Home แนวคิดชีวิต 30 เรื่องที่อาจเกิดขึ้น ในอีกไม่ไกล

30 เรื่องที่อาจเกิดขึ้น ในอีกไม่ไกล

1 min read
0
695

30 เรื่องที่อาจเกิดขึ้น ในอีกไม่ไกล

1 เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างหนี้จนเกินรับไหว อ ย่ า ง น้อยๆเรา ก็มี ดินดีปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ มีกินในครอบครัว ไม่เหมือนในหลายๆ ประเทศ

2 อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หลายคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล า ยมานานแล้ว เริ่มออกอาก ารชัดเจน โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปจ มเงินก ู้ เช่น การไปสอนคนก ู้เงิน เกินมากๆ เพราะอย ากได้นายหน้า เช่น คนที่ไม่เคยมีเงินก ู้คอนโดเลย

ก็มีคนสอนให้ ก ู้พร้อมกันห้าที่งี้ เงินเดือนห้าหมื่น ก ู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่ า น ได้เงินเกินจำนวน หลายล้ านและมีห นี้ระดับสิบล้าน มีคนเป็นแบบนี้มาก คิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่หารู้ไม่ ค่าเช่าก็ไม่พอ หนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย

3 ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่ารายได้ที่มี จง อ ย่ า สร้างหนี้เพิ่ม เพราะ ด อ ก เบี้ย คือพลังทวี อ ย่ า ใช้จ่ายเกินตัวเลย เพราะหากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อดนะ

4 แล้วหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ ที่ ด อ ก เบี้ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ย นโยบ ายขึ้นเพียง หลักสตางค์ บาท สองบาท ห า ยนะ ของคนเป็นหนี้เชียว เช่นบ้านเคยผ่ อนต้น หมื่น ด อ ก เบี้ย สองหมื่น ในยอดผ่ อนสามหมื่น มันกลายเป็น ด อ ก เบี้ย แทบทั้งหมดเลย

5 การที่เงิน ยังไหลเข้าในตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลก อ ย่ า เพิ่งดีใจไป เพราะเขาต้องการ ถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ า งแค่นั้นแหละ

6 คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้อตอนแฮคั ทของแบงค์ต่างๆ ค่อยยื่น ก ู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมาก เพราะคนที่ถือ เก็ งกำไร ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวนมากในตอนนี้

7 ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน จากระบบใหม่ แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก เพราะจะมีคนที่ออกจาก sector นี้หลายคนเชียวล่ะ

8 อาชีพ ข า ย ประกั นจะเริ่มถดถอย นั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือก โดยเฉพาะ บริษั ทที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจรมา

9 B l o c k Chain เป็นอะไรที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดประสงค์

10 หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้เป็นหุ้ นแห่งอนาคต แต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้

11 คนทำธุรกิจ อย่ า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

12 หนี้เสี ย N P L ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริง ของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แบงค์เซได้

13 อสังหา ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติ บัดนี้เหนื่อย เพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

14 ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย าก เพราะเงินในระบบ หายไปมาก

15 โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ นั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

16 สกุลเงิน ดิ จิตอล เหรียญต่างๆ น่าจะออกแบบมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้ง จากการพิ มพ์เงินตลอดเวลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

17 เริ่มมีการเร่ง การใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ธุรกิจหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาแล้ว

18 ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกหลายๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน

19 จะมีการ R o l l over B o n d s อย่ างต่ำ ประมาณห้าแสนล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่ า นมั้ย แล้วอาจจะมีการลด r a t i n g ในหลายบริษัท ที่ไม่ผ่ า นด้วย

20 ทุกอย่ าง ที่จะเป็นโค้ชพาร วย แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนัก อย่ าไปโล ภ อ ย่ าเชื่อคนง่ายๆ เพราะความเสี ยหายจากสิ่งเหล่านี้นั้นมากมาย

21 การที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ ผ่ า นมา ออกบอนด์กัน บานตะไท มี 2 อย่ างคือ อย่ างแรก ขาดสภาพคล่อง ซึ่งเร ทติ้งจะตกอีกไม่ช้า จากผลประกอบ การจึงต้องรีบออกบอนด์ ในเร ทที่ยังไม่เป็น j u n k b o n d s อีกอย่ างคือ บริษัทที่ทราบว่า ด อ ก เบี้ย จะเป็นขาขึ้นแล้ว จึง lock อัตรา ด อ ก เบี้ยระยะย าวไว้ ก็เพราะถ้าด อ ก เบี้ย ลอยตัว ต่อให้เป็น บลจ. ต้นทุ นก็จะสูงขึ้นมาก

22 การที่หนี้เสี ย แค่บริษัทใหญ่ๆ บริษัทเดียว กระเทื อนไปทั้งตลาด หากเป็นแบบนี้หลาย ๆ บริษัท ไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

23 ทองคำยังมีค่า เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้ จากหลายๆ ประเท ศที่ค่าเงินลด แล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงิน ใดก็ได้

24 AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง อย่ างไม่น่าเชื่อ

25 แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ คือ B u b b l e ของ อสังหา หุ้ น เดริเวอร์ที ฟ หนี้ พร้อมกันทุกอย่ าง ซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึงค่อยๆ ซึมลงเพราะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจน ก็จะ c r a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

26 เริ่มเห็นแล้ว นักท่องเที่ยว ที่หายไปมาก ทั้งคนที่เที่ยว และออกมาลงทุ น หายไปจาก ปัจจัยใหญ่กว่า ที่เราจะทำความเข้าใจได้

27 หากรอบนี้คนเก่งชอต แบ งค์ใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่ เพราะเป็นที่แน่นอนว่า หนี้เสี ยในระบบไม่อาจควบคุมได้ และผิดนัดชำร ะ บาน

28 L e v e r a g e ทางการเงิน แต่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้ว นี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของ ด อ ก เบี้ย เต็มอัตรา อีกไม่นานนักหรอก

29 อีกไม่เกินสิบปี หลายๆ ประเท ศไม่ได้เปลี่ยน รถเครื่องยนต์ธรรมดา เป็น E V car แต่จะเทิร์น ไปสู่รถยนต์พลังงาน ไฟฟ้าเลย โดยเฉพาะเมืองจี น จะเร่ง วางระบบใหม่ ฟังดูมันก็ดี แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถ ที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทเก่า รถยนต์ ดีเซลจะถูกโละไป จะทำให้หลายๆ อุตสาหกร ร มหมดไป เช่น โรงงานที่ทำส่วนประกอบ ทั้งหมดของรถยนต์ เต๊นรถ ช่างตามอู่ แม้แต่อุตสาหกร ร ม ที่ใหญ่สุดๆ เช่นพลังงานน้ำมั น มีโอกาสจะกระท บมากเลยล่ะ

30 วันนี้นักลงทุ นรายใหญ่ ของโลกหลายๆคนและบริษัทเข้าไปถือ เหมืองทอง อย่ างมีนัยยะ หากไม่ดีเขาจะถือไว้ด้วยเหตุอันใดล่ะ

ขอขอบคุณที่มา จาก ป ร า ช ญ า บู ร พ า ช ล ทิ ศ น์,san-sabai

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…