Home แนวคิดชีวิต 6 วิธีคิดปรับตัว เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อย

6 วิธีคิดปรับตัว เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อย

6 second read
0
610
ุ6 เทคนิค การปรับเปลี่ยนตัวเอง เมื่อเงินเริ่มหมด

6 วิธีคิดปรับตัว เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อย

1 ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม ของตนเอง หยุดก่อหนี้

หยุดสร้างหนี้เพิ่มโดย เด็ดขาดไม่ว่าจะ ต้องลำบากขนาดไหน

ที่สำคัญต้อง หยุดหาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้ เก่าเพราะจะทำให้

เป็นหนี้แบบงูกินหาง ไม่รู้จักจบต้องอยู่ให้ได้ ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

2 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึก รายรับรายจ่ายของ ตนเองทุกวัน

ในแต่ละเดือนมีรายได้ จากไหนบ้างพอ ใช้จ่ายหรือไม่

หรือในแต่ละเดือน ต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่นค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ค่าเดินทาง ค่าอาหารค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนชำระหนี้สินค้า

ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่าย ทั้งหมดเท่าไหร่

ใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุด จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิต ถ้าไม่จำเป็น

ต้องเลิกหรือหยุดทันที หากใครไม่เคยจด บันทึกรายรับรายจ่าย

จะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือน มีการใช้จ่ายอะไรบ้าง และหมดไปกับอะไรบ้าง

ดังนั้นเมื่อรู้ปัญหาแล้วว่า เงินหมดไปกับอะไร หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัด อ ย่ า ง จริงจัง

3 สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่งประเภท หนี้สินที่มีแยกประเภทหนี้ จำนวนหนี้

อัตรา ด อ ก เบี้ย ที่ต้องชำระอัตรา ขั้นต่ำที่ต้องชำระ

จากนั้นให้คำนวณ ยอดหนี้ทั้งหมด คำนวณรายได้ทั้งหมด

เรียงลำดับยอดหนี้ ที่สำคัญจากมาก ไปหาน้อย

4 หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ส่วนหนี้บัตรเครดิต

หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้ โดยเลือกจ่ายหนี้

ที่มี ด อ ก เบี้ยสูงก่อน และ ติ ด ต่อขอประนอมหนี้ ขอผ่อนจ่าย

ในแต่ละเดือน และควร ติ ด ต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อ ย่ า คิดหนีหนี้

5 เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อ รั ก ษ า บัญชี และเครดิตวิธีนี้

เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ อาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชีแนะนำ

ให้จ่ายขั้นต่ำตาม ใบเรียกเก็บเงิน หรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำ

สักเล็กน้อยที่สำคัญ ต้องมีวินัยในการผ่อน ชำระหากหมด

ภาระหนี้แล้ว ไม่ควรก่อหนี้ใหม่ เพิ่มอีกเป็นอันขาด

เพราะจะทำให้มีหนี้ ไม่หมดสิ้นมีแต่ จะเพิ่มมากขึ้น

ขายทรัพย์สินที่ขาย ได้ออกไปเป็นเงินสด เพื่อนำมาปิดหนี้

ให้ได้มากที่สุดหาก มีหนี้สินมากให้เลือก ปิดทีละรายการ

ที่สามารถปิดหนี้ได้ เพื่อให้เหลือจำนวน เจ้าหนี้น้อยที่สุด

เท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้ หรือไม่มีทรัพย์สิน

ที่สามารถขายเพื่อ ปลดหนี้ได้ก็จะเข้าสู่ กระบวนการของศาล

ในระหว่างนั้น แนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุด อ ย่ า ได้หลงระเริง

กับเงินที่มี ต้องเตรียมสะสมเงิน เพื่อเคลียร์หนี้สินทั้งหมด

6 หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม

เหมือนน้ำในตุ่ม หมดก็ต้องตักมาเพิ่มใคร ที่เป็นหนี้เงิน ติ ด ลบ

ลองสำรวจตัวเองว่า มีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไร

หรือมองหาอาชีพเสริม ที่พอสร้างรายได้ เช่นทำกับข้าว

ทำขนมขาย หรือไม่ถ้ามีทักษะการขาย ก็หาซื้อสินค้าต่างๆ

ไปขายตามตลาดนัด หรือหากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลยครับ

ขอขอบคุณที่มา จาก aanplearn

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…