Home แนวคิดชีวิต 5 สิ่ง ผิดๆที่จะทำให้ลูกคุณไม่รู้จักความลำบาก

5 สิ่ง ผิดๆที่จะทำให้ลูกคุณไม่รู้จักความลำบาก

12 second read
0
5,490
5 สิ่ง ผิดๆที่จะทำให้ลูกคุณไม่รู้จักความลำบาก

5 สิ่ง ผิดๆที่จะทำให้ลูกคุณไม่รู้จักความลำบาก

1 อย ากให้ลูกอยู่แบบสบายๆ

ความหวังดี ที่เป็นผล ทำ ร้ า ย ลูกโดยไม่รู้ตัว ของพ่อแม่ มีพี่เลี้ยงคอยดูแล

ประคบ ประหงมอ ย่ างดี มีคนคอยทำให้ทุก อ ย่ า ง แต่ไม่ยอมสอนลูก

ให้รู้จัก ช่วยเหลือตัวเอง แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ สุดท้ายลูก ก็ทำอะไรเองไม่เป็น

ต้องให้คนอื่น คอยช่วยตลอ ดเวลา เมื่อลูกโตขึ้นเข้าสู่สังคม

ก็จะกล า ยเป็นภาระให้คนอื่น คอยช่วยเหลือ

2 ไม่ปล่อยให้ลูกเจอ กับความลำบากบ้าง

ด้วยความที่พ่อแม่ได้ ใช้ชีวิตและเคยมีประสบการณ์ พบเจอ กับความลำบาก

มาก่อน จึงเข้าใจถึง ความรู้สึกแบบนั้น เมื่อพ่อแม่สร้างฐานะขึ้น มา

มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ จึงไม่อย ากที่จะ เห็นลูกต้อง เจอความลำบากแบบ

ที่ตัวเองเคยเจอมา เลี้ยงลูกด้วย วัตถุสิ่งของ และเ งิ นทอง จนทำให้ลูก

กล า ยเป็นคนที่ข า ดความอ ดทน อ่อนแอ ไม่มีความมั่นคงในจิตใจ

เ พ ร าะอย ากได้ อะไรก็ได้มา แบบง่ายๆ ไม่มีความพย าย ามที่จะ หามาด้วยตัวเอง

3 ปกป้องลูกมากเกินไป

พ่อแม่สมัยใหม่ ชอบเลี้ยงลูก แบบไข่ในหิน ปกป้องลูกมาก จนเกินไป

กลัวว่า ลูกจะเป็น อั น ต ร า ย หรือเจอ คนที่ไม่ดี จึงปิดโอกาส

ให้ลูกได้ ออ กไปเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้สังคม ภายนอ ก ด้วยตัวเอง

ให้ลูกอยู่ แต่ในพื้นที่ comfort zone เพื่อความสบายใจ ของพ่อแม่เอง

ปล่อยให้ ลูกอยู่กับทีวี หรือเล่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์อยู่ในห้อง

มากกว่าไปสร้าง ปฏิสัมพันธ์กับคน ข้างนอ ก จนลูกไม่สามารถแยกแยะ

ระหว่างคนดี กับคนไม่ดี เ พ ร าะข า ดการเรียนรู้ และการสังเกต

4 มีเทคโนโลยีครอบงำ

ด้วยความทันสมัย ของโลกยุคใหม่ ทำให้ เ ด็ ก ยุคใหม่เติบโตมา

กับเทคโนโลยี เป็นยุคแห่งดิจิตอล สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีร า ค า

ที่จับต้องได้ พ่อแม่ก็มักจะ หยิบยื่นให้ลูก ใช้แบบง่ายๆ บางครั้งก็ยังไม่ถึง

เวลาที่ลูก ควรจะใช้ก็ให้ใช้แล้ว ทำให้ลูก ติ ด สมาร์ทโฟน จนไม่สนใจ

กิจก ร ร มอื่นๆ มีความใกล้ชิด กับหน้าจอมากกว่า บุคคลภายนอ ก

5 ใช้ชีวิตติดรูปแบบจากอิทธิพลของสื่อ

เ พ ร าะเทคโนโลยี ที่ก้าวกระโดด ทำให้มีการนำเสนอ รูปแบบการ

ใช้ชีวิตที่ดูดี สวยหรูดูแพง ผ่ า น สื่อ ช่องทางต่างๆ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

อ ย่ างเช่น การถ่ายภาพ ของกินร า ค า แพง ไปเที่ยวต่างประเทศ

ใช้ชีวิตแบบ Luxury ดูหรูหรา เมื่อ เ ด็ ก เห็นบ่อยๆก็กล า ยเป็นกระแสสังคม

เกิดความอย ากได้ อย ากมี อย ากที่จะทำต าม ใช้ชีวิตแบบนั้นบ้าง

ขอขอบคุณที่มา FB Basic-Skill for young children, bitcoretech. fahhsai, sabidee

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…