Home แนวคิดชีวิต 5 เทคนิค จัดการปัญหาการเงินติดขัด

5 เทคนิค จัดการปัญหาการเงินติดขัด

14 second read
0
248
5 เทคนิค จัดการปัญหาการเงินติดขัด

5 เทคนิค จัดการปัญหาการเงินติดขัด

1 สำรวจภาระหนี้ ที่มีอยู่ตอนนี้

เราควรแยก ควรแบ่ ง ประเภทหนี้ที่มี แยกประเภทหนี้ จำนวนหนี้

อัตรา ด อ ก เบี้ยที่ต้องชำร ะ ขั้นต่ำที่ต้องชำ ร ะ และจากนั้น

ก็ให้คำนวณ ยอดหนี้ทั้งหมด คำนวณร ายได้ทั้งหมด เรียงลำดับยอดหนี้

ที่สำคัญ จากมากไปหาน้อย ว่าอันไหนเรา ต้องจ่ายก่อน

2 ตั้งสติไว้ก่อน

ดังนั้นแล้วควร ปรับเปลี่ยนพฤติกร ร มข องตัวเองก่อนเลย

หยุดก่อห นี้เพิ่ม ไม่ว่าจะต้อง ลำบากแค่ไหน ที่สำคัญต้องหยุดหา

ห นี้ใหม่ มาจ่ายหนี้เก่า มันจะทำให้เป็น หนี้แบบงูกิ นห าง ไม่จบสักที

ต้องอยู่ให้ได้ ด้วยเงินเดือนตัวเอง พึ่งตัวเองให้ได้

3 แก้ปัญหาหนี้ และเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ก็แบบว่าจ่าย ขั้นต่ำเอาไว้ เพื่อรั กษ า บัญชี และเครดิ ตเอาไว้

และวิธีนี้นั้น มันเหมาะกับ ผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ ประมาณเพียง 2-3 บัญชี

ฉะนั้นแนะนำ ให้จ่ายขั้นต่ำ ตามใบเรี ยกเก็บ ไม่ก็จ่ายให้ มากกว่าขั้นต่ำ

นิดหน่อย สำคัญเลยคือ ต้องมีวินัยในการผ่อนชำ ร ะ ถ้าหมดภาระหนี้แล้ว

สิ่งที่ไม่ควรทำเลยคือ ไม่ก่อหนี้ใหม่เพิ่ม เพราะจะทำให้มีหนี้ ไม่จบสักที

มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ข ายทรัพย์สินที่ข ายได้ เปลี่ยนไปเป็นเงินสด

เพื่อนำมาปิดหนี้ ถ้ามีหนี้สินมากให้เลือก ปิดทีละรายการ ที่สามารถปิดได้

เพื่อให้เหลือ จำนวนเจ้าหนี้ ที่มันน้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ ณ ตอนนั้น

และถ้าไม่ สามารถทำได้ ไม่มีทรัพย์สิน ที่สามารถข ายเพื่อปลดหนี้ได้

ทีนี้แหละก็จะเข้าสู่ กระบวนการของศ าล ระหว่างนั้นแนะนำให้

เก็บเงินให้มากที่สุด อ ย่ า ได้หลงระเริง กับเงินที่มีเกินไป

ต้องเตรียม สะสมเงิน เพื่อเคลี ย ร์หนี้สินทั้งหมด ให้หมดไปได้เร็วที่สุด

4 หนี้ที่สำคัญ ก็ควรจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ ผ่อนบ้าน รถ ส่วนหนี้บั ต รเ คร ดิต ให้จ่ายเท่าที่จ่ายไหว

โดยเลือกจ่ายหนี้ที่ ด อ ก เบี้ยสูงก่อน จากนั้น ก็ค่อยขอประนอมหนี้

ผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน ควร ติ ด ต่ อเจ้าหนี้อยู่ตลอดนะ อ ย่ า หนี อ ย่ า เงียบไป

5 หาช่องทางสร้างร ายได้เพิ่ม

เพราะความจริงแล้ว ตามหลักก็คือ หากเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม

แล้วใครที่เป็นหนี้ ลองสำร วจตัวเองว่ามี ของอะไรข ายได้ พอที่จะมา

แบ่งเบาภาระตัวเองไหม มีความสามารถ อะไรไหม มองหาอาชี พเสริม

ที่พอสร้างร ายได้ได้ อ ย่ า ง ทำกับข้าว ทำขนมข าย ไม่ก็หาซื้ อสินค้ าต่างๆ

ไปข ายตามตลาดนัด ถ้ามีทักษะอื่นๆ ที่ถนัดก็ทำได้เลย ถ้าคิดว่าทำได้ก็ลุยเลย

ขอขอบคุณที่มา t h a i s m e s c e n ter, san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…