Home แนวคิดชีวิต หันมาเริ่มใส่ใจตัวเองได้เเล้ว เตือนสติก่อนนอนได้ดีเเท้

หันมาเริ่มใส่ใจตัวเองได้เเล้ว เตือนสติก่อนนอนได้ดีเเท้

28 second read
0
548

หันมาเริ่มใส่ใจตัวเองได้เเล้ว เตือนสติก่อนนอนได้ดีเเท้

อายุมากขึ้นเลิกแคร์คนอื่น แล้วใส่ใจตัวเองให้ มากขึ้นเลิกแคร์ว่า

คนอื่นในสังคมจะคิดถึงคุณอ ย่ า ง ไรหน้ากากและหัวโขนจะ อยู่กับคุณอีกไม่ถึงสิบปี

หัดที่จะปล่อยวาง และลดตัวตนของคุณ ลงบ้างกลับไปหาเพื่อนที่ดี

และจริงใจกับคุณจริงๆ ออกห่างจากคนที่ไม่ จริงใจกับคุณหรือคน

ที่มาเพียงเพื่อจะเอาประโยชน์ จากตัวคุณหรือเอาเปรียบ คุณลดการทำงานหนัก

ได้แล้วถ้าคุณเป็นมนุษย์เงิน เดือนภาคเอกชน อายุ 50 ถ้ายังไม่ขึ้นเป็นระดับ

ผู้บริหาร แสดงว่าคุณคงไม่อยู่ส า ยตา เจ้านายเท่าไร อย่ าเ สียพลังชีวิตไป

กับการทำงานหนักเลย ใช้เวลาดูแลสุขภาพตัวเอง ให้มากขึ้นจะดีกว่าถ้าคุณขึ้น

เป็นระดับผู้บริหารที่ต้อง ทำงานหนักเพื่อบริษัทก็ จัดสรรเวลาให้กับครอบครัว

และสุขภาพตัวคุณ เองบ้างถ้าคุณเป็นข้ า ร า ช ก า ร คุณมีความมั่นคง

และมีเวลาว่ าง พอสมควรแล้วใช้เวลาดูแล สุขภาพ และเตรียมงานอดิเรก

หลังเกษียณได้เลยเช่นกันถ้าคุ ณทำงานอิสระ f r e e la n c e

คุณสามารถทดลอง เ ก ษี ย ณล่วงหน้าได้เลยถ้าคุณเป็นเ จ้าของกิจการ

คุณคงต้องเริ่มหาผู้ช่วย มือขวาที่ไว้ใจได้มาช่ วยคุณ บริหารงานได้โดยคุณสามารถ

ออกมาดูแลห่างๆได้แต่ อ ย่ าหวังว่า ลูกของคุณจะรับภา ระนี้ปล่อยให้เขาเลือก

ทางเดินชีวิตเอง เถิดหยุดการใช้จ่าย เงิน อ ย่ า งฟุ่มเฟือยถ้าคุณเริ่ม คิดเก็บเงิน

ไว้ใช้หลังเกษียณดู เหมือนว่าค่อนข้างจะสายไปแล้วนะ อายุเกิน 50 เท่าไร

คุณควรมีเงินสะสม ที่ใช้หลังเกษียณ ต่อปีบวกไปอีก 10 ปีเช่นอายุ 51

ควรมีเงิน สะสม10+1=1 1 ปีอายุ 52 ควรมีสะสม 12 ปี อายุ 60 ควรมีเงินสะสม 2 0 ปี

นั่นเป็นตัวเลขโดยประม าณว่า คุณจะ ต า ย ที่อายุ 8 0 ปีหยุดลังเลเกี่ยวกับ

การทำง า น และการหางานใหม่เมื่ออา ยุ ย่ า ง เข้าวัย 5 0 คุณควรจ ะมีงาน

ที่มั่นคงและเป็นงานที่ คุณรักจริงๆได้แล้วเพราะ ถ้างานนั่นไม่ใช่ตัวตน

ของคุณมั นก็คงจะสายเกินไป ที่จะไปเริ่ มใหม่ จงอดทนทำต่อไป เพราะ

คุณคุ้นชินกับมัน แล้วถ้าจะหางาน ใหม่น่าจะเป็นงานที่คุณ อ ย า ก ทำ หลังเกษียณ

มากกว่าหยุดทำ ร้ า ยร่ างกาย ของคุณเช่นกา รเ ม า ค้า ง สูบบุห รี่ อดนอน

อาหารขยะกินโดยไม่ ประมาณขับรถเร็วและหันกลับ มาดูแลร่างกายด้วย

การออกกำลังกาย หลาย ๆ คนคงจะผลัดวัน และเลี่ยงการออกกำลังกายมา

ตั้งแ ต่ยังเป็นหนุ่มสาว แล้วแต่เมื่ออา ยุเลขขึ้นห้าหมายความว่าร่างกาย

คุณกำลังจะร่วงโรยแล้วดัง นั้นควรหันมาใส่ใจกับการออก กำลัง กายจริงๆ

เสียทีเลิกกังว ลถึงการเปลี่ยนแปลง ของร่าง กาย เช่นถุงใต้ตา ตีนกา

เหนี ยงที่คอ หรือ รอยย่นทั้งหลายริ้ วรอยเหล่านี้ เป็นตัวบอกถึงปร ะสบการณ์

ที่คุณ ผ่ า น ร้อน ผ่ า น หนาว มาคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความแก่ได้จงภูมิใจ

กับมันยอม รับมัน และจงแก่ อ ย่ า ง สง่าง าม หยุดการเล่นอินเทอร์เน็ตที่

มากเกินไป คุณควรเริ่มทำอะไร ที่เป็นชิ้นเป็นอัน และมีคุณค่าดี กว่าเสียเวลา

กับ S o c i a N e t w o r k ยกเว้นว่าคุณใช้ใน การ ติ ด ต่อเพื่อนฝูงเก่า ๆ

หรือหาข้อมูลข่าว ส า ร ที่เป็น ประโยชน์การเล่ นF B เล่น L i n e เล่นได้แต่

ต้องมีการ จำกัดเวลา เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้ วนทำให้คุณเสียเวลา และได้ปร ะโยชน์

น้อยสำหรับคนที่มี ครอบครั วกลับมาดูแลคู่ชีวิต และลูกของ คุณให้มากขึ้น

เขาเหล่านั้น เป็น คนที่หวังดี กับคุณเต็มร้อยโดย ไม่มีเงื่อนไขสำหรับชายโสด

ไม่ง่ าย ที่จะหาคู่ชีวิต ที่รักตัวคุณมา กกว่ากระเป๋าสตางค์ของคุณห าหมา

มาเลี้ยงยังง่ายกว่าสำหรับ หญิงโสด คุณคงเคยชิน กับชีวิต โสดแล้ว

และรู้ว่าอยู่คนเดียว สบายที่สุดแล้วหยุดนึกถึงความล้ มเหลว ในอดีตที่ผ่ า น มา

เพราะการคิดถึง แต่เรื่องร้ า ย ๆ ที่ผ่ า น มาจะทำให้ความสุข ที่คุณ

ควรจะได้รับในปัจจุบันหายไป คิดเสมือนว่าวันนี้ เป็นวันสุดท้ ายข องคุณ

แต่ลงมือทำเสมือนว่า คุณยังมีอ า ยุ ยื น ย า ว ได้ถึงแป ดสิบ หยุดปิดกั้นจิตใจ

ตัวเองที่จ ะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆช่วงเวลาที่ ผ่ า น มาคุณอาจจะพลาดอะไร ห ลายๆไป

เพราะการปิดใจตัวเอ งไว้เพียงแค่ลองเปิดใจ และ เรียนรู้คุณจะพบว่า

โลกมันกว้า ง กว่าที่คุณคิดอายุเลขห้าไม่ไ ด้เป็นอุปสรรค ต่อการเรียนรู้ เรื่องใหม่ๆ

คบกับ เ ด็ ก รุ่นใหม่บ้ างจะได้เข้าใจสังคมปัจจุบันม ากขึ้นและลดปัญหาช่องว่างระห ว่างวัย

ขอขอบคุณ จาก  y i m p a n n, kaeyim

Check Also

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนประเภทนี้ที่คุณไม่ควรคบด้วย

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนประเภทนี้ที่คุณไม่ควรคบด้วย 1 คนสองประเภทที่ไม่น่าคบหา คนที่ทำอ…