Home แนวคิดชีวิต 20 ข้อเรียกสติ ฝากไว้เตือนใจลูกชายลูกสาว

20 ข้อเรียกสติ ฝากไว้เตือนใจลูกชายลูกสาว

14 second read
0
1,059

20 ข้อเรียกสติ ฝากไว้เตือนใจลูกชายลูกสาว

1 เวลาเจอปัญหาซับซ้อน

ให้บอกตัวเองว่านี่คือ บทเรียนที่จะสร้าง ปัญญาได้ อ ย่ า ง วิเศษ

2 เวลาเจองานหนัก

ให้บอกตัวเองว่านี่คือ โอกาส ในการ เตรียมพร้อมสู่ความ เป็น มืออาชีพ

3 เวลาเจอคำตำหนิ

ให้บอกตัวเองว่านี่คือ การชี้ขุมทรัพย์ มหาสมบัติ

4 เวลาเจอความ ทุ ก ข์ หนัก

ให้บอกตัวเองว่านี่คือ แบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิด ทักษะในการดำเนินชีวิต

5 เวลาเจอนายจอมล ะ เ มี ย ด

ให้บอกตัวเองว่านี่คือ การฝึกตนให้เป็น คนสมบูรณ์แบบ Perfectionist

6 เวลาเจอความผิดหวัง

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมชาติ กำลังสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับชีวิต

7 เวลาเจอคำ นิ น ท า

ให้บอกตัวเองว่านี่คือ การสะท้อนว่า เรายังคงเป็นคน ที่มีความหมาย

8 เวลาเจอความพลัดพราก

ให้บอกตัวเองว่านี่คือ บทเรียนของการรู้จัก ยืนหยัดด้วยตัวเอง

9 เวลาเจอความป่ ว ย ไ ข้

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่า ของการ รั ก ษ าสุ ข ภ า พ ให้ดี

10 เวลาเจอเเฟนทิ้ง

ให้บอกตัวเองว่านี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

11 เวลาเจอลูกหั ว ดื้ อ

ให้บอกตัวเองว่านี่คือ โอกาสทองของการพิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

12 เวลาเจอคนเ ล ว

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ตัว อ ย่ า ง ของชีวิต ที่ไม่พึงประสงค์

13 เวลาเจออุ บั ติ เ ห ตุ

ให้บอกตัวเองนี่คือ คำเตือนว่า จง อ ย่ า ประมาทซ้ำ อีกเป็นอันขาด

14 เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ประจักษ์ พ ย า น ว่า ไม่มีใครได้ทุก อ ย่ า ง ดั่งใจหวัง

15 เวลาเจอภาวะหลุดจากอำ น า จ

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความอนัตตา ของชีวิต และสรรพสิ่ง

16. เวลาเจอคนกลิ้ง ก ะ ล่ อ น 

ให้บอกตัวเองว่านี่คือ อุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

17 เวลาเจอวิ ก ฤ ต

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม‘ในวิ ก ฤ ต ย่อมมีโอกาส

18 เวลาเจอความจน

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

19 เวลาเจอ ศั ต รู คอยกลั่นเเกล้ง

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บททดสอบ ที่ว่ามารไม่มี บารมีไม่เกิด

20 เวลาเจอความ ต า ย

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้าย ที่จะทำให้ ชีวิตมีความสมบูรณ์

ขอขอบคุณที่มา จาก b i t c o r e t e c h, sabailey

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…