Home แนวคิดชีวิต 9 สิ่ง ที่พ่อแม่รังแกลูกโดยที่ไม่รู้ตัว

9 สิ่ง ที่พ่อแม่รังแกลูกโดยที่ไม่รู้ตัว

6 second read
0
5,481
9 สิ่ง ที่พ่อแม่รังแกลูกโดยที่ไม่รู้ตัว

9 สิ่ง ที่พ่อแม่รังแกลูกโดยที่ไม่รู้ตัว

1 มักจะเปรียบเทียบ ลูกตัวเองกับลูกคนอื่น ว่าลูกคนอื่นเขาดี อ ย่ า ง นั้น อย่ า ง นี้

ลูกข้างบ้านดีกว่าลูกตัวเอง เพราะต้องการให้ ลูกแข่งขันไปตลอดไง

2 ไม่เชื่อมั่นอะไร ในตัวลูกเลย ไม่เคยรับคำพูดลูก ไม่มีค่าอะไรในสายตา พ่อแม่เลย

3 ตั้งความคาดหวังกับลูกสูง แบบที่ว่ามันเกินความสามารถ ที่ลูกจะทำได้ไง

อีก อ ย่ า ง คือ ลูกทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใจ เมื่อลูกทำไม่ได้ก็ซ้ำเติม ลูกอย่ างเดียวเลย

4 อารมณ์เสี ยตลอด ไม่ว่าจะทำอะไร หงุ ดหงิ ดตลอด ลูกทำอะไร

คุณจะหงุ ดหงิ ด ไม่เข้าตาคุณสัก อ ย่ า ง

5 ดุลูกเป็นประจำ จนติดเป็นนิสัย เกรี้ยวกร าด กลายเป็นวิธีการสื่อ ส า รใ นบ้านไปแล้ว

6 เจ้ากี้ เจ้าการ เหมือนตัวเอง เป็นเจ้าของชีวิตลูกซะงั้น ทั้งด้านร่างกาย

อารมณ์ และความรู้สึก ก็คือไม่ปล่อยให้ลูก ได้เป็นตัวของตัวเอง บ้างเลย

7 พอมีเรื่องผิ ดปกติเกิดขึ้น พ่อแม่จะทำเหมือนลูก เป็นคนผิดเสมอ

อ ย่ า ง เช่น ข้าวของพั ง ลืมปิดไฟ กล่าวโท ษลูกทั้งหมด

8 ม่สนความรู้สึกของลูก เชื่อว่าสิ่งที่เลือก ให้ลูกดีกับเขามากแล้ว

ลูกไม่สิ ทธิ์คิด ไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้ ทำได้เพียงเดิน ไปตามทางที่พ่อแม่ต้องการ

9 แสดงออก อ ย่ า ง ชัดเจน ว่ากำลังข่ มลูก ทำเป็นว่ามองลูก ไม่สามารถ

ทำอะไรได้ไม่เท่าตัวเอง โดยจะมีคำพูด ติ ด ปากว่า

ตอนแม่อายุเท่าลูก แม่ทำ อ ย่ า ง นั้น อ ย่ า ง นี้ได้แล้วนะ

จากที่กล่าวมานั้น ถ้ามีข้อไหนที่ตรงกับตัวคุณ ก็ควรคิดได้แล้วนะ ตระหนัก

และมีสติในการเลี้ยงลูก ให้มากกว่านี้ เพราะนั่นคือ สิ่งบอกว่า เราคือพ่อแม่ที่แ ย่

ทำให้ลูกจมดิ่ง ในความรู้สึก กลายเป็นเด็ กซึมเศร้า ไม่มีความสุข

เ ด็ ก อาจกลายเป็นคนหัวรุ นแร งไปเลย แต่มันจะดีกว่าไหมนะ หากเราหันมา

ยอมรับความจริง ในสิ่งที่เราได้ทำพล าดไป เพื่อที่จะปรังปรุง ตัวเองใหม่

จากนั้น กลับมาเป็น พ่อแม่ที่ดีของลูก ทำให้เขามี อนาคตที่ดี

ขอขอบคุณที่มา san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…