Home แนวคิดชีวิต 4 สิ่งที่ คู่รักควรรู้ รักมั่นคง รักเป็นจะได้ไม่เจ็บ

4 สิ่งที่ คู่รักควรรู้ รักมั่นคง รักเป็นจะได้ไม่เจ็บ

8 second read
0
600
4 วิธี รั ก ษ า ชีวิตคู่ ให้ยืน ย า ว เเละยั่งยืน

4 สิ่งที่ คู่รักควรรู้ รักมั่นคง รักเป็นจะได้ไม่เจ็บ

สำหรับในบางครั้ง คนที่เขารักกันเขาก็อาจ มีเรื่ อ งกระทบกระทั่งกัน มันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละ จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ฉะนั้น เราจึงมีคำเ เ น ะนำดีๆ ให้เข้าใจกัน เพื่อให้ความรัก ของเราทั้งสองนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรักความเข้าใจเสมอ

1 จะพูดอะไร คิดก่อนพูดเสมอ

เพราะคนเรา หากอยู่ด้วยกันแล้วมันคงมีบ้าง ที่เราจะคิดเห็นไม่เหมือนกัน เพราะบางทีเราก็พลั้งเผลอ พูดจาไม่ค่อยจะดีทำล า ย

ความรู้สึกกัน แต่ความจริงนั้น หากหยุดคิดสักนิด เราเองก็ย่อมรู้ดีว่า ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่จะมาทำร้ า ยกัน ด้วยคำพูดเหล่านั้น

ฉะนั้น ก็จงปลีกตัวไป เพื่อสงบสติอารมณ์ แล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่ด้วยเหตุผล อันนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้ว

2 เปิดใจคุยกัน ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร

เพราะความเข้าใจในชีวิตคู่เราอาจเคย คิดไปว่าฉัน รู้จักคนๆ นี้ดีแล้ว แต่ทว่า ความจริงนั้น มันคือเราไม่รู้เลยว่า ตอนที่พูดแบบนั้น อีก

ฝ่ายจะรู้สึกอ ย่ า ง ไร โดยเฉพาะหากเราคิดเเทนคนรักเสมอ การถูกพร าก เจตจำนงของตัวเองไป จะค่อยๆ เกิดเป็นความไม่พอใจ

ว่าคนรักของเรา กำลังคิดอะไร ฉะนั้น ก็เราควรเปิดใจพูดคุยกับ คนรักอ ย่ า งตรงไปตรงมา เพื่อที่จะได้เข้าใจกันมากกว่านี้

3 เปิดเ ผ ย ความในใจแก่กันเสมอ

เพราะการที่เราเก็ บความรู้สึกที่มันไม่ดีไว้คนเดียว มันก็ทำให้ เป็นบ่อเกิด ของความสัมพันธ์ ที่ร้ าวฉ าน บางครั้งอาจร ะ เ บิ ด ความ

รู้สึกออกมาทีภายหลังก็เป็นได้ เพราะการมีคนรัก อยู่เคียงข้างกัน นอกจากจะมีความสุข คนรักของเรา ก็ยังเป็นที่ปรึกษา เป็นกำลังใจ

กัน ในย ามที่เราเจอปัญหาในชีวิตด้วย แทนที่จะเก็บความรู้สึกไว้คนเดียว มันจะดีกว่านะ หากเราเผ ยความรู้สึกที่จริงใจ เพื่อที่เรา

และคนรัก จะได้คอยเป็นกำลังใจให้กัน ทำให้รักยืนย าวมากขึ้น

4 โอนอ่อน ผ่อนตาม

เพราะการอย ากให้อีกฝ่ายทำตามที่ ตัวเองต้องการฝ่ายเดียวนั้น คือมันก็แย้ ง กับก ฏแห่งความสัมพันธ์ระยะย าว หากเรารักใคร เรา

ย่อมเป็นฝ่ายให้และรับพร้อมๆ กัน หากเราต้องการให้คนรัก ทำอะไรสักอ ย่ า งให้ ก็จงพูดกับเขาดีๆ ก่อน ใส่ใจความคิด ความรู้สึก ที่

สำคัญก็ต้องเคารพกันและกันเสมอ

ขอบคุณที่มา จาก good life update,tamnanna

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…