Home แนวคิดชีวิต 6 แนวคิด จงเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเวลาที่เหมาะสมจะเจอคนที่ดีจะเข้ามาเอง

6 แนวคิด จงเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเวลาที่เหมาะสมจะเจอคนที่ดีจะเข้ามาเอง

6 second read
0
393
6 แนวคิด จงเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเวลาที่เหมาะสมจะเจอคนที่ดีจะเข้ามาเอง

6 แนวคิด จงเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเวลาที่เหมาะสมจะเจอคนที่ดีจะเข้ามาเอง

1 เราจะเจอ คนที่เป็นพรหมลิขิต เมื่อเราปล่อยยวาง

อ ย่ า ได้ไปก ดดันให้ใครต้องมาคิดแบบเดียว กับเราเพียงปล่อยให้ทุกสิ่ง

เป็นไปตามธรรมช าติ ในทิศทางที่มันควร จะเป็นไปดีสุดแล้ว

2 เค้าจะก้าวเข้ามา เมื่อเรารู้สึกพอดีกับชีวิต

ไม่เรียกร้ อง หรือค าดหวัง กับสิ่งใดเป็นพิเศ ษ เวลา ที่เรารู้สึกมีความมั่นใจ

สามารถสร้าง ความสุขในชีวิตเองได้ และรู้สึกดีที่ได้เป็นตัวของเรา

3 ในวันที่เรา เลิ กเป็นคนอื่น

เรานั้นไม่จำเป็น ต้องฝืนทำสิ่งที่ไม่ใช่เรา เพื่อแสวงหาเขาคนนั้น

คนที่ก้าวเข้ามา ในชีวิตเรา จะโอเคกับ สิ่งที่เรามี พอๆ กับที่

เราโอเคกับ ตัวตนของเขา นั่นแหละ

4 จะเดินเข้ามาเมื่อเรารู้สึกว่าอย ากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เวลาที่เราเริ่ม อ ย า ก จะเดินออกไปจากสิ่งจำเจ จักรวาลจะเ ห วี่ ย ง

เค้า มาช่วยสร้าง ความเปลี่ยนแปลง ที่ดีๆ ให้กับเรา

5 ในเวลาที่เราเรียนรู้ที่จะรักคนอื่น และรักตัวเองด้วย

ไม่ต้องแสวงหา จนรู้สึ กไม่เป็นตัวของตัวเอง ขอให้เชื่ อเถอะว่าจะมี บางคน

เข้ามาในช่วงเวล าที่เหมาะสม เราเพียงใช้ชีวิต

ให้มีความสุข ถ้าเขาคือคู่แท้ของเรา เราคงได้เจอเขาสักวันแน่นอน

6 ในตอนที่เรารู้จัก อภั ยให้ตัวเอง

เรียนรู้วิธีที่จะ สร้างความสงบ และความรู้สึกที่ดี รวมถึงรู้จัก อ ภั ย ให้กับ

ความผิ ด พล าดของตน และคนรอยข้าง เมื่อเรารู้จัก

รักและดูแลตัวเองให้ดี วันที่เรารู้จักตอบรับสิ่ง ที่ต้องการและปฏิเสธ

สิ่งที่ไม่ต้องการใคร คนนั้นจะเข้ามา ในชีวิตเราเองคือ

เวลาที่เรา พร้อมจะมี รักอย่ างแท้จริง

ขอขอบคุณที่มา the-wayoflife

Check Also

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย 1 ไม่รักไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดี…