Home แนวคิดชีวิต ข้อเสียของคนที่ ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไป จนตัวเองลำบาก

ข้อเสียของคนที่ ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไป จนตัวเองลำบาก

6 second read
0
794
แง่มุม ร้ า ย ๆ ของการเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไป

ข้อเสียของคนที่ ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไป จนตัวเองลำบาก

1 ตกที่นั่งลำบาก

เพราะความที่เป็นคนมีจิตใจดีเกินไป จึงมักหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนอื่นอยู่บ่อยครั้งจนลืมมองความเป็น

จริงหลาย อ ย่ า งไปว่า ข้อเสียของการได้มอบความช่วยเหลือ อาจเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำ ร้ า ย ตัวเองและคน

ใกล้ชิดได้ โดยการนำพา ทุ ก คน ไปตกอยู่ในที่นั่งลำบาก และไร้ซึ่งการหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีอะไรได้พ้น

2 คอยแก้ปัญหา ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย

ในบางครั้ง ความใจดีก็ทำให้เราต้องกลายมาเป็น คนที่คอยนั่งแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น ทั้งที่ตัวเองต่างก็ไม่

ได้มีส่วนได้ หรือส่วนเสียให้กับเรื่องราวเหล่านั้นเลย

3 ทำให้จิตใจหม่นหมอง วิตกกังวล

ความใจดีอาจทำให้บางคนเกิดความเกรงกลัว ว่าคนอื่นจะรู้สึกไม่พอใจ หากช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ไม่ดีพอ

ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งความคิด ที่สามารถย้อนกลับมาทำ ร้ า ย ตัวเองเอาได้ง่ายๆ นอกจากจะต้องมาแบกรับภาระ

ปัญหาของคนอื่นแล้ว ยังต้องมาคอยหวาดระแวงว่า ใครจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอีก

4 เก็บการกระทำของคนอื่นมาคิดมาก

แง่ ร้ า ย ของการเป็นคนใจดี คือ มักกลายเป็นคนที่ชอบนำคำพูด รวมถึงการกระทำของคนรอบข้างมาคิดมาก

จนเกิดเป็นความ ทุ ก ข์ และมักเป็นความคิดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะด้วยพื้นฐานที่มีความใจดี จึงทำ

ให้เก็บการกระทำของคนอื่น มาคิดเล็กคิดน้อยอยู่เสมอ

5 ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

หลายครั้งที่นำตัวเอง เข้าไปยืนอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้า คายไม่ออก เพราะไม่สามารถบอกปัด หรือ

ปฏิเสธความช่วยเหลือได้ ทำให้รู้สึกอึดอัดและลำบากใจ

6 ห่วงแต่ความลำบากของคนอื่น จนลืมตัวเอง

บุคคลประเภทนี้ มักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทนเห็น ความลำบากที่เกิดขึ้นกับคนอื่นได้ คนใจดีบางคน จึงมักห่วง

แต่ความลำบากของคนไกลตัว มากกว่าที่จะมองเห็น ความรู้สึกของคนใกล้ตัว กลายเป็นว่าเขาลืมนึกถึงตน

เองและครอบครัวไป

7 กลายเป็นคนใจ ร้ า ย เพราะการตอบปฏิเสธแค่ครั้งเดียว

ข้อเสียของความใจดี ที่มักจะไม่ค่อยได้ตอบปฏิเสธใคร เมื่อถูกขอความช่วยเหลือ จนบางครั้ง หากสถานการณ์

รอบข้างบีบบังคับ ให้ตอบปัดการช่วยเหลือ ก็อาจทำให้ถูกคนอื่นมองว่าใจ ร้ า ยได้ ทั้งที่เพิ่งเคยปฏิเสธไปเพียง

ครั้งเดียวเท่านั้น

8 เสียความรู้สึก เมื่อหมดประโยชน์

คนบางประเภทก็ชอบเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิต เพื่อหวังเอาผลประโยชน์จากความใจดีที่มีอยู่ จนสุดท้าย เมื่อ

หมดผลประโยชน์ ก็หมดความสำคัญ และอาจทำให้เราต้องเสียความรู้สึก

9 ตกอยู่ท่ามกลางคนที่ทำอะไรไม่เป็น

ด้วยความที่คุณช่วยเหลือเขา ทุ ก อ ย่ า ง เขาจึงคอยแต่จะให้คุณช่วย พวกเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความรับผิด

ชอบ ไม่รู้จักหน้าที่ตนเอง ทั้งหมดนี้อาจมีจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากการที่คุณชอบช่วยเหลือเขาก็เป็นได้ ฉะนั้น ปล่อย

ให้เขาได้ลองทำเอง ล้มเอง เ จ็  บ เองบ้าง เขาจะได้เก่งขึ้นยังไงล่ะ

ขอขอบคุณที่มา จาก aanplearn

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…