Home แนวคิดชีวิต 6 วิธีที่จะช่วยให้เราเลิกเป็นคนคิดมาก กังวล ฟุ้งซ่าน

6 วิธีที่จะช่วยให้เราเลิกเป็นคนคิดมาก กังวล ฟุ้งซ่าน

6 second read
0
902

6 วิธีที่จะช่วยให้เราเลิกเป็นคนคิดมาก กังวล ฟุ้งซ่าน

1 การมองตัวเองให้เล็ก

ซึ่งก็คือ จงมองว่าเราเป็น คนธรรมดาคนหนึ่ง ทั่วไปที่ไม่ได้วิเ ศ ษอะไร ที่ไม่ได้อยู่เหนือกว่า

คนอื่น อ ย่ า ให้ความสำคัญ กับตัวเองมากไป คิดว่าคนอื่นจะต้องยกย่ องเรา อ ย่ า คิดแบบนั้น

2 ให้เป็นคนนิ่งๆ สงบๆ

นั่นก็คือ พูดแต่เรื่องที่ดี พูดแต่ในสิ่งที่ดี สิ่งต่างๆ ถ้าอะไรไม่ดี เราก็ไม่ควรพูด เพราะการที่เราพูดใน

สิ่งที่ไม่ดี หรือในสิ่งที่ไม่ใช่ จะทำให้คนรอบข้าง มองในทางที่ เสี ย ห ายก็เป็นได้

3 เป็นคนสบายๆ ไม่ยืดมั่นถือมั่น

ซึ่งก็คือ จงอยู่กับสิ่งที่เราเป็นดีที่สุด อ ย่ า คิดจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้

อ ย่ า ไปยึด ติ ด กับความสมบูรณ์แบบเกินไป ปล่อยวางบ้าง

4 ฝึกให้รู้ถึงการเ สี ย ส ล ะ

การเรียนรู้จากโ ล ก ภายนอกที่มี คนหลายประเภท เราจงรู้จัก เ สี ย ส ล  ะในบางสิ่ง เพื่อผลประโยชน์

ส่วนรวมบ้าง บางคนที่ไม่ยอมอะไรเลย ไม่ว่าจะ เรื่องไหนๆ ก็จะกลายเป็น

คนที่ทำได้ทุก อ ย่ า ง แต่ไม่มี ความสุขเลยล่ะ

5 ฝึกตัวเราเอง ให้พ้ นไปจากความโ ล ภ ของเงิน

นั่นก็คือ ต้องหัดพอใจแล้ว พึงพอใจกับสิ่งที่เรา เป็นอยู่ รู้จักคำว่าพอเพียง เงินเป็นปัจจัยสำคัญ

แต่เงินไม่สามารถซื้อ ความสุขได้การใช้ชีวิ ต ทุกวันให้มีความสุข เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการหาเงิน

6 ฝึกให้รู้จักธรรมช าติ เข้าใจธรรมช าติให้มากขึ้น

สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไร หรือสิ่งไหน มักจะ ผ่ า น ไปเสมอ ซึ่งก็ คือสิ่งต่างๆ ที่ได้เข้ามา

ในชีวิตของเรา สักวันก็ต้องจากไป ไม่มีอะไรที่จีรั ง ที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอด

ไม่ว่าจะเป็นความ ทุ ก ข์ หรือความสุข ก็มักจะ ผ่ า น ไปเป็นเรื่องปกติ

ขอบคุณที่มา จาก postsara, chayend

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…