Home แนวคิดชีวิต 13 อาชีพทำงานที่บ้าน ไม่ต้องออกนอกบ้าน แต่รายได้งามๆ

13 อาชีพทำงานที่บ้าน ไม่ต้องออกนอกบ้าน แต่รายได้งามๆ

28 second read
0
564
13 อาชีพ ที่สามารถทำที่บ้านได้และมีรายได้ที่ดีมากๆ

13 อาชีพทำงานที่บ้าน ไม่ต้องออกนอกบ้าน แต่รายได้งามๆ

1 ขายของออนไ ล น์

ถ้าคุณเป็น คนชอบขายของ มักจะอัพเด ทเทรนด์ใหม่ๆ

อยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น ลองหาสินค้ าจำพวกเครื่องสำอ าง

และชุด เสื้อผ้า ผลิ ตภั ณฑ์บำรุงผิวสินค้ าแฟชั่นต่างๆ

มาข ายอ อนไ ลน์ดู ร ายได้ดีไม่แพ้อาชี พเชียวนะ

2 ทำขนม เบเกอรี่ข า ย

หากเป็นคนนึง ที่ชื่นชอบการทำขนม และในช่วงที่เทรนด์เมนู

สุขภาพกำลังมาแบบนี้ มาทำขนมคลีนๆ ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวข าย

ก็จะต้องมีลูกค้ ามา ติ ด ใจ ขนมของคุณแน่ๆ

3 ติวเตอร์สอนที่บ้าน หรือ อ อ น ไ ล น์

เพราะถ้าคุณเป็น คนชอบค้นคว้าหาความรู้ รักการเรียน การสอน

ชอบถ่ายทอด ความรู้นี่ ก็เป็นอาชีพที่ เหมาะกับคุณ

เพราะถ้าไม่รับสอน ที่บ้านก็สามารถสอน ผ่ า น ทางอ อนไ ลน์ได้

4 ทำของเเฮนด์เมด

เพราะของแฮนด์เมด เป็นสิ่งของที่มีชิ้นเดียวในโลก เมื่อคุณออกแบบ

ตั้งใจทำของ แฮนด์เมดข าย เรารับรองว่า หากการตล าดดี

สินค้ าของ คุณต้องปัง จนออเดอร์ ล้นๆแน่

5 นักพ า ก ย์ นักบรรย า ยเสียง

การที่ท่านมีเสียงดีๆ อ ย่ า เก็บไว้กับตัว อ่านสปอตโฆ ษณ า หรือพากย์เสียง

หนังสั้นอัด เป็นเดโม ส่งให้บริษัท รับนักพ ากย์พิจารณา ไม่แน่นะ

บางทีคุณอาจ ได้งานฟรีแลนซ์ หรืองานประจำทำ ย า ว ๆ

โดยที่ไม่ต้อง ออกไปทำงานนอก บ้านเลยแหละ

6 นักเขียน อิ ส ร ะ

ทุกวันนี้ ในโลกออนไลน์นั้น ปัจจุบันมีช่องทาง การเป็นนักเขียน

อิสระอยู่มากเลย แค่มีทักษะการเขียน ที่โดดเด่นมีฝิมือ คุณก็สามารถ

ผลิตงานคุณภาพใ ห้กับเว็บไ ซต์ต่างๆ ได้ และก็จะมากับร ายได้

ที่หลั่ งไห ลเข้ามาแบบเรื่อยๆ โดยที่คุณไม่ต้อง เหนื่อยมากเลย

7 กราฟิกดีไซน์ ฟรีเเลนซ์

แค่คุณ มีทักษะในก ารออกแบบ ทำกราฟฟิคในแบบต่างๆ

ได้สวยงาม คุณเองก็สามารถ ทำร ายได้ จากการ

เป็นกราฟฟิคดีไซน์ ได้ที่บ้านแบบ สบายๆ

8 เป็นเจ้าของห้อง ให้เช่ า ผ่ า น A i r b n b

ถ้าคุณมีห้อง หรือบ้านเช่าว่างอยู่ เปิดให้นักท่องเที่ยวขาจร

มาเช่ าพักโดย ผ่ าน  A i r b n b ที่สร้างร ายได้ ได้เรื่อยๆ

ทั้งยังได้พบปะ ผู้คนใหม่ๆ ไม่จำเจด้วยนะ

9 นักแปล

การที่เรามี ทักษะทางภาษ าไม่ว่าจะเป็นภาษ าอังกฤษ จี น ญี่ปุ่ น

หรืออื่นๆเราก็สามารถ ประยุกต์ใช้กับการแปลภาษาได้ และ สามารถ หาร ายได้

เพิ่มได้ง่ายๆ แค่รับงานแปลจากเว็บต่างๆ เช่น G e n g o มาทำที่บ้านก็ได้นะ

10 V l o g g e r

เพราะค่อนข้าง เป็นที่นิยมมากขึ้น ในยุคสมัยนี้ พูดง่ายๆการเป็น V l o g g er

ก็คือการอั พคลิปชีวิต ประจำวันไลฟ์สไตล์ ความถนัด ความชอบส่วนตัว

แบ่ งปั น ผ่ า น Youtube บล็ อ กโซเชียลมีเดีย ของตัวเองให้เพื่อนๆ

ได้เห็นเพราะ ถ้าหากมียอ ดวิว ย อดผู้ ติ ด ต ามที่เพิ่มขึ้น ร ายได้ดีๆ ก็จะตาม

11 นักพัฒนาเว็บไซต์

ถ้าคุณเป็นคนมี ความรู้ความสามารถ ในการเขียนโปรแกรม

มีคอนเนคชั่น สร้างเว็ บไซต์เองได้ ก็สามารถรับจ๊อบ เป็นนักพัฒนา

เว็บไซต์ฟรีแลนซ์ได้ง่ายๆ แล้วที่สำคัญได้ทำงานที่บ้าน ได้มีเวลอยู่กับครอบครัวด้วย

12 รับงานพิสู จ น์อักษร

อาจมีนักเขียน ที่เขาต้องการ คนมาช่วยตรวจทวน งานเขียนของเขา

ให้เป๊ะให้ถูกต้องที่สุด ก่อนส่งไปถึงมือสำนักพิ มพ์ ซึ่งเราก็สามารถ

รับงานมาพิสูจน์อักษร ที่บ้านก่อนได้ เป็นอีกช่องทาง ที่น่าสนใจมากๆ เลยทีเดียว

13 ผู้จัดการ โ ซ เ ชี ย ล มี เ ดี ย

การโซเชียลมีเดียมันก็เป็นเรื่องที่ดี และทุกวันนี้มีบทบาท สำคัญมากในปัจจุบัน

เพราะกลายเป็นอีกหนึ่ง เครื่องมือทางธุ รกิจจึงต้องมี admin ดูแลเพจตลอด

การเป็น admin อยู่ที่บ้าน ก็เป็นอีกช่องทาง ที่สามารถ

ทำเงินได้ ไม่ ย า ก แถมประหยัด ค่าน้ำมันรถไปอีก

ขอบคุณที่มา จาก chayend

Check Also

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ คนสมัยนี้ ชอบใช้เงิ นฟุ่มเฟือย …