Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) รู้จักแพ้บ้าง ไม่ใช่จะเอาชนะอย่างเดียว

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) รู้จักแพ้บ้าง ไม่ใช่จะเอาชนะอย่างเดียว

6 second read
0
1,560
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) รู้จักแพ้บ้าง ไม่ใช่จะเอาชนะอย่างเดียว

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) รู้จักแพ้บ้าง ไม่ใช่จะเอาชนะ อ ย่ า ง เดียว

ชีวิตคนเรา เหมือนเป็นผู้เล่น ในทุกสนามแข่งขัน แข่งกับคนอื่น แข่งกับเวลา แข่งกับโ ช ค ช ะ ต า รวมถึงแข่งกับตัวเอง เมื่อ เ ด็ ก ต่างมีคนชมเชย ดีใจ เพียงเพราะวิ่งแข่งชนะ เมื่อเรียนสอบแข่งขัน

หรือสอบได้เกรดดี เป็นที่หนึ่งจะได้รับรางวัล และการชื่นชมยินดี เป็นการปลูกฝัง ให้เราต้องเป็นเพียง ผู้ชนะโดยไม่รู้ตัว อย ากเอาชนะ จนตกอยู่ในภาวะแพ้ไม่เป็น ที่จริงแล้วเราอยู่ในสังคม

ที่มีผู้คนรอบตัว หลากหลาย ทั้งความคิดความเห็นความชอบ เรายังต้องเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น อ ย่ า ง มีความสุข และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หลายความคิด หลายความเห็น

หรือคำพูดของคนรอบตัว ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยเสมอไป ตัดความรู้สึกว่า ความคิดฉันถูก ออกไปก่อน เพราะความคิดของคนอื่น ก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมด เปิดใจรับฟังโดย ไม่ตัดสินฟังให้ได้ยินว่า

สิ่งที่เขาต้องการสื่อ ส า ร คืออะไร ฟังให้เข้าใจถึงเหตุผล และที่มาหลายความคิดเห็นของเขา ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เป็นเพียงแง่คิดหรือมุมมอง ที่อาจไม่เหมือนกัน ลองปรับความคิดของเรา

แล้วจะมองเห็น ความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ เรียนรู้ที่จะ ยอมรับบ้าง คำพูดและความเห็นของเรา ไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป เราอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำ

ที่เหนือกว่า แต่ในใจของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความ เ ก ลี ย ด ชัง และรอวันเอาคืน หากเราต้องเอาชนะกัน ด้วยความคิดคำพูดและการกระทำไป เสียทุกครั้ง คงเป็นแค่ชัยชนะจอมปลอม

เพราะไม่ได้เกิด จากการร่วมแรง ร่วมใจ มีแต่สร้างความขัดแย้ง ทำลายความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน ความอย ากเอาชนะคนอื่น จึงไม่สามารถ เอาชนะใจใครได้ เราไม่จำเป็นต้องชนะ ไปหมดทุกเรื่อง

เลือกชนะใน เวลาที่เหตุและผล เอื้ออำนวยก็พอ อ ย่ า เอาชนะ เพราะอารมณ์และ อ ย่ า บังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟัง เพราะจะไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเลย สิ่งที่ทิ้งไว้มีเพียงบ าดแผ ลทางใจ  และความ เ ก ลี ย ด ชัง

ที่จะมีไปอีกนานเท่านาน แพ้ให้เป็นไม่ได้เป็นความพ่ายแพ้ หรือเป็นการยอมแพ้ แต่เป็นการยอมรับความคิด และการกระทำที่แตกต่างของคนอื่น เป็นเส้นทางที่เราได้ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง ยอมแพ้ เพื่อให้คนอื่น

ได้ชนะบ้าง ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างชัดทุกเรื่อง ยอมถอยสักก้าว เพื่อ รั ก ษ า ความสัมพันธ์ อันดีไม่ทำลายมิตรภาพ และความผูกพันที่มีต่อกัน เปิดใจให้กว้าง ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์ความจริง

คนไม่ดีเรื่องราวไม่ดี ปล่อย ผ่ า น ไปบ้าง วางอคติและความยึด ติ ด ของตัวเองลง ลองปิดตา แล้วใช้ใจไม่สำคัญเลยว่าใครจะชนะ เพราะสุดท้าย สิ่งที่เรายึดมั่นกันนักหนา ล้วนว่างเปล่า และมันก็เป็นเช่นนั้น เสมอมา

ขอขอบคุณที่มา boktorth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…