Home แนวคิดชีวิต 18 สิ่ง ที่คนถนัดซ้าย ทำได้ดีกว่า “คนถนัดขวา”

18 สิ่ง ที่คนถนัดซ้าย ทำได้ดีกว่า “คนถนัดขวา”

9 second read
0
889

18 สิ่ง ที่คนถนัดซ้าย ทำได้ดีกว่า “คนถนัดขวา”

1 มีประชากร 10% บนโลกที่ถนัดซ้าย นั่นหมายความว่า

ทุกๆ 10 คน คุณจะเจอคน ถนัดซ้าย 1 คน

2 คนถนัดซ้าย ใช้ส ม อ งซีกขวาของ พวกเขาได้ดีมาก

เป็นส ม อ งที่ควบคุม ความสามารถ ด้านความทรงจำ

การคำนวน และความคิด สร้างสรรค์

3 คนถนัดซ้าย มักจะเป็นคนที่มีความ คิดสร้างสรรค์

4 คนถนัดซ้าย มีพรสวรรค์ ด้านภาษา

5 คนถนัดซ้าย จะมีความคล่องแคล่วสูง ทั้งยังใช้ร่างกาย

ด้านขวาได้ดีด้วย ทำให้ร่างกาย ทั้งสองซีกสมดุลกัน

จึงมีพรสวรรค์ ในการเล่นกีฬา อ ย่ า ง มาก

6 คนถนัดซ้าย จะแพ้ เ เ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ได้ง่าย กว่าคนถนัดขวา

7 เพื่อนร่วม ม ห า ลั ยที่ถนัดซ้าย มักจะประสบความสำเร็จ

และรวยกว่า เมื่อจบการศึกษา

8 ผู้นำหลายๆ ประเทศ ถนัดซ้ายเป็น ส่วนใหญ่

9 คนถนัดซ้ายมีเเนวโน้มว่า จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ได้ช้ากว่าคนถนัดขวา

10 สิ่งมีชีวิต ส่วนใหญ่บนโลก ไม่ถนัดซ้าย

11 คนถนัดซ้าย เก่งวิชาคณิตศาสตร์ และ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม

พวกเขามี สัญชาตญาณที่ดี ในการรับรู้เชิงพื้นที่

12 หนึ่งในนักบิน อวกาศมักจะ เป็นคนถนัดซ้าย

13 คนถนัดซ้าย มักจะแตกต่างเสมอ ในปัจจุบันพวกเขาถูกมองว่า

เป็นพวกมีอารมณ์ศิลปิน มีความน่าสนใจ และเป็นตัวของตัวเองสูง

14 ผู้หญิงที่ให้กำเนิด บุตรหลังอายุสี่สิบ มักจะได้ลูกที่ถนัดซ้ายมากกว่า

15 วันเฉลิมฉลอง สำหรับคนที่ถนัดซ้าย คือวันที่ 13 สิงหาคม

16 คนถนัดซ้าย มักจะเป็น โ ร ค นอนไม่หลับ

17 คนถนัดซ้าย มักมีอารมณ์ไม่คงที่ พวกเขามีแนวโน้ม

ที่จะเหวี่ยง วี น บ่อยกว่า คนถนัดขวา

18 คนถนัดซ้าย จะมองเห็นใต้น้ำได้ดีกว่า คนทั่วไปโดยปกติแล้ว

ส ม อ ง ซีกซ้ายและซีกขวา จะแบ่งแยกหน้าที่ การทำงานออกจากกัน

อ ย่ า ง ชัดเจนซึ่งคนที่ถนัดซ้าย มีแนวโน้มที่จะใช้งาน ส ม อ ง ได้ดีทั้ง 2 ซีก

ทำให้สามารถ ทำอะไรได้ดีกว่า คนถนัดขวานั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา จาก Natural Health Care For You, aansanook

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…