Home แนวคิดชีวิต 5 อาชีพนี้ เรียนจบมาไม่ต้องกลัวตกงานอีกต่อไป

5 อาชีพนี้ เรียนจบมาไม่ต้องกลัวตกงานอีกต่อไป

12 second read
0
624
5 อาชีพนี้ เรียนจบมาไม่ต้องกลัวตกงานอีกต่อไป

5 อาชีพนี้ เรียนจบมาไม่ต้องกลัวตกงานอีกต่อไป

สำหรับวันนี้ เราจะพาทุกคน มาดูอาชีพที่ใคร เรียนในด้านนี้

ไม่ต้องกลัวว่า จะตกงานเลย บางอาชีพ ถึงขั้นบอกว่า

แค่กำลังจะจบก็เตรียม ทำงานได้เลยหลายๆคน มักจะเจอปัญหา

ที่ว่าเรียนจบแล้ว หางานทำก็ ย า ก ที่เรียนมา ก็ไม่ลองรับเรามาลองดูอาชีพ

ที่นำมาฝากกันวันนี้ ดูเผื่อเป็นแนวทาง ให้กับคนกำลังจะเรียนต่อว่า

แล้วไปดูกันเลยว่ายังไง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธรรมศาสตร์ชี้ อาชีพแห่งอนาคต

พร้อม 5 หลักสูตรของ โลกยุคใหม่ที่จบไปใครๆ ก็ชิงตัวจะมีอาชีพอะไรบ้าง

กันบ้างที่ไม่ต้อง กลัวว่าจะตกงาน การพัฒนาของ เทคโนโลยีย่อมส่งผลให้

หลากหลาย อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต้องมีการปรับตัว อ ย่ า ง ต่อเนื่อง

และสิ่งหนึ่งที่ตามมา ดั่งเงาตามตัวคือ การหายสาบสูญ ของบางอาชีพ

แต่ในทางกลับกัน ก็ยังคงมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นและเป็นที่ต้องการ อ ย่ า ง มาก

ในตลาดแรงงาน อ ย่ าง 5 อาชีพจากหลักสูตรพันธุ์ใหม่ของ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธรรมศาสตร์

ที่ต้องบอกเลยว่า เรียนจบเมื่อไหร่ทุกองค์กร ต้องแย่งตัวแน่นอน จะมีอาชีพอะไรบ้างมาดูกัน

1 นักวิจัยอาหารสุดว้า

ก้าวสู่โลกแห่ง นวัต ก ร ร ม อาหาร หลักสูตรวิท ย า ศาสตร์ และนวัต ก ร ร ม ทางอาหาร

จากคณะวิทย าศาสตร์ และเทคโนโลยีนักวิจัย อาหารที่มีความรู้ด้าน

และมีความคิดสร้างสรรค์ ด้าน น วั ต ก ร ร ม ย่อมเป็นที่ต้องการ

ใน อุ ต ส า ห ก ร ร ม อาหารยุคใหม่ที่มีการเติบโต อ ย่ า ง ต่อเนื่อง

ของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี SMEs รุ่นใหม่ที่ต้องการ พัฒนาธุรกิจอาหาร

ของตนเองให้มี ความโดดเด่น สำนักงานคณะ ก ร ร ม การอาหาร

และ ย า จะเป็นเครื่องมือ สำคัญในการพัฒนานักวิจัยด้านน วั ต ก ร ร ม

ทางอาหารที่สามารถผลักดัน อุตสาห ก ร ร ม อาหารของ ไ ท ย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

2 วิศวกรสุดล้ำ

พัฒนา ย า น ย น ต์ แห่งอนาคต หลักสูตร วิ ศ ว ก ร ร ม เทคโนโลยี ย า น ยนต์

จากคณะวิศว ก ร ร ม ศาสตร์ในอนาคตอันใกล้ ย า น  พาหนะ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

Electri c Vehicl e จะเข้ามา ทดแทนที่การใช้น้ำมัน อ ย่ า ง แน่นอน

เห็นได้จากการเพิ่มขึ้น อ ย่ า ง ต่อเนื่องของจำนวน รถยนต์ไฟฟ้าดังนั้น

อาชีพวิศวกร ย า น ยนต์แบบเดิมๆ จึงอาจไม่สามารถ ตอบโจทย์ความต้องการ

อุตสาห ก ร ร ม การผลิตย า น พาหนะในยุคใหม่ได้อาชีพวิศวกร ย า น ยนต์สมัยใหม่

จึงเป็นที่ต้องการ อ ย่ า ง มากจากฐานการผลิตอุตสาห ก ร ร ม ย า น ยนต์ของประเทศ ไ ท ย

3 นักบิ๊กเดต้า

เปลี่ยนข้ อมูลมหาศาล เป็น ท รั พ ย า ก ร อันล้ำค่าทางธุรกิจ

หลักสูตร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และนวัต ก ร ร ม ข้อมูลจาก คณะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และเทคโนโลยี

การตัดสินใจลงทุนแต่ละที ก็ต้องทำ อ ย่ า ง รอบคอบเพราะ หากตัดสินใจพลาดแล้ว

ธุรกิจอาจเจ๊งได้สิ่งหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เพื่อลด ความเสี่ยงในการตัดสินใจ

เกือบทุกองค์กรนั่นคือ ข้อมูลทางสถิติต่างๆ อาทิชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data

ดังนั้น หากใครก็ตาม ที่มีความสามารถด้าน การจัดการข้อมูลหรือที่เป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล เตรียมตัวมีงานทำ ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบได้เลย

4 ตำรวจไซเบอร์

ตำรวจยุคใหม่ไม่ต้องพกปืน พร้อมรายได้หลักสืบล้าน ต่อปีหลักสูตร

น วั ต ก ร ร ม และการแปรรูปทางดิจิทัล จาก วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม

จากสถานการณ์ ของโลกปัจจุบันเรา มักเห็นกรณีหลายองค์กร

ทั้งในและต่างประเทศ ถูกเจาะเข้าระบบ จากแฮกเกอร์เพื่อนำข้อมูล

ขององค์กรไปเผยแพร่ หรือสร้างความเสียหาย ให้กับองค์กรเหล่านั้น

จึงเป็นที่มาของอาชีพ ผู้ รั ก ษ า ความปลอด ภั ย ระบบ ดิจิทัลCyber Security

เพื่ออุดช่องโหว่ ลดโอกาสการโดนแฮก จากบุคคลภายนอก

โดยปัจจุบันยังมีจำนวน ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ไม่มากนักส่งผลให้อาชีพ

ผู้ รั ก ษ า ความปลอด ภั ย ระบบดิจิทัล จึงมีรายได้สูงสุดถึง 14 ล้านบาทต่อปีในสหรัฐอเมริกาเลย

5 นักเทคโนโลยีชีวภาพ

ตอบโจทย์ พลังงานลดโลกร้อน หลักสูตรเทคโนโลยี พลังงานชีวภาพ

และการแปรรูป เคมีชีวภาพ จากคณะวิทย าศาสตร์ และเทคโนโลยี

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ประเทศ ไ ท ย คือประเทศ แห่งเกษตร ก ร ร ม

แต่นอกจากการผลผลิต ด้านการเกษตรที่สามารถ นำมาบริโภคแล้วนั้น

ยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจาก กระบวนอุตสาห ก ร ร ม การเกษตรนั่นคือกากเหลือ

ทางการเกษตร แต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ สามารถนำมาผลิต เป็นพลังงานชีวภาพ

ซึ่งสามารถใช้ทดแทน พลังงานดังนั้นอาชีพ นักเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีความสำคัญ

และเป็นประโยชน์ อ ย่ า ง มาก ทั้งต่อภาคอุตสาห ก ร ร ม และสภาพแวดล้อมของโลก

ขอขอบคุณที่มา forlifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…