Home แนวคิดชีวิต 5 สิ่งที่ต้องเจอ ของคนชอบนอกใจ เพียงสุขแค่ครั้งคราว

5 สิ่งที่ต้องเจอ ของคนชอบนอกใจ เพียงสุขแค่ครั้งคราว

7 second read
0
684

5 สิ่งที่ต้องเจอ ของคนชอบนอกใจ เพียงสุขแค่ครั้งคราว

1 พ ร า กจากคนที่รักจริง

ความห ล อ ก ลวง ไร้ซึ่งความจริงใจ มิใช่เพียง

แค่ภรรย า-สามี หรือลูกๆ แค่นั้น ที่ถอยห่าง

คนที่จริงใจกับคนผู้นี้ ก็ไม่มีอีกแล้วเหมือนกัน จะต้องทน

ทุ กข์ กับ ความเหงาโดดเดี่ยว แม้ในช่วงที่ต้องการ

คนดูแล ก็จะมองไม่เห็น ใครสักคน

2 โ ร ค ภั ย มาเยือนแบบไม่รู้ตัว

แน่นอนว่า การมักมากใน ก าม ของคนผู้นี้

อาจทำให้มี เปอร์เซนต์ในการเสี่ ย งติ ดต่ อโ ร ค

เกี่ยวกับเ พ ศ และอาจจะมีโ ร คที่เกี่ยวกับความเ ค รี ย ด

ด้วยนั่นก็เพราะต้อง คอยปิดบังสามีหรือ ภ ร ร ย า ของคุณ

และคนรอบข้าง ไม่ให้รู้เรื่อง เช่นนี้

3 ชีวิตไม่ก้าวหน้า ถดถอย

ในตอนที่ คนผู้นี้มีปัญหา จะไร้ซึ่งคนยื่นมือ

เข้ามาช่วย หรือแ ย่กว่านั้นอาจโ ด น ห ล อ ก

เงินแล้วห นีหายพูดอะไรก็ไม่มี ความน่าเชื่อถือ

ไม่มีคนนับถือ หน้าที่การงาน ก็จะดิ่งลงเ ห ว

เจ้านายหรือลูกน้อง ก็จะหมดศ รั ทธ าไปเลย

4.มีลูก ลูกก็ไม่รักคุณ

เมื่อลูกของคุณทราบเรื่อง และแน่นอนว่า เขาจะรับไม่ได้

ไม่เชื่อฟังคุณ และอาจกลาย เป็นคนที่

มีปัญหา ส ร้ า ง ปั ญ ห า ให้แ ก่ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆ

5 เสียความดีและเกียรติย ศ ของตนเองที่สะสมมาตลอดชีวิต เพื่อสิ่งนี้หรือไม่

เชื่อว่าทุกคนคง ตระหนักได้ถึงผล ที่จะตามมานั้น

ร้ า ย แ ร ง ขนาดไหน คุณพร้อมที่จะเสี่ ยง กับผลที่ตามมา

ไหมล่ะขอยินดีกับ ท่านที่ไม่เคยคิด นอกใจคนรักของตน

แต่ผู้ที่คิดหรือผู้ที่ทำไปแล้ว ปรับเปลี่ยนตนเองใหม่ได้ หากยังไม่สายเกินไป

ขอขอบคุณที่มา จาก verrysmilejung, san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…