Home แนวคิดชีวิต 7 ข้อเตือนใจ ในยามที่คุณแก่ตัว

7 ข้อเตือนใจ ในยามที่คุณแก่ตัว

6 second read
0
453
7 ข้อเตือนใจ ในยามที่คุณแก่ตัว

7 ข้อเตือนใจ ใน ย า ม ที่คุณแก่ตัว

1 ยิ้มและหัวเราะให้กับทุกวัน

ชีวิตคนเรามันสั้นนัก จะดิ้นรน ท ะ เ ย อ ท ะ ย า น อ ย า กไ ปเพื่ออะไรกัน

อยู่กับปัจจุบันหัวเรา และยิ้มให้กับสิ่งที่เรามี สร้างความสุขให้กับตัวเอง กับชีวิตที่เหลืออยู่

2 ยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของตัวเอง

คนเราไม่จำเป็นที่จะ ต้องเลิศเลอไปเสียทุก อ ย่ า ง หัดยอมรับ

กับความ บกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆของชีวิต คิดเสียว่ามัน

ก็เป็นแค่เรื่องธรรมดา แค่นี้จิตใจ ก็เป็นสุข

3 ลดกรอบลดกฏเกณฑ์บาง อ ย่ า ง ในชีวิต

เพื่อที่จะทำให้ชีวิตมันยืดหยุ่น การลดกฏที่เราตั้งไว้ ให้กับตัวเองลงบ้าง

ปล่อยให้มันเป็นไป แบบเป็นธรรมชาติบ้าง ความผ่อนคลายจะทำให้

คุณมี ความสุขกับชีวิต ใ นแต่ละวัน

4 ฟังให้มากกว่าพูด

ลดการพูดลง และหันมาฟัง หันมาสนใจคนรอบข้าง ฟังเสียงเขาเหล่านั้น

ว่าเขาต้องการอะไร มีอะไรถ่ายทอดให้เรารับรู้บ้าง พูดให้น้อย

และฟังให้มาก เพื่อเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆ ให้กับชีวิต

5 รู้จักปฏิเสธให้เป็น

แม้ว่าที่ ผ่ า น มา เรานั้นจะเป็นคนที่ช่วยเหลือ คนอื่นทุก อ ย่ า ง

เป็นที่พึ่ง ของทุกคนได้หมด แต่ลองถามใจตัวเองดูว่า เราเหนื่อยเกินไปไหม

ลองหัดที่จะปฏิเสธดูบ้าง เรื่องบางเรื่อง หากเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

มันก็สามารถ ที่จะคลี่คลายได้ด้วยตัวเอง โดยที่เราไม่จำเป็น ต้องไปเหนื่อยกับมัน

6 เริ่มแสวงหาความสงบ

ความสงบในที่นี้ หมายถึงความสงบทางจิตใจ อ ย่ า ง แท้จริง ลองศึกษา

หลักธรรมคำสอน วิถีทางแห่งการดับ ทุ ก ข์ ที่เกิดจากจิตใจ

อ ย่ า  งแท้จริง ทำสมาธิอยู่ กับตัวเองบ้าง

7 เลือกรับประทานอาการที่มีประโยชน์

หลังจากใช้ชีวิต แบบตามใจ อ ย า ก มานาน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง

หันมาดูแลตัวเอง อ ย่ า ง จริงจัง เริ่มง่ายๆที่ อ า ห า ร ก า ร กิ น

ควรเลือกรับประทานแต่ อ า ห า ร ที่มีประโยชน์ งดเว้น อ า ห า ร ข ย ะ

ที่ ทำ ล า ย สุ ข ภ า พ หากสามารถหาเวลา ออกกำลังกายให้ได้ สัปดาห์ละ 3 วันก็จะดีมาก

ขอขอบคุณที่มา sooksamer, staylifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…