Home แนวคิดชีวิต 13 สิ่งที่บอกว่า คุณมีเเนวโน้มเป็นเศรษฐี ร่ำรวย

13 สิ่งที่บอกว่า คุณมีเเนวโน้มเป็นเศรษฐี ร่ำรวย

7 second read
0
3,808

13 สิ่งที่บอกว่า คุณมีเเนวโน้มเป็นเศรษฐี ร่ำรวย

1 เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลก

ด้านบวกมีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขา เลือกคบก็ได้

แต่เพราะพวกเขารู้ว่า เวลามีจำกัดจะคบ ทุกคนทุกเวลาไม่ได้

แถมการคบคน ที่คิดลบช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ

ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจ และหากเรา อ ย า ก จะอยู่ในสังคมคนรวย

สร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็น ต้องรวยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐาน

ทัศนติ ด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้า และมีความรู้จริงแบบนี้

ใครๆก็ อ ย า ก คุยด้วย อ ย า ก ทำธุรกิจด้วย

2 ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืด อ ย่ า ง น้อย 3 ชั่ วโมง

ก่อนเริ่มทำงานจริง เช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตี 5 เพราะตื่นเร็วกว่า

ก็มีเวลาคิด และทำสิ่งต่างๆได้มากกว่า กลายเป็นว่าคนตื่นเช้าสามารถ

ควบคุมปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสายทำอะไรช้า ก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

3 มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย ในกลุ่มที่ทำการศึกษา ไม่ได้มีรายได้

จากแหล่งเดียวแต่มีจาก 3 ช่องทางเป็น อ ย่ า ง น้อย อ ย่ า ง เช่น

บ้านหรือคอนโด ให้เช่ากำไรและเงินปันผลจากหุ้น และการร่วมหุ้น

ทำธุรกิจซึ่งไม่จำเป็น ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เงิ นมากเกินตัว

แต่สามารถค่อยๆ ริเริ่มลองทำ และต่อยอดขยับ ข ย า ย ไปเรื่อยๆ

4 อ่ า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ า นหนังสือ อ ย่ า ง น้อย 30 นาที ทุกวัน

และเป็นการอ่ าน เพิ่มความรู้ เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด

ไม่ได้อ่า นหนังสือ หมวดบันเทิง

5 ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวย ออกกำลังกาย อ ย่ า ง น้อย 30 นาที ทุกวัน

เพราะเขารู้ว่า การออกกำลังกาย ไม่ได้ดีต่อสุขภาพ

ร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ ส ม อ ง ตื่นตัวอีกด้วย

6 คิดบวก

ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ ย้ำว่าการคิดบวก เป็นสุดยอดปัจจัย

สู่ความสำเร็จของ คนรวยสร้างเองทุกคน ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่

คือไม่ค่อยสำรวจ จิตใจตัวเองว่า เป็นคนคิดลบหรือคิดบวก

ซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึก ตัวตนอยู่เสมอว่า จะไม่ปล่อยให้ตัวเอง

ตกลงไป ในหลุมของ การคิดลบ

7 ไม่เห่อตามกระเเสมหาชน

แต่คนรวยจะ สร้างกระแส ของตัวเองขึ้นมา

และชักชวน คนรอบข้าง ให้เดินตาม

8 มีม า ร ย า ท ดี

ทำตัวเหมาะสม คนรวยรู้ว่าในโอกาสไหน ควรทำอะไร

เช่น ส่งจดหมาย ขอบคุณเมื่อได้รับ ความช่วยเหลือ

กล่าวแสดงความยินดี เมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ ร่วมโต๊ะอาหาร

อ ย่ า ง สำรวมและแต่งตัว เหมาะสมไม่น้อยเกิน และไม่มากเกิน

อะไรที่เกินพอดีคือไม่ดี ส่วนหนึ่งก็เพื่อ รั ก ษ า ความสัมพันธ์

แต่ส่วนหนึ่ง ก็เพราะเขารู้จักใจเขา ใจเรา รู้ว่า Weareallhumans

คือทุกคนมีชีวิต จิตใจต้องการ กั ล ย า ณ มิ ต ร และการจะให้คนอื่นรู้ว่า

เราคือ กั ล ย า ณ มิ ต ร คือต้องแสดงออกไม่ใช่ แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่า

มีคนแสดงให้เรารู้ว่า เขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเราชื่นชมเรา

เราก็คงยินดีเช่นกันแต่ ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมด แต่ไม่เคยบอกไม่เคย

แสดงออกเราจะไม่รู้ แต่แรกเลยด้วยซ้ำว่า เรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

9 เเสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษา ไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถ

เป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์ ในบางด้านมากกว่า เคยทำบาง อ ย่ า ง

สำเร็จมาก่อน และที่ปรึกษา ไม่ได้ช่วยพัฒนา ชีวิตคนรวย

เฉพาะด้านธุรกิจ หรือการเงินเท่านั้นแต่ยังช่วย ให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุข

ผ่ า น พ้นปัญหา หลายรูปแบบที่ ย า ก ๆได้ คือคนรวยจะไม่คิดเองทำเอง

ด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำ สิ่งดีๆอยู่เสมอ

10 ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบ

เล่นพรรคเล่นพวก ล้วนๆไม่ใช่เห็นแก่ตัว ขั้น รุ น แ ร ง

แต่เพราะเขารู้ว่าไม่สามารถ ช่วยทุกคนทุกเวลา ได้เพราะแบบนั้น

ก็จะไม่มีเวลาไปช่วย คนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จ

ผลงานโดยรวมก็จะ ออกมากลางๆหรือต่ำ เพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง

คนเก่งก็จะได้รับเวลา ท รั พ ย า ก ร ไม่มากพอส่วน คนที่กลางๆเบๆ

ต่อให้ช่วย มากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

11 ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่องทุกครั้ง

และเขารู้ว่าถ้าไม่เปิดใจ รับฟังความเห็น ก็ไม่มีทางรู้ตัว

ได้ อ ย่ า ง ทันท่วงที ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ

เขาจึงแสวงหาความเห็น จากคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนคู่ค้า

และลูกค้าแล้วถ้าฟังแล้ว มีเหตุผลจริงก็ยอมรับ พร้อมกับเอามาปรับปรุง

ให้การงานต่างๆกลับเข้า เส้นทางที่ถูกต้อง ส่วนคนที่กลัวความเห็น

จากคนอื่นก็เสี่ยงมาก ที่จะล้มทั้งยืนเพราะ ไม่รู้ตัวรู้ช้า

ว่ากำลังเดินลงเหว และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว คนรวยก็สามารถ

หลงเดินไปเส้น ทางที่พาไปลงเหวได้ เช่นกันแต่เค้ารับฟัง

เสียงเตือนว่านั่นน่ะ ผิดทาง อ ย่ า ง ที่ บอกไว้แต่แรกว่า คนรวยสร้างเอง

ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่ และการกระทำที่ใช่

ผ่ า น การต่อสู้ ฝ่าฟั นและปรับตัว คนธรรมดาก็รวย ได้สำเร็จได้ด้วยตัวเอง

และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น สร้างได้ ไม่ต้องลุ้นให้มี ติ ด ตัวมาแต่เกิด

แบบพรสวรรค์เรา ก็สามารถสร้างทัศนคติที่ใช่ ของเราเองได้เช่นกัน

12 พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมาย อ ย่ า ง ไม่ท้อ

ล้มแล้วก็ลุกต่อให้ เดินไปได้ก้าวสองก้าว แล้วล้มก็ลุกมา

เดินต่อสุดท้ายจะ ก็ไปถึงเป้าหมายได้ และคนรวยสร้างเอง

จะตั้งเป้าหมายส่วนตัว ไม่เอาชีวิตของคนอื่น มาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

13 ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้ ส ม อ ง คิด ใคร่ครวญการงานต่างๆ เงียบๆ

คนเดียว อ ย่ า ง น้อย 15 นาทีทุกวัน ซึ่งเรื่องที่คิดไม่จำเป็น

ต้องเกี่ยวกับเ งินทอง ธุรกิจล้วนๆแต่เขา ยังคิดเรื่อง

การวางแผนชีวิต โดยรวมและการดูแล สุขภาพเช่นกัน

ขอขอบคุณที่มา จาก thaipt, stand-smiling

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…