Home แนวคิดชีวิต 5 อาชีพ เตรียมตัวหางานใหม่ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

5 อาชีพ เตรียมตัวหางานใหม่ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

27 second read
0
1,238
5 อาชีพ ในอีกไม่กี่ ปีข้างหน้าจะ หายไป

5 อาชีพ เตรียมตัวหางานใหม่ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

วันนี้เราจะมาเเนะนำคุณเกี่ยวกับสายงานในบางอาชีพที่อาจจะต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อม ทำสายงานอาชีพใหม่

กับ 5 อาชีพ เตรียมตัวหางานใหม่ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ไปดูพร้อมๆ กันว่ามีสายอาชีพใดบ้าง

ในตอนนี้คุณกำลังประกอบอาชีพอะไรอยู่ หากว่าคุณในปัจจุบันนี้ไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองให้ทันกับเหตุการณ์บ้านเมือง

และจำนวนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เราเชื่อว่าอนาคตของคุณอาจจะต้องเเย่ เนื่องจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและระบบ AI

ต่างๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกมากมายเพียงแค่ชั่ วข้ามคืนเท่านั้น โลกหมุนไปไม่เคยที่จะหยุดรอใคร

สำหรับใครที่ต ามไม่ทัน ในตอนนี้ยังถือว่าคุณสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะเตรียมรับ

มือกับมันได้ทันท่วงทีแน่นอน หากคุณเข้าใจและพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันคุณก็จะร อ ด สิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือ

คุณเตรียมพร้อมหรือยังสำหรับ 5 อาชีพนี้มีโอ กาสสูงมากๆที่จะตกงาน เนื่องจากปัจจัยห ล า ยข้อ และการพัฒนาของเทค

โนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่ างรวดเร็ว

ตัวอ ย่ า งเช่น

ในช่วง 2-3 ปีที่ ผ่ า น มานี้ สิ่งที่เราเห็นชัดเจนแน่นอนนั่นก็คือ 2G 3G 4G 5G ในระยะเวลาอันสั้นมีการพัฒนาไปมากมาย

ไปก่อนมีการใช้จดหมาย แล้วก็มีอีเมลเข้ามาทดแทนที่ โทรศัพท์บ้านก็เลิกใช้ต่างๆกันไปตั้งแต่มี 4G เข้ามา หนังสือพิมพ์

ก็ค่อยๆห า ยไปหลังจากมี e-b o o k เข้ามา

หล า ยคนหัน มาดู Con t e n t วีดีโอกัน มากขึ้น สำนักพิมพ์ต่างๆห า ยไปทีละเจ้า สุดท้ายแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

พิมพ์ก็หล่นต ามๆกันไป บรรดาทีวีต่างๆก็ปิดช่องปิดรายการกันไปเป็นจำนวน มาก หันไปทำช่อง Channel Y o uTube

กันบ้าง เพราะว่าเป็นธุรกิจที่มาเเรง

5 อาชีพที่กำลังจะตกงาน

1 ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า

มือแอพพลิเคชั่นต่างๆเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตกัน มากขึ้น ห้างสรรพสินค้าบทบาทก็ลดน้อยลง เนื่องจากมีให้ไปเ ค ชั่ น

ที่เราสามารถกดเข้าไปแล้วหาสินค้าต่างๆได้โดยไม่ต้องไปห้างสรรพสินค้า อีกครั้ง ยังสะดวกสบายมากกว่าไปเดินห้างสรรพสินค้าอีก

ร้านค้าต่างๆก็ปิดไป บริษัทลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาโดยการลดจำนวนพนักงานเท่าที่จำเป็น ทุกสิ่งทุกอย่ าง

กำลังจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และระบบ A I ต่างๆ ใครที่ต ามเทคโนโลยีไม่ทันสุดท้ายคุณก็จะล้าหลังกันไปเอง

2 ธุ ร กิ จ โ ร ง ง า น ร ถ ย น ต์

ขอเกริ่นก่อนเลยว่าผมจบวิ ศ ว ะ ย า นยนต์มา ได้ทำงานที่บริษัทยักษ์ใหญ่โรงงานรถยนต์อันดับ 1 ของโลก กรมพัฒนาทักษะ

ฝีมือตลอ ดระยะเวลา 15 ปี รถยนต์ที่ผมสร้างผมทำด้วยความตั้งใจ และมีคุณภาพตลอ ดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่ า น มา สุดท้ายนี้

เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่ า น มาผมได้รับจดหมายให้ลาออ ก เนื่องจากโรงงานมีการเกณฑ์หุ่นยนต์และระบบ AI ต่างๆเข้ามาแทนที่พนักงาน

สุดท้ายแล้วผมก็โดนออ กจากโรงงานแห่งนี้ โดยในช่วง 15 ปีที่ผ่ า น มานี้ผมไม่มีวี่แววที่จะดูลาออ กเลยด้วยซ้ำ และสิ่งที่

ผมพลาดไปก็คือ ผมไม่เคยเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆนอ กจากอาชีพหลักของผมเลย เพราะผมออ กจากงาน มา ก็ไม่รู้จะหา

งานอะไรทำ เทคโนโลยีต่างๆก็ก้าวไปไกลมากจนผมต ามไม่ทัน

3 ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ อ พ า ร์ ท เ ม้ น ท์

โดยปกติแล้วครอบครัวของเราจะทำบ้านเช่า และก็เก็บเงินค่าเช่าพอที่จะส่ งรายเดือนธนาคารได้ เป็นธุรกิจเงินหมุนเวียน

แล้วเราก็ขย ายเป็นตึกที่เรียกว่า service Apartment เรามีตึกจำนวน มากฐานะของเราเริ่มดีขึ้นตลอ ดระยะเวลา 10 ปีที่

ผ่ า น มา มีพนักงานคอลเซ็นเตอร์คอยรับจองห้องพัก

วันดีคืนดี อยู่ๆก็มีเสียงดังจากซีกโลกหนึ่ง เข้าข้างอะไรไม่รู้กดปุ่มเดียวเขาก็มีห้องพักรายวันทั่วโลก โดยที่เขาไม่ต้องลง

ทุนซื้ ออิฐเศษปูนในการสร้างเลย นั่นก็คือ Application ในการจองที่พักนั่นเอง เขากินส่วนต่าง ถ้าหากเราไม่เข้าร่วมกับ

เขา คนที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีต่างๆเขาก็ไม่โทรมาจองห้องกับเราเลย นั่นเป็นเพราะว่าเราต า มกระเเสโลกไม่

ทัน จึงทำให้เสียโ อ ก า สต่างๆมากมาย

4 ค น ขั บ ร ถ เ เ ท็ ก ซี่

ในช่วง 30 ปีก่อน พ่อซื้ อรถมา 1 คันเพื่อที่จะทำธุรกิจขับรถแท็กซี่ ต่อมาก็ซื้ ออีก 1 คันให้ลูกช่วยขับเราใช้ระยะเวลา

มากกว่า 10 ปีในการสร้างบริษัทรถแท็กซี่เป็นพันคัน เราทำงานหนักมาก เราต่อสู้ดิ้นรนกับการใช้จ่ายในเรื่องของการ

ก ู้ยืม ไฟเเนนซ์ต่างๆ ต้นสามารถขย ายกิจการได้ใหญ่โต และช่วง 5 ปีที่ผ่ า น มา ได้มีคนสร้างอะไรไม่รู้ แค่เขากดปุ่มเดียว

รถแท็กซี่ทั่วโลกก็ตกอยู่ในกำมือของเขา มันถูกเรียกว่า Uber ใครๆก็สามารถเรียกรถแท็กซี่โดยผ่ า น เเอพพลิเคชั่น

ของเขา ได้ค่าค อ ม ได้กินส่วนต่างจำนวน มหาศาล ถ้าหากผมไม่เข้าร่วมเทคโนโลยีที่เขาสร้างขึ้น รายได้ของผมก็

ลดลงอย่ างมหาศาลเช่นเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้คนใช้โทรศัพท์มือถือร่วมกับ Application ต่างๆที่สร้างความ

สะดวกสบาย ดังนั้นแล้วเขาไม่จำเป็นต้องโทรเข้ามาโดยตรง เขาสามารถกดโทรศัพท์แค่ไม่กี่คลิก รอสักพักเเท็กซี่ก็

มาหาเขาแล้ว

5 เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า

ครอบครัวของเราประกอบอาชีพร้านค้าข า ยเครื่องใช้ไฟฟ้า ในสมัยก่อนนั้นเราข า ยดีเป็นเทน้ำเทท่า คนต่างจังหวัด

ยังต้องมาซื้ อที่ร้านของเรา เมื่อผมทำไปสักระยะนึง ผมก็ถ่ายทอ ดวิช าความรู้ให้กับลูก ลูกของผมโตขึ้น ก็เอาธุรกิจ

ของผมไปขย ายสาขาออ กที่ต่างจังหวัด วันดีคืนดีโลกมีการเปลี่ยนแปลง มีระบบเครือข่ายแบบใหม่โดยไม่ต้องไป

ห้างและไม่ต้องมาที่ร้านผมเลย

แค่เขาเข้าแอปพลิเคชันกดปุ่มเดียวก็สามารถเช็คร า ค าถูกที่สุดในประเทศ อีกทั้งยังมีบริการส่ งฟรีถึงหน้าบ้านอีกด้วย

มีอำ น า จในการต่อรองมากกว่าผมอีก ผมเรียนจบเกียรตินิยมอันดับ 1 เปิดกิจการใหญ่โต สุดท้ายแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ

มากมายจนทำให้ผมต้องลดปริมาณสาขาที่เปิด แล้วก็ทยอยปลดพนักงานออ ก เนื่องจากมี Application เหล่านี้แหละ

เข้ามาแทนที่

ขอบคุณที่มา จาก Postsod,sabuyjaijung,rooormai

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…