Home แนวคิดชีวิต 8 วิธีรับมือลูกดื้อ แบบไม่ต้องถือไม้เรียว

8 วิธีรับมือลูกดื้อ แบบไม่ต้องถือไม้เรียว

13 second read
0
2,362

8 วิธีรับมือลูกดื้อ แบบไม่ต้องถือไม้เรียว

1 ห นู อ ย า ก ใ ห้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ย ปากให้พ่อแม่ช่วย อะไรเขาสัก อ ย่ า ง

คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน และช่วยเหลือลูก อ ย่ า ง เต็มที่

เพราะพลังสนับสนุน ของพ่อแม่จะส่ง ความเข็มแข็งไปถึงลูก

ทำให้เขามีความมั่นใจ ในการทำสิ่ งต่างๆ ได้ดีขึ้น

2 เกิดอะไร ขึ้นหรือลูก 

พ่อแม่ต้องเป็น ผู้ฟังที่ดีเปิดโอกาส ให้ลูกได้พูดบ้ าง

ไม่ควรด่วนตัดสินใจ ด้วยตัวเอง แม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ต าม

เขาจะยินดีที่จะยอมรับ ความผิดของเขา ที่สำคัญไม่ควรต่อว่ าลูก

แต่ให้ทำความเข้าใจเรื่อง ราวที่เกิดขึ้น จากมุมมอง

ของลูก เพื่อให้เราได้เข้าใจเขาได้ม ากขึ้น

3 ห นูรู้สึกยังไงบ้าง  ห นูคิดอะไรอยู่ 

ปล่อยให้เขา ได้แสดงออก หรือพูดถึงความรู้สึกของเขา

ออกมา อ ย่  า เพิ่งเข้าไป สั่งสอนอะไร เขาเว ลาแบบนี้

เพราะเวลาที่คนเรา มีอารมณ์ ติ ด ค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไร

ไปก็ไม่ฟัง ไม่รับเข้าหัว อยู่แล้วต้องรอ ให้อารมณ์เย็นลงซะก่อน

4 ห นูต้องการแบบ ไหนจ๊ะ 

เมื่อเราถามคำถามนี้ กับลูกไปไม่ว่าเขาจะ ตอบอะไรกลับมา

อ ย่ า เพิ่งตัดสิน หรือแสดงความรู้สึกอะไร ไม่ต้องต กใจ

ไม่ต้องกลัว ทำใจให้สงบไ ว้ แล้วตั้งคำถามต่อไป

5 ห นูคิดว่าพ่อแม่ต้องทำยังไง กับควา มผิดของห นู 

เราสามารถหาทางออ ก และคิดแก้ปัญหา ไปพร้อมกับลูกได้

อาจจะเป็นการเสนอแนะ แนวทางให้ เขาให้เข ารู้สึกถึง

การร่วมแก้ปัญหา ไปพร้อมกันกับคุณ และเราก็ต้อง

ให้เกียรติความคิดเห็น ของลูกด้วยเ ช่นกัน

6 ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้เเล้ว ห นู จะเป็นอ ย่ า ง ไร

เราต้ องอธิบาย ให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จ ะต ามมา หรือผลที่จะต ามมา

ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธี ที่ลูกพูดมาเพื่อให้ เขารู้ว่าเขาทำแบบนี้

จะ ได้รับผลแบบนี้ เขาจะสามารถ รับผลที่ตามมาได้ไหม

การทำแบบนี้จะ ส่ งผลให้ลูกเชื่อใจคุณ และเมื่อเขา

มีปัญหาอะไร เขา จะมาปรึกษาคุณ

7 ห นูตัดสิน ใจได้ไหม ว่าเราควรทำอ ย่ า ง ไรดี

เมื่อวิเคราะห์เรื่องรา ว และผลที่ต ามมา ครบหมดแล้ว

ลูกจะเลือกวิธีแก้ปัญที่เหมาะ สมที่สุดออกมา จนได้ถึงแม้ว่า

จะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดเอาไว้ แต่ต้องเคารพ ในการตัดสินใจของลูก

เพราะถ้าคุณพูด กลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อคุณ

แล ะไม่ อ ย า ก จะปรึกษาคุณอีกเลย

8 ถ้าห นูทำผิดอีก คราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูกให้โอกาส เขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจ

และคิดหาวิธี แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง แล้วรอดูว่า

เขาจะมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหา

ไหมผู้ใหญ่ อ ย่ า งเราอาจจะคิดว่า ลูกไม่มีความสามาร ถ

ในการแก้ไขปัญหาเองได้ เพราะอายุยังน้อย แต่จริงๆแล้ว

เ มื่อถึงที่สุดลูกๆจะ มีความสามารถ และวิธีการแก้ไขปัญหาได้เอง

ในที่สุด เหมือนกับสัญช าตญาณ ในการเอาตัวรอ ดนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา จาก b i t c o r e t e c h, sabaidmai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…