Home แนวคิดชีวิต เคล็ดลับเอาชนะความกลัว คุณจะแกร่ง เก่ง ไม่ง้อใคร

เคล็ดลับเอาชนะความกลัว คุณจะแกร่ง เก่ง ไม่ง้อใคร

11 second read
0
597
5 เทคนิค การเอาชนะความกลัวแบบเห็นผล

เคล็ดลับเอาชนะความกลัว คุณจะแกร่ง เก่ง ไม่ง้อใคร

1 ตรวจสอบความกลัว

เริ่มต้นจากการนำ ความกลัวที่มีอยู่ใ นใจมาเขียนใส่ไว้

ในกระดาษเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจนแล้ว สำรวจวิเคราะห์ว่า

มันเริ่มต้นได้ อ ย่ า ง ไร ความกลัวนี้ทำให้คุณมี ป ฏิ กิ ริ ย า

อ ย่ า ง ไรในสถานการณ์นั้น ตัวสั่น ใ จ สั่น มือเท้าเย็น หรือเหงื่อแตก

ควบคุมอาการไม่ได้ คำตอบที่ได้ในแต่ละ ความกลัวที่เกิดขึ้น

จะทำให้เราเข้าใจตนเอง และหาวิธีหยุดยั้ง ในเบื้องต้นได้

ตรวจสอบวิธีการโต้ตอบกับ ความกลัวที่เคยเอาชนะ แล้วเอาชนะไม่ได้

เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการ การตรวจสอบใน แต่ละความรู้สึก

นึกคิดของแต่ละช่วงขณะ จะช่วยทำให้เราเข้าใจ ความรู้สึกตนเองได้ดีขึ้น

2 มีความรู้กับสิ่งที่กลัว

เมื่อคุณเข้าใจ ความกลัวของ คุณแล้วว่าเป็น อ ย่ า ง ไร

เช่น ความกลัว การพูดต่อหน้าคนเยอะ ๆ กลัวความมืด

กลัวการแสดงออกบนเวที ให้คุณหาความรู้ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น

ว่าเราควรมีวิธีการลดการ แสดงความประหม่า หรือความกลัวนั้น

ได้ อ ย่ า ง ไรหากพบว่า มาจากความไม่รู้ของคุณ ความไม่มั่นใจ

ของคุณทางแก้คือการหาค วามรู้ในเรื่องเหล่านั้น แล้วฝึกสถานการณ์จริง

เพื่อต่อสู้กับความกลัวให้ได้ ความรู้ที่เรามีจะ สร้างความเชื่อมั่น

และจะช่วยให้ การแสดงออกถึง ความกลัวค่อย ๆ ลดลงไปได้

3 ปรับทัศนคติ

การปรับทัศนคติ เป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ เพียงเปลี่ยนมุมมอง

ทัศนคติ ด้านลบ ให้เป็นด้านบวก เปลี่ยนจากมุม ร้ า ย

ให้กลายเป็นดี ฝึกมองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในแง่ดี

และเรียนรู้ที่จะตอบโต้ กับสถานการณ์เหล่านั้น ด้วยทัศนคติ

ที่เป็นด้านบวกในทุก ช่วงขณะจะทำให้ ความกลัวค่อยๆหายไป

จากจิตใจเรา ด้วยความเชื่อมั่น ของเราเอง

4 นึกถึงบุคคลผู้ที่เป็นต้นแบบ

หากเรามีต้นแบบอยู่ ในจิตใจมีคนที่ เราชื่นชมในด้านใด ๆ

ก็ตาม เชื่อว่าผู้นั้น อาจมีคุณสมบัติที่ คุณเองอาจต้องการ

เป็นเช่นนั้นอยู่ เมื่อความรู้สึกกลัว เกิดขึ้นในจิตใจ

ลองนึกถึงบุคคลนั้น ดูสิคะแล้วคิดต่อว่า เขามีอะไรที่ทำให้คุณชื่นชม

ความกล้าความมั่นใจ หรือการแสดงออกที่ ดูแตกต่างจากคนอื่น

นึกถึงบุคคลต้นแบบ จะช่วยสร้าง พ ลั ง สร้างความเข้มแข็ง

เป็นกำลังใจในส่วนลึก ของหัวใจของคุณ ให้คุณได้นึกถึง

และย้อนกลับมาที่ตัวเอง เพื่อให้ความรู้สึก ของคุณเปลี่ยนไป

ด้วยความเชื่อมั่น เอาชนะกับความกลัว ได้ อ ย่ า ง มั่นใจ

5 บอกตัวเอง แล้วทุก อ ย่ า ง ก็ จ ะ ผ่ า น ไป

เป็นคำพูด บอกกล่าวกับตัวเอง เพื่อให้คน ๆ นั้น

ได้เข้าใจถึง ความเปลี่ยนแปลง ในแต่ละช่วงเวลา

เมื่อเกิดความกลัว แล้วผล เ ล ว ร้ า ย ที่สุดที่อาจเกิดขึ้น

คืออะไรและหากคุณ ไม่ได้ทำจะมีผล อะไรกับชีวิตคุณ

หรือไม่หากกลัว และไม่กล้าข้าม ผ่ า น ความกลัวเหล่านั้น

ทุก อ ย่ า ง ยังจะคงดำเนินอยู่ต่อไป เหมือนเดิมหรือไม่

ตอบคำถามตัวเอง เพื่อที่ว่าคุณจะได้ขจัด ความรู้สึกกลัวในจิตใจ

ที่ฝังแน่นอยู่ ให้ค่อย ๆ หายไปด้วย ความเข้าใจกับกลไก

ความเป็นไปของ ธรรมชาติคนเราทุกคน อาจมีช่วงเวลา

ที่ทำให้มีความรู้สึกกลัว เกิดขึ้นแต่หาก เราทุกคนเข้าใจ

และเรียนรู้ในการจัดการ กับความรู้สึกเหล่านั้น ได้ อ ย่ า ง เหมาะสม

ในแต่ละสถานการณ์ชีวิตจะ เดินต่อไปด้วยความกล้า ที่จะมาแทนที่

ขจัดความกลัวที่ ทำให้ชีวิตไม่เดินต่อ เพื่อทำให้ชีวิตได้ก้าวต่อไป

ด้วยการกระทำที่มา จากจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมดำเนินชีวิตต่อไป

ด้วยความเชื่อมั่น ที่เกิดขึ้นใหม่ใน หัวใจทุก ๆ คนค่ะ

ขอขอบคุณที่มา จาก t e r r a b k k, sabailey.

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…