Home แนวคิดชีวิต ไม่มีพรใดหรอก ที่จะดีไปกว่าการ ได้รับพรจากพ่อแม่

ไม่มีพรใดหรอก ที่จะดีไปกว่าการ ได้รับพรจากพ่อแม่

7 second read
0
2,018

ไม่มีพรใดหรอก ที่จะดีไปกว่าการ ได้รับพรจากพ่อแม่

พ่อแม่คือพระใน บ้านของลูก หลายครั้งต่อหลายครั้ง

ที่เรามักจะได้ยินคำบอกเล่า จากพ่อแก่แม่เฒ่าว่า ไม่มีพรใดหรอก

ที่จะดีไปกว่าการ ได้รับพรจากพ่อแม่ พรจากปากพ่อแม่

ที่ประเสริฐคือพรที่กล่าว ออกจากปากบิดามารดา ฉะนั้นหาก อ ย า ก ทำบุญ

อ ย า ก ได้บุญ อ ย า ก ขอพร ให้ชีวิตเป็นไปตาม ที่หวังไม่จำเป็นต้อง

ไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ไหนเริ่มจาก การทำบุญกับบุพกา

รีของท่านก่อนเพราะ ท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศักดิ์สิทธิ์

กว่าพรใด หากคุณกำลังมองหา เครื่องรางของขลัง เพื่อช่วยป้องกันสิ่ง ร้ า ย

อั น ต ร า ย อุปสรรคต่างๆ เชื่อหรือไม่เพียง พรจากพ่อแม่ก็สามารถ

ช่วยคุณให้รอดพ้นจากภยัน อั น ต ร า ย ทั้งปวงได้ พรจากพ่อแม่

ประเสริฐยิ่งนักผู้ที่บูชาพ่อแม่ จะเกิดโ ช ค ล า ภ ปาฏิหาริย์อยู่เสมอ

มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ได้เมตตาสอนไว้ว่า การที่จะทำให้ตนเองนั้น

มีความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในอาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ

ครอบครัวมีความสุข ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี ถือเป็นเคล็ดวิชา

ที่ทำให้ตนเอง ด ว ง ดี และเกิดปาฏิ หาริย์ด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

สิ่งแรกที่จะต้องทำถือเป็น พื้นฐานสำคัญก่อนที่จะไป สร้างบุญที่ไหนก็ตาม

ให้สร้างบุญกับพระในบ้าน เสียก่อนก็คือพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเรามา

เพราะคนที่จะเจริญได้นั้น ต้องเป็นผู้มีความกตัญญู นอกจากกตัญญูแล้ว

ต้องมีกตเวทีคือตอบแทน ท่านด้วยเท่าที่ เรามีกำลังสำหรับ

คนที่ชีวิตมีปัญหามากๆคนเหล่านั้น มักเป็นผู้ละเลยไม่ดู แลพ่อแม่เท่าที่ควร

เป็นคนที่ดีกับคนอื่น ให้กับคนอื่นได้หมด แต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้

ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่น ดีกว่าท่านถึงแม้ท่าน อาจจะเป็นคนที่มี ก ร ร ม

เลี้ยงดูเรามา อ ย่ า ง ไม่ดีเพียงใด สิ่งที่คนเป็นลูกต้อง ทำคือให้อ โ ห สิ ก ร ร ม

กับพ่อแม่ได้ทุกเรื่อง ที่เป็นเช่นนั้น เพราะเ ว ร ก ร ร ม ที่ผูกพันกันมา

เมื่อมาชาตินี้ท่านเป็นผู้ให้กำเนิด เราให้ชีวิตกับเรา ท่านจึงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่

หาสิ่งใดมาเปรียบปาน ผลบุญทีเราดูแลตอบแทน พระคุณท่านจะส่งผล

กับชีวิตและถ้าอ ย า ก ด ว ง ดี ให้ตอบแทนผู้มีพระคุณ 2 ท่านนี้ อ ย่ า งเต็มกำลัง

อ ย่ า งเต็มใจพรใดก็ตามในโลกนี้ ไม่ศักดิ์สิทธิ์ และให้ผลเร็วเท่ากับพร

ที่มาจากปากและ หัวใจของพ่อแม่ สำหรับคนที่ติ ดขัดอะไรมากๆ

ให้ล้างเท้าพ่อแม่ และขออ โ ห สิ ก ร ร ม ท่านเสียก่อน ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไป

สำหรับผู้ที่พ่อแม่ เ สี ย ชี วิ ต ไปแล้ว ให้หมั่นทำบุญ อุทิศบุญไปให้ท่าน

อ ย่ า ได้ขาดขอให้เชื่อว่า ท่านดูแลเราอยู่ตลอด ด้วยความห่วงใย

ขอขอบคุณที่มา จาก feed-khao.com, herbtrick

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…