Home แนวคิดชีวิต 6 ข้อดี ของการปล่อยวางแล้วชีวิตดีขึ้น

6 ข้อดี ของการปล่อยวางแล้วชีวิตดีขึ้น

6 second read
0
294
6 ข้อดี ของการปล่อยวางแล้วชีวิตดีขึ้น

6 ข้อดี ของการปล่อยวางแล้วชีวิตดีขึ้น

1 สุ ขภาพที่ดี

การมีสุ ขภาพที่ดี ร่ างกายแข็งแร ง เป็นสิ่งสำคัญ

ยิ่งแ ก่ตัวยิ่งสำคัญ แค่สุ ขภาพแข็งแร งกินอาหาร ที่มีประโยชน์

นอนหลับพักผ่อน เพียงพอ เดินได้เอง เท่านี้ก็สุขมากแล้ว

เแต่ก็ต้องรั ก ษ าสุ ขภาพดูแลตัวเอง ให้มากขึ้น ด้วยสนใจเรื่องของ

ผู้อื่นให้น้อยลง เรียนรู้วิ ธีการดูแลสุ ขภาพ ที่ถูกวิ ธีมากขึ้น

2 ไร้ความกังวล

ใช้ชีวิต อ ย่ า ง ไม่กั ง วล เรื่องของลูก ๆ อะไรที่ คุณพอที่จะช่วยได้

ก็ให้ช่วยอะไรที่อยู่นอกเหนือหรือลูก ๆไม่ต้องการให้คุณช่วย

ก็ไม่ต้องกั ง ว ล ไปเดี๋ยว จะกลายทำดีไม่ได้ดี และอีกเรื่องคือ

อย่ าเข้าไปก้าวก่าย เรื่องของลูกมากไป คนเราแ ก่แล้ว จัดการ

เรื่องของเราก็พอ ไม่ต้องไปยุ่ งปัญหาของผู้อื่น

3 ชีวิตที่มีสีสัน

ทำให้ชีวิตของเรามีสีสัน และมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ ให้ชีวิตของเรา

เต็มไปด้วยเสี ยงเพลง หากิจ ก ร ร มที่ น่าสนใจทำ ฟังเพลง

ที่คุณชื่นชอบ อย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ ผ่อนคลาย ยิ้มแย้มแจ่มใส

ทิ้งปัญหา และความ ทุ ก ข์ ไปให้หมด ทำตัวเองให้มี ความสุขอยู่เสมอ

4 อยู่ด้วยตัวเองให้ได้

เมื่อแ ก่ตัวลงก็ยังต้อง พึ่งตัวเองอยู่นะ ลูก ๆ ไม่สามารถอยู่กับเรา

ได้ตลอดไปเราจะ ไม่เอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลเราตอนแ ก่ตัว

ไปฝากไว้ที่เขา ลูก ๆ ก็มีงานที่ต้องทำ มันเหมือนกับว่าไปเพิ่ม

ความกดดันให้เขาคุณไป อยู่กับลูกก็มักจะ พูดเรื่องที่ไม่ควรพูด

ทำให้ไม่มีความสุข อยู่ที่บ้านของคุณเอง ใช้ชีวิตอย่ างสงบสุข

ในแต่ละวัน ด้วยเงิ นเก็บของ คุณจะดีกว่านะ

5 ไม่ทวงบุญคนอื่น

แ ก่ตัวไปแล้ว อ ย่ า เอาเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มาพูดซ้ำ ๆ คุณเคย

ช่วยเหลือใคร คนอื่นทำดีกับคุณไหม ก็ปล่อยผ่ านไป คุณแค่รู้ตัว

คุณก็พอแล้ว เช่น ถ้าลูกขอให้คุณไป ช่วยดูแลหลานก็อย่ าหงุดหงิดไป

แล้วบ่ น ต่อหน้าหลาน ว่าลำบ ากถ้าตัวคุณอย ากทำก็ทำ

ถ้าไม่เต็มใจ ที่จะทำก็หา ข้ออ้างไปก็เท่านั้น

6 ใจกว้างเข้าไว้

แ ก่แล้วไม่ต้อง เคร่งครัดกับตัวเองไปทุ กเรื่องหรอก กินอะไรก็กิน

อย ากใส่ อะไรก็ใส่ อย่ าถามคุณค่า ไม่ต้องกลั ว การใช้เ งิน

เพราะเป็นช่วงชีวิต ที่ควรใช้เงิ นเพื่อตัวเองแล้ว เพราะถ้าไม่ใจกว้าง

กับตัวเอง สุดท้ายแล้ว เมื่อคุณจากไปเงิ นก็ไม่ได้ ไปด้วยนะ เข้าใจมั้ย

ขอขอบคุณที่มา long-oie, thesati

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…