Home แนวคิดชีวิต 6 วิธีใช้ชีวิต เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อย หนี้ยังต้องจ่าย

6 วิธีใช้ชีวิต เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อย หนี้ยังต้องจ่าย

12 second read
0
617

6 วิธีใช้ชีวิต เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อย หนี้ยังต้องจ่าย

1 ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม ของตนเอง หยุดก่อหนี้

หยุดสร้างหนี้เพิ่ม โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะ ต้องลำบากขนาดไหน

ที่สำคัญต้อง หยุดหาหนี้ใหม่ มาจ่ายหนี้เก่าเพราะ

จะทำให้เป็นหนี้ แบบงูกินหาง ไม่รู้จัก

จบต้องอยู่ให้ได้ ด้วยเงินเดือ นของตัวเอง

2 หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ ผ่อนบ้านผ่อนรถส่วนหนี้ บัตรเครดิต

หรือหนี้สินเชื่อ ส่วนบุคคลให้จ่าย เท่าที่จ่ายได้โดย

เลือกจ่ายหนี้ที่มี ด อ ก เบี้ยสูงก่อน และ ติ ด ต่อขอ

ประนอมหนี้ขอผ่อนจ่าย ในแต่ละเดือน และควร ติ ด ต่อ

เจ้าหนี้ อยู่ตลอด อ ย่ า คิดหนีหนี้

3 เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อ รั ก ษ า บัญชี และเครดิตวิธีนี้ เหมาะกับผู้ที่มีหนี้

ไม่เยอะอาจจะมี หนี้เพียง 2-3 บัญชี แนะนำให้จ่าย

ขั้นต่ำตามใบ เรียกเก็บเงิน หรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำ

สักเล็กน้อยที่สำคัญ ต้องมีวินัยในการ ผ่อนชำระหากหมด

ภาระหนี้แล้วไม่ควร ก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีก เป็นอันขาดเพราะจะทำให้

มีหนี้ไม่หมดสิ้น มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ข า ย ทรัพย์สินที่ ข า ย

ได้ออกไปเป็น เงินสดเพื่อนำมาปิดหนี้ ให้ได้มากที่สุด

หากมีหนี้สินมากให้ เลือกปิดทีละรายการ ที่สามารถปิดหนี้ได้

เพื่อให้เหลือจำนวน เจ้าหนี้น้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้

หากไม่สามารถทำได้ หรือไม่มีทรัพย์สินที่ สามารถ ข า ย

เพื่อปลดหนี้ได้ก็จะ เข้าสู่กระบวนการของศาล ในระหว่างนั้นแนะนำ

ให้เก็บเงินให้มากที่สุด อ ย่ า ได้หลง ระเริงกับเงิน

ที่มีต้องเตรียม สะสมเงินเพื่อเคลียร์ หนี้สินทั้งหมด

4 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำ บันทึกรายรับรายจ่าย ของตนเอง

ทุกวันในแต่ละเดือน มีรายได้จากไหน บ้างพอใช้จ่ายหรือไม่

หรือในแต่ละเดือน ต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่นค่าใช้จ่าย

ในครอบครัวค่า เดินทางค่าอาหารค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนชำระหนี้สิน

ค้าค่าใช้จ่ายสังสรรค์แล้ว รวมกันว่ามีค่าใช้จ่าย ทั้งหมดเท่าไหร่

ใช้เงินไปกับอะไร มากที่สุดจำเป็น หรือไม่จำเป็นต่อชีวิต

ถ้าไม่จำเป็นต้องเลิก หรือหยุดทันที หากใครไม่เคยจดบันทึก

รายรับรายจ่ายจะทำให้ ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือน มีการใช้จ่ายอะไรบ้าง

และหมดไปกับอะไรบ้าง ดังนั้นเมื่อรู้ปัญหา แล้วว่าเงินหมดไป

กับอะไรหากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัด อ ย่ า ง จริงจัง

5 สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่ง ประเภทหนี้สินที่มี แยกประเภทหนี้

จำนวนหนี้อั ตรา ด อ ก เบี้ยที่ต้องชำระ อัตราขั้นต่ำที่ต้อง

ชำระจากนั้น ให้คำนวณยอดหนี้ ทั้งหมดคำนวณรายได้

ทั้งหมดเรียงลำดับ ยอดหนี้ที่สำคัญจากมากไป หาน้อย

6 หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมดก็ต้องหา เพิ่มเหมือนน้ำในตุ่ม

หมดก็ต้องตักมาเพิ่ม ใครที่เป็นหนี้เงิน ติ ด ลบ ลองสำรวจ

ตัวเองว่า มีของอะไรข า ย ได้ มีความสามารถอะไร

หรือมองหาอาชีพเสริม ที่พอสร้างรายได้ เช่นทำกับข้าวทำขนม ข า ย

หรือ ไม่ถ้ามีทักษะการ ข า ยก็หาซื้อ สินค้าต่างๆไป ข า ย

ตามตลาดนัด หรือ หากมีทักษะอื่น ๆ ก็ทำได้เลยครับ

ขอขอบคุณที่มา จาก a a n p l e a r n, pankanan

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…