Home แนวคิดชีวิต 9 ลักษณะคนเก่ง ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในตอนนี้

9 ลักษณะคนเก่ง ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในตอนนี้

34 second read
0
827

9 ลักษณะคนเก่ง ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในตอนนี้

1 เป็นคนใฝ่รู้ ทำตัวเป็นหนอนหนังสือ

คนเราเกิดมามีต้นทุน ความรู้ที่ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคนสามารถ

เพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองได้ และวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การอ่ า นหนังสือ

เพราะการอ่านหนังสือ ทำให้เราเก่งขึ้นได้จริงอ ย่ า งในชีวิตการทำงานบริษัท

คาดหวังให้คุณมีความรอบ รู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ ที่รับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้

จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ คุณเรียนรู้ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า อ ย่ า งต่อเนื่อง

ดังนั้นลองถามตัวคุณเอง ดูว่าวันนี้คุณได้ใช้เวลา อ่ านหนังสือวันละกี่ชั่ ว โ ม ง

แต่ละเดือนอ่านหนังสือไปกี่เล่ม ถ้ามีคนถามคุณว่า หนังสือที่คุณรัก

ที่เป็นแรงบันดาลใจ คือเล่มไหนคุณสามารถ ตอบคำถามนี้ได้หรือไม่

2 อยู่ใกล้คนเก่ง

เคยมีคนกล่าวว่า ชีวิตคุณจะเป็น อ ย่ า ง ไร ขึ้นอยู่กับหนังสือที่คุณอ่ าน

บ้ านที่คุณอยู่ ผู้คนที่คุณพบ ดังนั้นหากคุณ อ ย า ก เป็นคนเก่ง

คุณควรจะหา ใครสักคนที่เป็น Role Model ไม่จำเป็นว่าคนนั้น

ต้องอายุมากกว่า ประสบการณ์มากกว่า หรือตำแหน่งสูงกว่า

บางครั้งผู้ใหญ่อาจ ให้ เ ด็ ก มาสอนเล่น F a c e b o o k หรือ เ ก ม ส์ โ ป เ ก ม่ อ น ก็ได้

สิ่งสำคัญคือคุณจะ ต้องเปิดใจเรียนรู้จากคนอื่น พ ย า ย า มอยู่ใกล้คนเก่ง

ศึกษาเรียนรู้จากเขา หากเป็นคนที่บริษัท คุณอาจเรียนรู้งาน

จากเขาแบบ Work Shadow ก็ได้ เพราะจะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้น ในระยะเวลาอันสั้น

3 ตั้งเป้าหมาย

คนเก่งหรือคนที่ ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเอง

ที่คนจะพูดถึงเช่น เมื่อพูดถึง Steve Jobs จะนึกถึง น วั ต ก ร ร ม การเปลี่ยนโลก

พูดถึงคุณธันยวัชน์ ไชยตระ ก ูล นึกถึง SME พูดถึงคุณตัน ภาสกรนที

นึกถึงชาเขียว นึกถึงคุณปัญญา นิรันดร์กุล นึกถึงเกมส์โชว์มนุษย์

เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ มีจุดอ่อน-จุดแข็ง เสมอ พ ย า ย า ม ค้นหาตัวเอง

ให้เจอว่าอะไร คือสิ่งที่ต้องการ You Want อะไรคือสิ่งที่ทำได้ You Can

เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว ตั้งเป้าหมายไปเลยว่า เราจะต้องเก่งในเรื่องนี้

จะเป็นสุดยอดในเรื่องนี้ จากนั้นก็เดินตามเป้าหมายไป อ ย่ า ง เคร่งครัด

รับรองว่า ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เกินเอื้อมแน่นอน

4 มุ่งมั่น อดทน ไม่ยอมแพ้

ความเก่ง ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือ พรแสวง อ ย่ า ง ในหนังสือ Talent Code

ของ Daniel Coyle ก็พูดว่าคนที่เก่งระดับโลก ล้วนมาจากการฝึกฝน

ครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งระหว่างทางอาจมี อุปสรรคเข้ามาทดสอบ

ทำให้เรา อ ย า ก ล้มเลิก แต่หากเรา อ ย า ก สำเร็จ เราต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท

เพราะโลกนี้ ไม่มีอะไรที่ได้มาฟ รี อ ย า กสำเร็จ อ ย า กเก่งต้องเเลก

5 มีทัศนคติที่ดี

ฐานความคิดที่ จะทำให้คุณเก่งขึ้น คือ เเพ้ได้ แต่เเพ้แล้วต้องลุก

คนเราไม่จำเป็น ต้องชนะทุกเรื่อง อ ย่ า ง แชมป์มวยโลกของไ ท ย

เขาทราย กาเเลกซี่ ที่สามารถป้องกันแชมป์ ได้ถึง 19 ครั้งแต่ก่อน

จะเป็นแชมป์โลก เขาก็เคยแพ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแพ้ล้มแล้วลุก

ดังนั้นการเป็นคนเก่ง ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ผิดพลาดได้ แต่ต้องเรียนรู้

และพ ย า ย า ม ฟื้นตัวให้เร็ว กลับมาเดินต่อในสิ่งที่ เราตั้งเป้าเอาไว้

6 มีคุณธรรมเป็นหลักในการใช้ชีวิต

คนเราเก่งอ ย่ า งเดียวไม่พอ ต้องมีจุดยืนใน การดำเนินชีวิตด้วย

คนเก่งที่ไม่มี หลักในการใช้ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้ย า ก

สิ่งที่จะทำให้ความเก่ง ของเราเป็นที่ปรากฎ อ ย่ า งยั่งยืน

คือหลักหรือจุดยืน ในการดำเนินชีวิตซึ่งก็คือ คุณธรรมความดีงาม

ในวันนึงถ้าคุณต้องตัดสินใจในสิ่งที่ย า กลำบาก ลองถามตัวเองว่า อะไรคือจุดยืน ของคุณ

7 มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอกว่า ทักษะที่ทำให้สามารถ ไปไหนมาไหนในโลกใบนี้ได้ มี 3 อ ย่ า ง คือ

1 ทักษะการทำอ า ห า ร ไปที่ไหนก็ไม่อดเเน่นอน

2 ทักษะดนตรี ที่นอกจากจะคลายเ ค รี ย ดแล้วแล้วช่วย

หารายได้เล่น ดนตรีเปิดหมวก ได้อีกด้วยและ

3 ทักษะภาษาอังกฤษ เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อ ส า ร

แต่ในยุคนี้ต้องเพิ่ม ทักษะด้าน IT เข้าไปด้วย เพราะทุกวันนี้

แทบทุก อ ย่ า ง ล้วนเป็น D i g i t a l ใช้ Smartphone ในการหาข้อมูลต่างๆ

ถ้าคุณเป็นคนที่เก่ง ทั้งภาษาและ IT จะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงาน

8 อ ย่ า กลัวงานย า ก

นโปเลียน กล่าวไว้ว่า Ability without opportunity is nothing

ความสามารถที่ปราศจาก โอกาสคือความสูญเปล่า คนเรามีโอกาสหลาย อ ย่ า ง

เช่นโอกาสจากองค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น โอกาสที่ได้เจอนายดี

สามารถโค้ชและสร้าง แรงบันดาลใจแนะนำเทคนิค และพร้อมสนับสนุน

โอกาสที่ได้ทำงาน ที่ท้าทาย งาน ย า ก งานแบบนี้จะ ทำให้คนเราเติบโตขึ้น

เพราะคนเราจะเรียนรู้ และเติบโตตามโจทย์ ที่เจอในชีวิต

ดังนั้น จง อ ย่ า กลัวงาน ย า ก อ ย่ า กลัวงานที่ไม่เคยทำ อ ย่ า กลัวงานที่เป้าหมาย

แทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะงานเหล่านี้จะทำให้คุณเก่ง เหนือคนอื่นในรุ่นเดียวกัน

9 สร้างเครือข่ า ย เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้

สุภาษิต จี น กว่าวว่า นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้

การจะเติบโตในโลก ไร้พรมแดนที่องค์ ความรู้เพิ่มขึ้นมหาศ า ล

จนคนไม่สามารถเรียนรู้ ได้หมดเราจะพบ การเรียนรู้แบบใหม่ๆ

เช่น Community of Practice หรือการสร้าง เครือข่ายในการเรียนรู้

แบบชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันเรื่องใดที่เป็นจุดเด่น

จงถ่ายทอด เรื่องที่เป็นจุดอ่อนจงเรียนรู้ อ ย่ า หวงที่จะให้ความรู้

เพราะยิ่งเราถ่ายทอด เราจะยิ่งเก่งขึ้น อ ย่ า อายที่ไม่รู้และกล้าที่จะขอเรียนรู้

เพราะนี่คือ เส้นทางที่จะทำให้ คุณเก่งขึ้น

ขอขอบคุณที่มา จาก บ ว ร นั น ท์ ท อ ง กั ล ย า, wansukth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…