Home แนวคิดชีวิต 5 ว่านมงคล ที่ควรมีปลูกในบ้านเรียกโชคลาภเงินทอง

5 ว่านมงคล ที่ควรมีปลูกในบ้านเรียกโชคลาภเงินทอง

12 second read
0
4,950
5 ว่านมงคล ที่ควรมีปลูกในบ้านเรียกโชคลาภเงินทอง

5 ว่านมงคล ที่ควรมีปลูกในบ้านเรียกโชคลาภเงินทอง

1 ว่านกวักโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง

ว่าuทั้ง 2 ชนิดนี้มี ลักษณะที่คล้ายกันต่างกัน นิดหน่อยที่ลายหน้าใบ

ถ้าเป็uกวักโพธิ์เงินจะมีลายสีขาว แต่ถ้าเป็uกวักโพธิ์ทอง จะมีสีแดงอมชมพู

ลักษณะใบของว่านทั้งสอง ชนิดนี้จะมีใบกว้างคล้ายใบโพธิ์เพราะอยู่ ในตะกุลเดียวกับบอน

วิธีการปลูกนั้นให้ใช้หัว หรือหน่อปลูกลงดินร่วนปuดินทราย ผสมใบไม้แห้งและฟังข้าว

หรือใช้ใบจามจุรีก็ได้ เคล็ดลับในการลดน้ำจะลดใน ตอนเย็uต้องรอให้กระถาง

เย็นตัวก่อนที่จะลด วันนี้ใช้ในการเรียก กวักเงินกวักทองคำ และยังช่วยเสริมเสน่ห์

ให้กับผู้ปลูก ทั้งหัวว่านยังช่วยพอก แ ผ ล ให้ช่วยให้หายได้เร็วขึ้น

2 ว่านรวยไม่เลิก

ลักษณะของใบว่านรวย ไม่เลิกจะมีลักษณเรียว ย า ว และหนานุ่มมีจุดตามใบ

ลักษณะก้าน ด อ ก สีขาว จะออกตลอดทั้งปี เพื่อแสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน

วิธีการปลูกปลูกโดยการ แตกหน่อและตัดใบปักชำ ว่านชนิดนี้เป็นพืชที่ชอบน้ำ

มากแต่ต้อ งอยู่ในที่แดดรำไร สภาพอากาศ ต้องถ่ายเทได้สะดวก

ไม่เช่นนั้น ว่านชนิดนี้จะเ น่าเอาง่ายๆ

3 ว่านเศรษฐีเรือนใน

ว่านชนิดนี้มี ลักษณะเด่นคือใบ จะมีลักษณะเรียว ย า ว ขอบสีเขียว

และมีเส้น สีขาวอยู่ตรงกลาง มีสรรพคุณที่ดีช่วยดูด พิ ษภายในอาคาร

ที่พักอาศัย วิธีการปลูกปลูกโดยการเอาต้นอ่อน มาลงดินร่วนปนดินทราย

ที่ผสมเศษอิฐ ว่าuชนิดนี้ไม่ชอบน้ำรดน้ำเพียง สัปดาห์ละครั้ง และตั้งอยู่

ในที่ๆมีแดดรำไร มีหลายคนเชื่อกันว่าปลูกว่านชนิดนี้ จะช่วยป้องกัน ภั ย ต่างๆ

และมีโชคลาภ ลาภลอยจาก ลอตเตอรี่

4 ว่านกุ ม า ร ทอง

เป็uพืชล้มลุกที่มีหัว คล้ายกับ เ ด็ ก นั่งอยู่บนแท่น จึงได้รับชื่อที่เรียกขนานนามว่า

เป็uว่านกุมารทอง ว่านชนิดนี้ออก ว่านชนิดนี้ออก ด อ ก เป็นพุ่มทรงกลมปีละ 1 ครั้ง

เมื่อออก ด อ ก แล้วใบ จะค่อยๆออกยอดออกมา มีลักษณะที่เรียว ย า ว ไปไม่แหลมมาก

ส่วuใหญ่แล้วนิยมปลูกไว้ เพื่อช่วยในเรื่องอยู่ยงคงกระพัน ช่วยเสริมอำนาจบารมี

ให้แก่ผู้ปลูก ค้าขายขึ้น แนะนำให้ปลูกไว้หน้าบ้าน หรือบริเวณศาลพระภูมิ

วิธีการปลูกนั้นให้นำหัวมาปลูก ในดินปนทรายเพราะจะระบายน้ำได้ดี ควรไว้กลางแจ้ง หรือที่มีแดดรำไร

5 ว่านไพลปลุกเสก

ลักษณะคล้ายกับต้นไพล แต่มีความแตกต่างกันตรง ที่ขอบใบจะเป็นสีขๅว

ลำต้นตั้งสูงมี ใบแหลมเรียว ย า ว ในบริเวณส่วนหัวจะมี สีเหลืองคล้ายไพล

มีสรรพคุณที่ ช่วยแก้ได้หลาย โ ร ค ตามตำรับ ย า แผนโบราณ วิธีการปลูกนั้น

ให้นำหัวลงมาปลูก ในดินที่เผาแล้วทุบผสม กับเศษอิฐและมีใบไม้แห้ง

ร่วมอยู่ด้วย ตากน้ำค้างทิ้งไว้ 1 คืน รดน้ำชุ่มแต่ ต้องมีที่ระบาย

ขอขอบคุณที่มา คนบ้านนอก, poobpub

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…