Home แนวคิดชีวิต 5 เคล็ดลับเปลี่ยนตัวเอง เป็นคนใหม่ที่ มีเงินเก็บ ไม่ขัดสน

5 เคล็ดลับเปลี่ยนตัวเอง เป็นคนใหม่ที่ มีเงินเก็บ ไม่ขัดสน

6 second read
0
778
5 เคล็ดลับเปลี่ยนตัวเองให้เป็น คนขยัน แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป

5 เคล็ดลับเปลี่ยนตัวเอง เป็นคนใหม่ที่ มีเงินเก็บ ไม่ขัดสน

เรื่องเงิ นเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิต เพราะทุกอ ย่ า งมีราคาของมัน แต่หลายคนก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นกัน ลองเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองใหม่ ใครอย ากที่จะมีกินมีเก็บทำตาม 5 ข้อนี้รั บ ร อ งไม่ขัดสน

1 วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น ว่าเราจะต้องเดินไปทิศทางไหน ต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ที่ตั้งไว้

นอกจากวางแผนชีวิตแล้ว การวางแผนทางการเงิ น ก็สำคัญไม่แพ้กัน หากเรามีแผนทางการเงิ นที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บ ส่วนใช้ มีวินัยอ ย่ า งสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราใช้จ่ายได้พอและยังมีเหลือเก็บ

2 สร้างอาชีพที่ 2 หารายได้เสริม

การทำงานมีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก หากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อ ย่ า งเช่นโควิด-19ที่ทำให้หลายๆคน

ต้องตกงานเป็นเวลานานหลายๆอาชีพที่มองว่ามั่นคง ไม่ตกงานแน่นอน ก็ยังไม่รอดซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่า จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ดัง

นั้นการมีอาชีพ ที่ 2 หรือรายได้ทางอื่น เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เรา มีทางสำรองในการหาเ งินได้ และถึงงานประที่เป็นรายได้หลักของเรา

จะยังดีอยู่การมีรายได้เสริม ก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น บางคนอาจจะมีรายได้ จากงานเสริม

มากกว่างานประจำซะอีก

3 รู้จักเก็บออมและการลงทุน

เมื่อเ งินเดือนออกให้แบ่งเงิ นออกเป็น 3 ส่วนส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่าย ที่พักอาหารค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆส่วนที่ 230%

สำหรับจ่ายหนี้สิน บ้านรถบัตรเครดิต และส่วนที่ 320% สำหรับเงิ นออม ซื้อพันธบัตรกองทุนรวม และเผื่อ ฉุ ก เ ฉิ น การแบ่งเงิ นอ

อกให้เป็นสัดส่วน จะช่วยให้เรามีเงิ นเก็บได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

4 หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หลายคนมักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือการสร้างภาระให้ตัวเอง ภาระบางอ ย่ างก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้ เช่น บ้านที่ต้องใช้อยู่อาศัย

หรือรถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอ ย่ า งก็ไม่ควรที่จะมี อ ย่ างภาระค่าบัตรเครดิต หากใครเป็นคนที่สนุก กับการรูดแล้ว

ต้องมานั่งเครียดทีหลังว่าจะเอาเงิ นไหนมาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำ ขอให้คุณหยุดพฤติกร รมแบบนี้ ซะเพราะมันกำลังสร้างนิสัยมัก

ง่ายให้กับคุณ เป็นการเอาเงิ นในอนาคตมาใช้โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย และด อกเบี้ยบัตรเครดิตก็มหาโห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็นแล้ว

จ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

5 หยุดเป็นนัก โ ช ค ล า ภ การ เ สี่ ย ง ด ว ง

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวพากเงิ น ไปจากคุณได้ง่ายมากๆ หายวับไปกับตา ไม่มี ดอ กออกผลให้เห็น เหมือนการนำเงิ นไปลงทุน แต่บางคน

ก็เข้าข้างตัวเอง และคิดว่ามันคือการลงทุน อ ย่ า งหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลย มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูน หนี้สินให้คุณและพอกขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที

ขอบคุณที่มา จาก จันทร์เจ้า,stand-smiling

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…