในการใช้ชีวิต ที่เรานำมาฝาก ขอให้ข้อคิดที่ได้มานำเสนอในครั้งนี้ช่วยฟื้นฟูจิตใจ

ของคุณสาวๆ ไม่มากก็น้อยนะคะ

ขอขอบคุณที่มา จาก g a n g b e a u t y,verrysmilejung

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…