Home แนวคิดชีวิต หญิงฉลาด อยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่ ก็มีสุข เอาตัวรอดเก่ง

หญิงฉลาด อยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่ ก็มีสุข เอาตัวรอดเก่ง

12 second read
0
3,986

หญิงฉลาด อยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่ ก็มีสุข เอาตัวรอดเก่ง

ข้อที่ 1 เป็นคนสบายๆ

อ ย่ า ไปยึดกับความสมบูรณ์แบบ มากไปเพราะ ความสมบูรณ์แบบ

มันไม่มีจริงหรอก มีแต่คนโ ง่ เท่านั้นที่มองว่า

ความสมบูรณ์ แบบมีอยู่จริง

ข้อที่ 2 เข้าใจธรรมชาติ

ว่าอะไรๆ ก็ผ่ า น ไปเมื่อ มีความสุขก็ ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุข

มันก็ผ่ า น ไป เมื่อมีความ ทุ ก ข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ ก ข์

ก็ผ่ า น ไปเวลามี สถานการณ์ แ ย่ ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่า

เรื่องราวเหล่านี้ ก็คง ผ่ า น ไปเช่นกัน

ข้อที่ 3 ให้ตัวเองพ้นจากการเป็นท า สของเงิน

เราต้องหัดพอใจกับ สิ่งที่ตัวเองมีใช้อะไร อยู่ก็จงพอใจ

การที่คนเราจะเลิกเป็น ทาสของเงินได้ ต้องเริ่มจาก

การรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้วก็ ไม่ต้องหาเงินมาก

และเมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไร ที่มากกว่าการหาเงิน

ข้อที่ 4 มองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนธรรมดา อ ย่ า เป็นคนสำคัญเมื่อเวลา

มีอะไรเกิดขึ้น อ ย่ า ไปให้ความสำคัญ กับตัวเรามากไป

ข้อที่ 5 ไม่สะสม การสะสมอะไรสัก อ ย่ า ง นั้นมันคือภาระ

ไม่มีอะไรที่เราสะสม แล้วไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดี

นอกนั้นคือภาระ ทั้งหมดไม่มาก ก็น้อย

ข้อที่ 6 อยู่กับปัจจุบัน

เมื่อเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจ นั่นแปลว่าเรา กำลังอยู่กับอดีต

เมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจ นั่นแปลว่าเรากำลัง อยู่กับอนาคต

หากเรากำลังรู้สึกดี และมีความสุขก็แปลว่า เรากำลังอยู่กับปัจจุบัน

พระพุทธเจ้า ทรงแนะว่าให้ทำทีละ อ ย่ า ง โฟกัสทีละงาน

แล้ว ทุ ก ข์ จะเข้าไม่ถึง ใจเรา

ข้อที่ 7 เป็นคนนิ่งๆ

พูดแต่สิ่งที่ดี ถ้าอะไรไม่ดี ก็ อ ย่ า ไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้น

จะถูกหรือสิ่งนั้นจะผิด แต่หากมันไม่ดีเป็นไปได้ ก็ไม่ต้องพูดเลย

เพราะการพูดในทางเสียหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจ ตนเองตกต่ำลง

ข้อที่ 8 ให้ตัวเอง เ สี ย ส ล ะ

และยอมเสียเปรียบคนอื่นบ้าง การที่คนๆ หนึ่งยอม เสียเปรียบผู้อื่นบ้าง

เป็นเรื่องที่จำเป็น ใครก็ตามที่ บ้ า ความถูกต้อง บ้ า เหตุผล

ไม่ยอมเสียอะไรเลย ไม่นานคนๆ นั้นก็จะเป็น บ้ า กลายเป็น

คนที่ถูกทุก อ ย่ า ง แต่ไม่มีความสุขเพราะ ต้องปะทะกับคนรอบข้าง

เต็มไปหมด เพื่อความถูกต้องที่ ตนเองยึดมั่นถือมั่น

ข้อที่ 9 เข้าใจเรื่องของการนินทาคนเรา

ก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้อง ถูกนินทาแน่นอน และเมื่อถูกนินทา

ขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ แปลว่าเรายังมี ตัวตนอยู่บนโลก

คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกา กับคำนินทาเขาคือ คนไม่รู้เท่าทันโลกนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา จาก s a r a k a s e t, sabailey

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…