Home แนวคิดชีวิต 5 สิ่ง ที่จะทำให้คุณโดนเอาเปรียบ

5 สิ่ง ที่จะทำให้คุณโดนเอาเปรียบ

7 second read
0
439
5 สิ่ง ที่จะทำให้คุณโดนเอาเปรียบ

5 สิ่ง ที่จะทำให้คุณโดนเอาเปรียบ

1 ปฏิเสธใครไม่เป็น

สัญญาณแรกเริ่ม ประหนึ่งเปิดประตูต้อนรับ ความเป็นคนหัวอ่อน คือการที่คุณ

ไม่รู้จักปฏิเสธใครนี่แหละ เข้าใจว่าการบอกปัดใคร สักคนเป็นเรื่องชวนหนักใจ

กลัวทีมจะมองเราไม่ดี เป็นคนไม่มีน้ำใจ แต่ถ้าปริมาณงานที่คุณถืออยู่นั้น

ค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว นั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ สมเหตุสมผลให้คุณนำมา

ชี้แจงและอธิบาย กับทีมได้ สิ่งที่คุณต้องปักธงในใจให้ชัดคือ อ ย่ า มองว่า

การปฏิเสธคือสิ่งไม่ดี สิ่งที่ต้องทำให้ดี คือรับผิดชอบงานในหน้าที่

หลักของคุณ อ ย่ า ง เต็มความสามารถ เพราะนั่นคือสิ่งชี้วัด ผลงานได้ดีที่สุด

เว้นว่าว่างจากงานหลัก จะไปช่วยคนอื่น ในทีมก็เป็นสิ่งที่ทำได้ แต่ก็ต้องทำใน

ฐานะคนช่วยเท่านั้น เพราะถ้าหากคุณ จริงจังมากเกินไป เดี๋ยวจะถูกโยนงาน

มาให้แบบไม่รู้ตัว ช่วยเหลือได้แต่ อ ย่ า ให้ตัวเองเดือดร้อน อ ย่ า ง ไรก็ตาม

ลองปฏิเสธ ดูบ้างก็ไม่ใช่สิ่งที่เสียหาย ใครจะมองเรา อ ย่ า ง ไร ให้มองว่าเป็นปัญหา

ของบุคคลนั้น อ ย่ า ลืมว่าเราไม่สามารถ บังคับความคิดใครได้อยู่แล้ว ตัวเราเองคือคนที่รู้ดีที่สุด

2 ไม่กล้าตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย

การตั้งคำถามเป็นรากฐาน ของการเปลี่ยนแปลง ของทุก อ ย่ า ง หากคุณ

ใช้ชีวิตหรือทำงาน โดยไม่ตั้งคำถามกับอะไรเลย คงจะเป็นสิ่งที่แปลกมาก

ดังนั้น จงใช้ชีวิตด้วย ความเชื่อที่ว่าสงสัย หรือไม่รู้อะไรก็แค่ตั้งคำถาม

อ ย่ า กลัวที่จะเป็นคนไม่รู้ หนึ่งในการเติบโตทาง ความคิดที่สำคัญ

คือการกล้า ยอมรับว่าเราไม่รู้ เพราะถ้าเราตั้งต้น จากตรงนี้แล้ว

คุณจะกลายเป็น คนไม่อายที่ตั้งคำถาม พร้อมเติมเต็ม กับข้อมูลใหม่ ๆ

อยู่เสมอเพราะ ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องบนโลก อ ย่ า ใช้ชีวิตด้วย ความซับซ้อน

ไม่รู้ก็แค่ถาม ไม่ใช่เรื่องต้องกังวล เผลอ ๆ ช่วยให้การทำงาน ของคุณราบรื่น

ขึ้นด้วยซ้ำ จะขอคำปรึกษา จากหัวหน้า หรือคนในทีมก็ได้ ให้คนที่มี

ประสบ การณ์แนะนำ แล้วค่อย ๆ เรียนรู้จาก สิ่งเหล่านี้

3 คนหัวอ่อนไม่กล้าโต้เถียงในสิ่งที่เห็นต่าง

การตั้งคำถาม เป็นเรื่องปกติฉันใด การมีความคิดเห็น ที่แตกต่างก็เป็นเรื่อง

ปกติฉันนั้น ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ ที่ถูกเลี้ยงดูมาร้อยพ่อพันแม่ จะคิดเห็นไม่เหมือนกัน

ไม่ใช่เรื่องที่เกิน ความคาดหมายแต่ อ ย่ า ง ใดทุก ๆ การประชุม หรือการขอความคิดเห็น

กันของคนในทีม หากคุณมีความเชื่อ หรือจุดยืนที่ต่างออกไป ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเสนอ

หรือบอกเล่า ถึงสิ่งเหล่านั้นได้ อ ย่ า มองว่าหากโต้แย้ง ไปจะถูกมองว่า ก้ า ว ร้ า ว

หรือดูไม่ดี หากคุณมีมุมมอง หรือเหตุผลสนับสนุน ที่สมเหตุสมผล สามารถชี้แจง

ถึงรายละเอียดได้ อ ย่ า ลืมว่าสาเหตุของการประชุม ก็เพื่อรับฟังความคิดเห็น

ที่หลากหลาย และร่วมหาข้อสรุป ร่วมกันนั่นเอง

4 ใช้คำว่า ขอโทษ พร่ำเพรื่อเกินไป

หลายครั้งคนที่ หัวอ่อนมักพูดคำว่า ขอโทษ จน ติ ด ปาก ทั้ง ๆ ที่ตัวเอง

ไม่ใช่ฝ่ายผิด เข้าใจว่าการพูด ขอโทษอยู่บ่อยครั้ง เกิดขึ้นมาเพราะต้องการ

จบปัญหาโดยไม่สนว่ าใครเป็นฝ่ายผิดถูก ด้วยความที่ไม่ อ ย า ก ให้ช่วงเวลาแห่ง

ความตึง ทำลายมู้ดการทำงาน โดยรวมของทีมการอ่อ นข้อในสันติวิธีนั้น

บางครั้งก็ทำให้ ยุติปัญหาได้โดยไว แต่บางครั้งคือ การสะสมปัญหาไปในตัว

เพราะสิ่งเหล่านั้น ไม่ได้ถูกแก้ อ ย่ า ง ถูกวิธี เสมือนการฝังกลบไว ๆ เพื่อจบปัญหาไป

ทว่าความรู้สึกของคนที่ไม่ผิด แล้วต้องเป็นฝ่ายขอโทษ ในระยะ ย า ว อาจเป็น ร ะ เ บิ ด

เวลาได้ง่าย ทางที่ดีเมื่อเกิด ปัญหาขึ้นทุกครั้ง ควรชี้แจงถึงสาเหตุ และระหว่างทาง

ให้ชัดเจน แล้ววิเคราะห์ถึง สิ่งที่นำไปสู่ปัญหา จากนั้นให้คนที่มีหน้าที่เป็นคน

ตัดสิน หากคุณผิดจริง ขอโทษตอนนั้นก็ถือว่า ไม่สายจนเกินไป

5 ไม่มั่นใจในความคิดเห็นตัวเอง

เชื่อว่าส่วนหนึ่งของ คนหัวอ่อนที่ไม่กล้า แสดงความเห็น ยอมนั่งเงียบ ๆ

ตลอดการประชุม ไม่โต้แย้ง ทำงานตามคำสั่งทั้งหมด พยักหน้ากับทุกสิ่ง

ตามบรีฟที่ได้รับมา ล้วนมาจากจุดตั้งต้น ที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง กลัวว่า

พูดอะไรไปจะดูไม่ดี กลัวคนอื่นจะมองว่าความคิด เห็นเรามันเห่ย

อ ย่ า ง ที่บอกไปในข้อ 2 การที่คนอื่นจะมองว่า เราเป็น อ ย่ า ง ไร

นั่นคือ ความคิดเห็นของเขา สิ่งเหล่านั้นไม่มีทางเปลี่ยน ความจริงหรือตัวตน

ของคุณได้ อ ย่ า กลัวที่จะ แสดงความคิดเห็น จงมั่นใจในความเป็นตัวคุณ

ถามในสิ่งที่ควรถาม โตแย้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง จงเชื่อมั่นและมั่นใจ

ในความคิดของตัวเอง อ ย่ า กลัวที่จะแตกต่าง ความหลากหลายคือสิ่งปกติ

บนโลกนี้ที่ทุกคน ต้องเข้าใจและยอมรับ ท้ายสุดนี้ ยังขอยืนยันว่า ความใจดี

เป็นสิ่งดีงาม ที่ทำให้โลกกลม ๆ ใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น แต่ อ ย่ า ให้ความ เป็นคนใจดี

ของคุณ กลายเป็นสิ่ง ที่คนอื่นนำสิ่งนี้ มาเอาเปรียบได้ ปฏิเสธคนอื่นให้เป็น

รั ก ษ า Balance ให้ได้ แล้วคุณจะเป็น คนใจดีที่ทำงานได้ อ ย่ า ง มีความสุขมากขึ้น

ขอขอบคุณที่มา JobsDB, forlifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…