Home แนวคิดชีวิต วิธีเปลี่ยนชีวิต คนวัย 60 ปี วางตัวแบบนี้ มีสุขสงบในทุกวัน

วิธีเปลี่ยนชีวิต คนวัย 60 ปี วางตัวแบบนี้ มีสุขสงบในทุกวัน

11 second read
0
1,418
อยู่ อ ย่ า ง ไรให้เป็นสุขในวัยสูงอายุ

วิธีเปลี่ยนชีวิต คนวัย 60 ปี วางตัวแบบนี้ มีสุขสงบในทุกวัน

ชีวิตของคนเรา ต่างมีความแตกต่าง แตกต่างในด้านของความคิด

การใช้ชีวิต คำพูด การกระทำ เป้าหมาย แต่พอเมื่อถึงวัยที่เราควรที่จะต้องปล่อยวางลงเสียบ้าง รักตัวเองเสียบ้างทำให้ตัว

เองมีความสุขในทุกวัน ไม่ย าก อ ย่ า ง ที่คิดเลยคนเรานั้นเมื่อมีอ า ยุที่มากขึ้น ชีวิตย่อมมีความไม่แน่นอนอย่ าไปมัวคิด กังวล

กับเรื่องราวต่างๆ หากคุณจากไป จะเกิดอะไรขึ้น เพราะเมื่อกลายเป็นผงธุลีไปแล้วใครเขาจะยกย่อง ชื่นชมหรือตำหนิประ

ณามตัวคุณอย่ า งไร คุณจะไปรู้สึกรู้สาอะไรได้ลูกของคุณ ที่เลี้ยงดูมานั้นเขาจะมีชีวิตอย่ า งไรก็อย่ าไปเป็นห่วงเขานัก พวก

เขาก็ต่างที่จะมีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายในชีวิตของเขาและมีหนทางในการเดินของตัวเอง เมื่อคุณได้จากไปแล้ว คุณยังไม่

เลิกเป็นทาสของลูกอีกหรอ อ ย่ า คาดหวังอะไรมากจาก เ ด็ กๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้คอยดูแลคุณ ย า มแก่เฒ่าเขาก็ต้องวุ่น

วายกับการงานของเขา และภาระผูกพัน หน้าที่ต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ คอยดูแลตลอด 24 ชั่ วโมง หรือแม้แต่

ลูกจริงๆ นั้นก็อาจจะกำลังทะเลาะกันอยู่เพื่อ เ เ ย่ ง ทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ ทั้งๆ ที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ดีขึ้นมาหน่อย ก็อาจ

จะแค่แอบภาวนาให้คุณอ ย่ า ใช้เงินให้มาก และรีบจากไปเสียเร็วๆอย่ า ง นี้ก็มีให้เห็นอยู่ถมไปคุณไม่รู้หรอกหรือว่าบรรดาลูกๆ

เขาถือว่าทรัพย์สมบัติของคุณเป็นสิทธิ์ขาดของเขาไปแล้วคุณจึงไม่มีสิทธิ์จะไปกำหนดอะไรได้เลย ในเงินที่เป็นของเขา

เข้าใจไหม?คนอ า ยุเกิน ๕๐ อย่ า ง คุณต้องเลิกเอา สุ ข ภ า พ ของคุณที่มี ไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้วมีเงินมากมายเท่าไร

ก็ซื้อ สุ ข ภ า พ คืนมาไม่ได้คุณตอบได้ไหม ว่าจะหยุดหาเงิน เมื่อใดเท่าไหร่คุณถึงจะบอกว่า พอแล้ว ร้อย พัน หมื่น ล้าน

สิบล้าน พอรึยังไม่ทราบ ต่อให้คุณมีไร่นานับเป็นพันไร่คุณก็กินข้าวได้แค่วันละสามจานเท่านั้นแม้นมีคฤหาสน์นับพันหลัง

คุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอน ย ามค่ำคืน ก็เท่านั้นดังนั้น..ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอาหารกินอย่ างเพียงพอ อ ย่ า งอิ่มท้องมี

เงินพอใช้สอยได้ทุกวันของชีวิตเพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้วล่ะอ า ยุ เท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อ ย่ า งเป็นสุขปล่อยวางเรื่องราว

ต่างๆ ไปเสียบ้างอย่ าเก็บมาคิดให้เป็นทุ ก ข์ ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อ ย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่ง แ ย่ ง แข่งดีกัน

ไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคมหรือความก้าวหน้าของ เ ด็ ก ๆสิ่งที่ควรจะแข่งกันทำกันจริงๆ นั้น คือ แข่งกันมีความสุข แข่งกันมี

สุ ข ภ า พ ดีและอ า ยุยื น นาน ส่วนอะไร ที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ก็อ ย่ าไปฝังอกฝังใจ ให้ ป่ ว ย การและ ทำ ล า ย สุ ข ภ า พ ตัว

เองเลย อ า ยุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลย หลัง ๕๐ แล้วอย่ างนี้คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเอง ที่จะสร้างชีวิตที่เป็น

อยู่ดีๆ และสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดีคิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุขทำอะไรก็สุข สนุกกับมันอยู่ทุก

วันนั่นก็หมายความว่า คุณได้ผ่ านวันเวลาอย่ างเป็นสุขแล้วทุกวันวานที่ผ่ านไป คุณจะสูญเสียไป ๑ วันแต่ถ้ามันผ่ านไปอย่ าง

เป็นสุขวันนั้นคือกำไรชัดๆ เลย จิตใจที่ดีจะช่วย รั ก ษ า โ ร ค ภั ย ได้ถ้าจิตใจเป็นสุข โ ร ค ก็จะหายเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจทั้งดี

ทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ความ เ จ็ บ ป่ ว ย จะไม่มีทางมาแผ้วพานได้ด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใส อยู่เป็นนิจออกกำลังกายให้เพียง

พออยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาหารให้ครบ ห มู่ ได้วิตามิน และแร่ธาตุอย่ างเพียงพอเพียงเท่านี้ ก็เชื่อได้แน่นอนว่าชีวิตที่เป็นสุข

อีก ๒๐ หรือ ๓๐ ปี จะเป็นของคุณแน่นอนเหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะ และเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยว

ได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเย าว์  วั ย และมีความหมายอยู่เสมอ ขาดพวกเขาเมื่อใด คุณจะต้องรู้สึก

สูญเสียอย่ างแน่นอนครับ เมื่อได้อ่านแล้วเห็น เฉลียงชีวิต ในวัยชรากันบ้างไหม ก็ต้องขอบคุณทั้งเจ้าของความคิด ผู้เผย

แพร่ และทั้งผู้ส่งให้ผมอ่าน ก็อย ากบอกว่า อ า ยุเราเลือกไม่ได้ก็จริง แต่ชีวิตแต่ละช่วงชีวิต เราเลือกได้เอง

ขอขอบคุณ จาก p o s t s a r a,verrysmilejung

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…