Home แนวคิดชีวิต ผลบุญ 12 ข้อที่ ลูกกตัญญูจะได้รับ การดูแลพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีมาก

ผลบุญ 12 ข้อที่ ลูกกตัญญูจะได้รับ การดูแลพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีมาก

6 second read
0
1,316

ผลบุญ 12 ข้อที่ ลูกกตัญญูจะได้รับ การดูแลพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีมาก

หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าพระในบ้าน นั่นคือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา ทำบุญที่ไหนก็ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่ ตามความเชื่อไม่ว่าจะศ าสน าใด มักสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเสมอ สอนให้ปฏิบัติต่อคนที่รักเราเป็นอย่ างดี ในส่วนของศาสนาพุทธนั้น การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ ถือเป็นความกตัญญู

และถือเป็นบุญอันใหญ่หลวง เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ได้อานิสงส์มาก ทำให้ชีวิตเรานั้น มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตขึ้นไปอีกเรื่อยๆ และวันนี้เราก็ได้นำผลบุญที่ลูกกตัญญูจะได้รับจากการเลี้ยงดูพ่อแม่ มาฝาก ให้ทุกๆ ท่านได้ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป

การกตัญญูรู้คุณ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง และก็มี ดังต่อไปนี้

1 ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

เราคอยช่วยเหลือกิจการงานท่าน คอยดูแลปรนนิบัติการกินอยู่การกินให้เป็นอย่ างดี

มอบความสะดวกสบาย เอาใจใส่ท่าน คอยเติมเต็มความสุขให้แก่ท่าน สร้างรอยยิ้มให้กับท่านอยู่เรื่อยๆไป

2 เมื่อท่านล่วงลับจากไปแล้ว

เราจัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อย่ างสม่ำเสมอ

อานิสงส์ 12 ประการ ที่เราจะได้รับเมื่อกตัญญูต่อบิดาม ารดา และผู้มีพระคุณ

1 ทำให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต

2 ทำให้แคล้วคลาด ปลอด ภั ย เมื่อต้องต กอยู่ในสถานการณ์อั นต ร าย

3 ทำให้ได้รับการยกย่อง สรรเสริญจากผู้อื่นได้ง่าย

4 ทำให้มีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือเมื่อย ามจำเป็น

5 ทำให้เป็นคนรอบคอบ มีส ติปัญญา ที่เฉียบแหลม

6 ทำให้ได้ลาภมาโดยง่าย

7 ทำให้มีความอดทน ในการทำสิ่งต่างๆได้ดี และสำเร็จได้โดยง่าย

8 ทำให้เป็นคนมีเหตุมีผลในทุกๆ เรื่องเสมอ

9 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และหน้าที่การงาน

10 เป็นตัวอย่ างที่ดี แก่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไป

11 ทำให้เทวดา ลงมาพิทักษ์ ปกปั ก รั ก ษ า ผู้ที่มีความกตัญญู

12 เมื่อมีลูก ก็จะได้ลูกที่ดี มีความกตัญญูรู้คุณเช่นเดียวกัน

พ่อแม่ท่านก็เปรียบเหมือนเป็นพระพรหมของลูกๆ หากท่านอุปการะเลี้ยงดูลูกเป็นอย่ างดี ย่อมสมควรได้รับการบูชา เมื่อมีพระพรหมอันควรบูชาอยู่ในบ้าน ลูกผู้มีจิตใจอันสูงส่ง จึงพึงกราบไหว้บิดาม ารดา ปรนนิบัติท่านต่างๆ นานา อีกทั้งยังทำให้ชีวิตครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความรักอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา จาก kiadtikun

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…