Home แนวคิดชีวิต วิธีรับมือลูกไม่ยอมเชื่อฟัง พ่อแม่ต้องทำแบบนี้

วิธีรับมือลูกไม่ยอมเชื่อฟัง พ่อแม่ต้องทำแบบนี้

6 second read
0
655
7 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้านไม่เชื่อฟัง

วิธีรับมือลูกไม่ยอมเชื่อฟัง พ่อแม่ต้องทำแบบนี้

เวลาที่ลูกของเราทำผิด สิ่งที่พวกเขากลัวก็คือ การถูกพ่อแม่ตำหนิ ต่อว่า อ ย่ า ง รุ น แ ร ง และถูกลงโทษ สิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำ

ให้ลูกๆ ต่อต้านเรามากยิ่งขึ้น ดังนั้น พ่อแม่สมัยใหม่ ควรรู้จักวิธีสอนเขาด้วยเหตุผล มากกว่าการใช้อารมณ์ ไม่เช่นนั้น ลูก

ของเราก็จะกลายเป็นคนที่ใช้แต่อารมณ์ ไม่ฟังเหตุผลเช่นกัน และ คำถามเหล่านี้ จะช่วยให้ลูกเชื่อฟังเรามากยิ่งขึ้น

1 ห นู อ ย า กให้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอ ย่ า ง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน และช่วยเหลือลูกอ ย่ า ง เต็มที่ เพราะพลังสนับ

สนุนของพ่อแม่ จะส่งความเข้มแข็งไปถึงลูก ทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น

2 ห นู คิดว่าพ่อแม่ ต้องทำยังไงกับความผิดของ ห นู

เราสามารถหาทางออก และคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกได้ อาจจะเป็นการเสนอแนะแนวทางให้เขา ให้เขารู้สึกถึงการ

ร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับเรา และเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน

3 ถ้า ห นู ทำผิดอีก คราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจ และคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง แล้วรอดูว่าเขาจะมี

ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไหม ผู้ใหญ่อ ย่ า ง เราอาจจะคิดว่าลูกไม่มีความสามารถในการแก้

ไขปัญหาเองได้ เพราะอายุยังน้อย แต่จริงๆ แล้วเมื่อถึงที่สุดลูกๆ จะมีความสามารถ และวิธีการแก้ไขปัญหาได้เอง เหมือน

กับสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนั่นแหละ

4 ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้ แล้ว ห นู จะเป็น อ ย่ า ง ไร

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะตามมา หรือผลที่จะตามมา ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ลูกพูดมาเพื่อให้เขารู้ว่า ถ้าเขาทำ

แบบนี้ จะได้รับผลแบบนี้ เขาจะสามารถรับผลที่ตามมาได้ไหมการทำแบบนี้จะส่งผลให้ลูกเชื่อใจเรา และเมื่อเขามีปัญหา

อะไร เขาก็จะมาปรึกษาเรา

5 เกิดอะไรขึ้นหรือลูก

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเองแม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ตาม เขาอาจ

ยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขา ที่สำคัญ ไม่ควรต่อว่าลูกแต่ให้ทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากมุมมองของลูก เพื่อ

ให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้น

6 ห นู รู้สึกยังไงบ้าง ห นู คิดอะไรอยู่

ปล่อยให้เขาได้แสดงออก หรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออกมา อ ย่ า เพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไรเขาในเวลาแบบนี้เพราะเวลา

ที่คนเรามีอารมณ์ติดค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไรไปก็ไม่ฟัง ไม่รับเข้าหัวอยู่แล้ว ต้องรอให้อารมณ์เย็นลงซะก่อน

7 ห นู ตัดสินใจได้ไหมว่า เราควรทำ อ ย่ า ง ไรดี

เมื่อวิเคราะห์เรื่องราวและผลที่ตามมาครบหมดแล้ว ลูกจะเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดออกมาจนได้ถึงแม้ว่าจะไม่

ใช่สิ่งที่เราคาดเอาไว้ แต่เราต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกเพราะถ้าเราพูดกลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อใจ

และไม่อย า ก จะปรึกษาเราอีกเลย

ขอบคุณที่มา จาก aanplearn

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…