Home แนวคิดชีวิต เพียงแค่ 5 นาที ก่อนออกจากบ้าน ให้เเคล้วคลาด

เพียงแค่ 5 นาที ก่อนออกจากบ้าน ให้เเคล้วคลาด

6 second read
0
665

เพียงแค่ 5 นาที ก่อนออกจากบ้าน ให้เเคล้วคลาด

คาถาเดินทางไกล แคล้วคลาดปลอดภัย อั น ต ร า ย จากการขับรถ

สวดภาวนาก่อนขับรถ จะช่วยให้ขับขี่ปลอดภัย สู่จุดหมายปลายทาง

มะติ ย า เต มะเต ย า ติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา

มะสา จะติ มะติ จะสา มะติ ย า โน มะโน ย า ติ มะโนติตัง มะตังติโน

มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง

ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกล จะช่วยให้ปลอดภัย และสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง

(ท่อง 3 จบ)

อิติปิโส ภควา ย า ตรา ย า ม ดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ

แล้วขอพร พระให้เดินทาง โดยสวัสดิภาพ

รวม 10 คาถาในการขับขี่รถ เพื่อแคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาที่ ๑

คาถาขับรถปลอดภัย ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดคาถา

เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง

พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มี เ ว ร ไม่มีศัตรูคู่ภัย

ไปในสัตว์โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบนในทิ เบื้องต่ำและในทิศขวาง บทคาถาของหลวงพ่อจรัญ

คาถาที่ ๒

คาถาเดินทางไกล ให้ตั้งสติเป็น สมาธิแล้วสวด

ก่อนเดินทาง โดยเฉพาะ การเดินทางไกลๆ

มะติ ย า เต มะเต ย า ติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา

จะติ มะติ จะสา มะติ ย า ใน มะโน ย า ติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง

คาถาที่ ๓

คาถาเดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ

คาถาที่ ๔

คาถาเดินทางปลอดภัย มีสติ ไม่หลับใน

พุทโธ ร ะ เ บิ ด เปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ

คาถาที่ ๕

คาถา ย า ม คับขัน ใช้สวด ย า ม ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน

อั น ต ร า ย มีศัตรูหรือผู้ไม่ประสงค์ดีที่มอง ไม่เห็นคอยจ้องเล่นงานอยู่

พุทโธเมสะระนัง เลนัง ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง

สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หายไป

คาถาที่ ๖

คาถาอัญเชิญพระเครื่อง ใช้สวดกับพระเครื่อง ที่นับถือบูชา

ของคุณก่อนออกจากบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล และคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย

พุทธัง อาราธนานัง รั ก ษ า ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รั ก ษ า

คาถาที่ ๗

คาถาเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย

อิติปิโส ภะคะวา ย า ตรา ย า ม ดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ

อิติปิโส ภะคะวา ย า ตรา ย า ม ดี (วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ

นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย า ตรา ย า ม ดี พระ(วันที่เดินทาง)

ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยปลอดภัย

ปราศจากอุบัติเหตูเภทภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้ง ย า น พาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ)

และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ

คาถาที่ ๘

คาถารอดพ้น อั น ต ร า ย ใช้สวดเมื่อพบเจอสถานการณ์คับขัน

อั น ต ร า ย ได้แก่ มีคนสะกดรอยตาม ถูกปอง ร้ า ย จะทำให้รอดพ้นภัยเหล่านั้นได้ เป็นต้น

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง

คาถาที่ ๙

คาถาป้องกันภัยพิบัติ ใช้สวดก่อนเดินทาง หรือทำกิจการใดๆ ที่อาจเกิด อั น ต ร า ย ได้

ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม

คาถาที่ ๑๐

คาถาแคล้วคลาด ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

พุทธาอะนุนามะริ ย า สุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย

พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม

ขอขอบคุณที่มา จาก shareganpai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…