Home แนวคิดชีวิต 7 แนวคิด ในการวางแผนชีวิตในช่วงวัยเกษียณ

7 แนวคิด ในการวางแผนชีวิตในช่วงวัยเกษียณ

17 second read
0
614
7 แนวคิด ในการวางแผนชีวิตในช่วงวัยเกษียณ

7 แนวคิด ในการวางแผนชีวิตในช่วงวัยเกษียณ

1 เริ่มออมเงิน

คุณควรเริ่มออมเงิน ตั้งแต่ตอนนี้ เพราะนิสัยการออม จะตอบแทนคุณ

ในอนาคตอาจจะเริ่ม จากเงินจำนวนไม่มาก แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น

อ ย่ า ง สม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับ การออมเพื่อการเกษียณ

เป็นอันดับแรก พร้อมหมั่นทบทวน แผนและมีวินัยในการออม

เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะไม่มีคำว่า สายสำหรับการออม

2 รู้จักตัวเอง

การเกษียณ คือ การปล่อยวางจาก ชีวิตการทำงาน และเริ่มใช้ชีวิตใหม่

ด้วยเงินก้อนที่คุณเก็บออมไว้ มนุษย์เงินเดือน แต่ละคนจะมีแผนการ

เกษียณแตกต่างกันออกไป ตามมาตรฐานคุณภาพ ชีวิตที่ต้องการ

ซึ่งจะสอดคล้อง กับเงินออมที่สะสม มาก่อนเกษียณ ดังนั้นการวางแผน

เกษียณจึงมีบทบาทสำคัญ เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างเงินออม และคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

3 สร้างนิสัยการออม

หากคุณมีสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund

คุณควรใช้โอกาสนี้ ออมเงินเข้ากองทุนให้มากที่สุด เพื่อรับสิทธิประโยชน์

ทางภาษีสร้างนิสัยการเก็บออม และสร้างรากฐานชีวิต ในวัยเกษียณที่ดีให้กับตัวคุณเอง

4 ศึกษาแผนลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง

คุณควรศึกษาแผนลงทุน ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะการเลือก

แผนการลงทุนที่ เหมาะกับตัวคุณ จะช่วยเปิดรับผลตอบแทน

ที่ดีในระยะ ย า ว เพื่อสร้างชีวิตใน วัยเกษียณที่มีคุณภาพ

และช่วยหลีกเลี่ย งการแบกรับความ เ สี่ ย ง ที่คุณไม่สามารถยอมรับ

และเข้าใจได้ แต่ควรระมัดระวัง การเปิดรับความ เ สี่ ย ง ที่น้อยเกินไป

เพราะอาจทำให้ ย า ก ต่อการไป ถึงเป้าหมาย

5 สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

นอกเหนือ จากกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพแล้ว คุณควรสร้างบัญชี

ลงทุนเป็นกองทุน เพื่อการเกษียณเพิ่ม และแยกกองทุน

เพื่อการเกษียณออกจาก เงินลงทุนส่วนอื่นๆ เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่าย

หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทำให้แผนเกษียณ ของคุณต้องสะดุด

6 เก็บแล้วเก็บเลย

คุณไม่ควรใช้เงินจาก กองทุนเพื่อการเกษียณ ก่อนกำหนดเพราะ

หากคุณนำเงินในกองทุน เพื่อการเกษียณออกมาใช้ ก่อนถึงวัยเกษียณคุณ

ไม่เพียงจะสูญเสีย เงินต้นที่ลงทุนแต่ คุณยังสูญเสีย ผลตอบแทนที่

คุณควรจะได้ในอนาคต ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิต ในวัยเกษียณที่ลดลง

7 หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุน

นอกจากการออมเงินแล้ว การนำเงินออมบางส่วน ไปลงทุนก็มีความสำคัญ

ไม่แพ้กัน ดังนั้น คุณควรหมั่นศึกษาประเภท ของสินทรัพย์การลงทุน

เพราะจะช่วยเปิดโอกาส การลงทุนและช่วยลด ความ เ สี่ ย ง โดยรวม

ด้วยการกระจายการ ลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลายมากขึ้น

ขอขอบคุณที่มา m o n e y a n d b a n k i n g, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…