Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 5 ข้อ ของคนที่อยากหมดหนี้ ให้หมดหนี้เร็วขึ้น

เทคนิค 5 ข้อ ของคนที่อยากหมดหนี้ ให้หมดหนี้เร็วขึ้น

6 second read
0
622
เทคนิค 5 ข้อ ของคนที่อยากหมดหนี้ ให้หมดหนี้เร็วขึ้น

เทคนิค 5 ข้อ ของคนที่ อ ย า ก หมดหนี้ ให้หมดหนี้เร็วขึ้น

1 ทำรายการหนี้ทั้งหมด

ก่อนคิดกลยุทธ์ว่า จะปลดหนี้ได้ อ ย่ า ง ไร ก็ต้องเห็นจำนวนหนี้ ทั้งหมด

และรายละเอียดต่าง ๆ ของหนี้ เช่น จำนวนเงิน ที่ต้องชำระขั้นต่ำ อัตรา ด อ ก เบี้ย

รวมถึงจำนวนเงิน ที่ค้างชำระทั้งหมด ที่สำคัญต้องรวบรวม รายการหนี้ทั้งหมด

เอาไว้เพื่อให้เห็นภาพรวม ทั้งหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

หนี้บ้าน หนี้รถ ไปจนถึงหนี้ที่ยืมมาจากคนรอบข้าง และหนี้นอกระบบ

2 จัดอันดับหนี้

เมื่อเห็นภาพรวม ของหนี้ทั้งหมดแล้ว ถัดไปต้องจัดลำดับหนี้ที่ต้องชำระ

โดยหลัก ๆแล้ว มี 2 วิธี คือ ชำระหนี้ที่มียอด คงเหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้มีเงินเหลือ

เพื่อนำไปชำระหนี้ ก้อนอื่นได้ และช่วยสร้างกำลังใจ ในการบริหารจัดการหนี้

ก้อนต่อ ๆ ไป ส่วนอีกวิธีหนึ่ง คือ การชำระหนี้ที่จ่าย ด อ ก เบี้ยสูงที่สุด

ซึ่งเป็นการช่วย ประหยัดเงินค่า ด อ ก เบี้ยที่ต้องจ่าย อ ย่ า ง ไรก็ตาม การที่จะเลือ

กวิธีไหนนั้น ก็ต้องเลือกให้เหมาะสม กับตัวเองมากที่สุด

3 หาเงินเพื่อชำระหนี้

มาถึงตรงนี้ก็ต้องสำรวจว่า มีเงินเหลือเท่าไหร่ ในแต่ละเดือนเพื่อนำไปชำระหนี้

ถ้าเงินเหลือไม่เพียงพอ ก็ต้องหาทางแก้ไข ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุด และลงมือทำได้ทันที

คือ การลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ การขายทรัพย์สินที่มีอยู่ หรือแม้กระทั่งเงิน

คืนภาษีจากกรมสรรพากร จากนั้นก็นำไปชำระหนี้ ตามแผนที่วางเอาไว้

4 เน้นชำระหนี้อันดับแรก

หากมีหนี้ที่ต้องชำระหลาย ๆ รายการ ควรปลดหนี้อันดับแรก ที่ได้จัดลำดับไว้ให้

หมดเร็วที่สุดก่อน ส่วนหนี้ก้อนอื่น ๆ ให้ชำระขั้นต่ำ โดยวิธีการดังกล่าวให้เป็น

การเน้นไปที่หนี้ทีละ รายการซึ่งจะสามารถ ชำระหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น

เพราะทำให้ยอดเงินต้นลดลง อ ย่ า ง รวดเร็วและ ด อ ก เบี้ยจ่าย ก็ลดลงเร็วตามไปด้วย

และเมื่อปลดหนี้ ลำดับแรกเสร็จแล้ว ก็จัดการปลดหนี้ ลำดับถัดมา และทำ อ ย่ า ง นี้

ไปเรื่อย ๆ จนกว่า จะปลดหนี้ หมดทุกรายการ

5 เก็บออม

เมื่อชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว ก็ควรเน้นไปที่การเก็บออม โดยเมื่อมีรายรับเข้ามาก็ต้อง

หั กเงินแยกใน บัญชีเงินออม อ ย่ า ง เป็นระบบ ซึ่งจะช่วยป้องกัน ไม่ให้กลับไป

เป็นหนี้อีกครั้งในอนาคต โดยเงินออมก้อนแรกที่ควรมี คือ เงินออมเผื่อ ฉุ ก เ ฉิ น

อีกทั้ง ควรจัดทำแผนการ ใช้เงินด้วยการแยก ประเภทค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

และไม่จำเป็นออกจากกัน และ พ ย า ย า ม ใช้เงินจากงบประมาณ

ที่ตั้งไว้เท่านั้น ที่สำคัญ เมื่อ ผ่ า น พ้นวิกฤติ หนี้สินไปได้แล้ว

ก็ควรเป็นหนี้ เท่าที่ชำระไหว ไม่เกินความ สามารถในการชำระหนี้

และทุกครั้งควรคิด ให้รอบคอบว่าหนี้ ที่กำลังจะก่อนั้น

เป็นหนี้ดีหรือไม่ รวมกับหนี้เดิมแล้วชำระไหวหรือไม่ เพื่อให้สามารถจัดการ

การเงินขอ งตัวเองได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณที่มา meokayna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…