Home แนวคิดชีวิต บะหมี่สองชาม กับ สามประโยคจากพ่อ สอนใจลูกๆ ได้ดีแท้

บะหมี่สองชาม กับ สามประโยคจากพ่อ สอนใจลูกๆ ได้ดีแท้

6 second read
0
741
เรื่องที่ควรอ่าน สามประโยคของพ่อกับบะหมี่สองชาม

บะหมี่สองชาม กับ สามประโยคจากพ่อ สอนใจลูกๆ ได้ดีแท้

สุภาษิต สามประโยค ที่พ่อสอนสั่งตอน เ ด็ ก ข้าพเจ้าเป็นคน

เห็นแก่ตัวมากเจออะไรดีๆ จะ อ ย า ก เอามา เป็นของตัวเอง

ใ ห้ได้โดยไม่ใสใจ ว่าคนอื่นเขา คิด อ ย่ า ง ไรนานเข้าเพื่อนๆ

ห ายไปทีละคนสองคน ลดลงไปเรื่อยๆ ข้าพเจ้ากลัดกลุ้ม

และหงุดหงิดใจมาก นอกจากเห็นแก่ตัวแ ล้วข้าพเจ้ายังเป็น

คนชอบวิพากษ์วิจารณ์ คนลับหลังมีอยู่คืนหนึ่ง คุณพ่อทำบะหมี่

สองชามชามหนึ่งมี ไข่ไก่ฟองหนึ่งบนบะ หมี่อีกชามดูไม่มีอะไร

มีแต่บะหมี่คุณพ่อ ถามข้าพเจ้าว่าจะทาน ชามไหนตอนนั้นไข่ไก่

เป็นขอ งหา ย า ก มากต้องตรุษ จี น หรือวันเกิดถึงมีโอกาส

ได้ทานซึ่งแน่นอน ข้าพเจ้าก็เลือกทานชาม ที่มีไข่ตอนที่ทาน อ ย่ า ง

เอร็ดอร่อยอยู่นั้น เห็นคุณพ่อทานถึ ง ก้ นชามแล้วในก้ นชาม

ถึงกับมีไข่สองฟอง ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจ ที่ตนใจร้อนไม่ได้คิดให้ดี

คุ ณพ่อเห็นท่าก็ยิ้มแล้ว พูดกับข้าพเจ้าว่า ลูกเอ๋ย เจ้าจงจำไว้

ที่ตาเห็นนั้นอาจไม่ใช่ ของแท้คิดจะเอาเปรียบ คนอื่นกลับขา ดทุน

ใหญ่หลวงได้นะ ลูกป ระโยคที่ 1 ในคืนที่สอง คุ ณพ่อก็ทำบะหมี่

อีกสองชามดูแล้ว เหมือนของคืนก่อนไม่มีผิด ชามหนึ่งมีไข่โปะอยู่

ฟองหนึ่งอีกชา มหนึ่ง คล้ายมีแต่มะหมี่ คุณพ่อให้ ข้าพเจ้าเลือก

ข้าพเจ้าเสียรู้ไ ปทีแล้ว วันนี้ข้าพเจ้าจึงเลือก เ อาชามที่ไม่มีไข่

คุณพ่อมองข้าพ เจ้าโดยไม่ได้ปริปาก ข้าพเจ้าจับตะเกียบรีบโกย

บะหมีเข้าปากด้วยคิด จะทานไข่ในก้ นชามไ วๆ แต่หารู้ไม่ว่าในชามนั้น

นอกจากบะหมี่และซุบแล้ว ไม่มีอ ะไรเลยและแล้ว คุณพ่อกับกล่า ว

กับข้าพเจ้าว่าลูกเอ๋ยเจ้า จงจำไว้ให้ดีนะลูก อ ย่ า ให้ความสำคัญ

หรือเชื่อในประสบการณ์ มากเกินไปเพราะการ ดำรงชีวิ ตมีการพลิกเพลง

หลอกเราได้แต่ลูกก็ไม่ต้อง ท้อแท้ไม่ต้องเสียใจ ถือว่าเป็นการลิ้มลอง

เป็นป ระสบการณ์ก็แล้วกันนะ ลูกภูมิปัญญาเหล่านี้ หาอ่านจากตำรา

ไม่ไ ด้นะประโยคที่ 2 ใน คืนที่สามคุณพ่อก็ ทำมะหมี่สองช ามอีกดู

เป็นแบบเดียวกัน ชามหนึ่งมีไข่ฟองหนึ่ง อีกชามไม่มีไ ข่คราวนี้

ข้าพเจ้าไม่หุนหัน เหมือนสองคืนที่ ผ่ า น มา ให้คุณพ่อเลื อกก่อน

ข้าพเจ้าพูดกับคุณพ่อด้วย ความเคารพว่าคุณพ่อครับ ท่านเป็นผู้ใหญ่

ท่านเหน็ดเหนื่อย กับการดูแลครอบครัว เรามา มากแล้ว

คุณพ่อเลือกก่อนเถอะครับ คุณพ่อเลือกเอาชาม ที่มีไข่หนึ่งฟอง

ส่วนข้าพเจ้าก็ทาน ชามที่ไม่เห็นมีไข่แต่ ผิดคาดในก้ นชามมีไข่

อยู่สองฟองคุณพ่อเงยหน้า ขึ้นพูดกับข้าพเจ้า ด้วยสีหน้าที่อ่อนโยน

และเนิบๆว่าลูกต้องจำไว้ ให้ดีนะเมื่อลูกคิด และทำเพื่อคนอื่นแล้ว

ค วามโชคดีก็บังเกิด กับเราได้นะ ประโยคที่ 3 คำพูดของ

คุณพ่อทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกละอาย ใจในตัวเองเป็น อ ย่ า ง มากนับแต่นั้นมา

ข้าพเจ้าก็จดจำสามปร ะโยค ที่คุณพ่อไว้มิรู้ลืม ยึดเป็นหลัก

ในการดำรงชีวิตไม่ว่าเป็น การวางตัวหรือปฏิบัติหน้าที่ ก็มักจะคำนึงถึง

ประโยชน์ของคนอื่น ก่อนผลก็เป็น อ ย่ า ง ที่คุณพ่อได้ส อนสั่งไว้จริงๆ

ทำให้ความโชคดี มาเยือน อ ย่ า ง คาดไม่ถึงหน้าที่ การงานของตัวเอง

เริ่มดีขึ้นเรื่ อยๆงานบาง อ ย่ า ง ก็ไปแบบก้า ว กระโดดเลยทีเดียว

ขอขอบคุณที่มา สุภาษิต สีจิ้นผิง สามประโยค ที่พ่อสอนสั่ง , แปลโดย อาทร ฟุ้งธรรม ส า ร, sabaidmai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…