Home แนวคิดชีวิต 5 คุณสมบัติ ของผู้หญิงที่แก่ไปยิ่งสวยยิ่งเก่ง

5 คุณสมบัติ ของผู้หญิงที่แก่ไปยิ่งสวยยิ่งเก่ง

9 second read
0
646
5 คุณสมบัติ ของผู้หญิงที่แก่ไปยิ่งสวยยิ่งเก่ง

5 คุณสมบัติ ของผู้หญิงที่แก่ไปยิ่งสวยยิ่งเก่ง

1 พวกเธอพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

โลกที่เต็มไปด้วยการ แข่งขันในปัจจุบัน ผู้หญิงไม่สามารถปล่อยเวลา

ให้สูญเปล่าอีกต่อไป ไม่ใช่ทุกคน ที่จะเกิดมาพร้อมกับ ความสำเร็จ

การที่จะประสบความสำเร็จ ได้นั้นต้องอาศัย เวลาและความมุ่งมั่นผู้หญิง

ที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมีความพร้อมทั้งกาย และใจในการพัฒนาทักษะ

และความสามารถ ของเธอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

ทักษะที่เธอมีนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น และไม่สามารถ ทดแทนได้

2 เรื่องเงิ นๆทองๆต้องพวกเธอเลย

ใครบ้างที่จะไม่รักผู้หญิงฉลาด ผู้หญิงที่ประสบ ความสำเร็จส่วนใหญ่นั้น

มีความสามารถ ในการบริหารจัดการการเงิ นเป็น อ ย่ า ง ดี จากผลสำรวจ

การให้ความสำคัญ ด้านการใช้จ่าย ของผู้บริโภคในปี 2560 ซึ่งจัดทำ

โดยมาสเตอร์การ์ ดพบว่า ร้อยละ 93 ของผู้หญิง ไ ท ย มีการตัดสินใจ

ด้านการเ งิน เกี่ยวกับการออม และการลงทุนมากที่สุด และร้อยละ 92

ให้ความสำคัญกับการบริหาร จัดการการเ งินในครัวเรือน เรื่องเ งินเรื่องทอง

เป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญ เป็นอันดับแรก เพราะมันทำให้พวกเธอ

สามารถที่จะควบคุม บริหารจัดการชีวิตได้ จากการจัดสรรเงิ นออมการลงทุน

และการ ควบคุมค่าใช้จ่าย ให้เรียบร้อย อยู่เสมอ

3 ครอบครัวต้องมาก่อน

ครอบครัวมี บทบาทสำคัญ ต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบ ความสำเร็จ

ส่วนใหญ่มีครอบครัว เป็นแรงผลักดัน แม้จะต้องทำงาน อ ย่ า ง หนัก

หรือมีความรับผิดชอบสูง แต่พวกเธอจะแบ่งเวลา ให้ครอบครัว

ไม่ว่าตารางงาน จะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่า ทุกครั้งที่ครอบครัว

ต้องการเธอ เธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอ สำหรับผู้หญิงแล้วความสำเร็จ

ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ถือเป็นความสำเร็จ ของครอบครัว ด้วยเช่นกัน

และความสำเร็จ ที่พวกเธอได้รับทั้งหมดจะไร้ค่า หากไม่ได้ร่วมแบ่งปัน

ให้ใครเลย จึงเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมผู้หญิงที่ประสบ สำเร็จ

ในด้านการงาน ส่วนใหญ่จึงมองหา ความสมดุล

ระหว่างชีวิต ครอบครัว และการทำงาน นั่นเอง

4 สิ่งที่พวกเธอเหล่านั้นมีคือความมั่นใจและไม่ยอมแพ้

การมีความมั่นใจ และความเพียรพย าย าม เป็นคุณลักษณะ ที่สำคัญ

สำหรับผู้หญิงที่ป ระสบความสำเร็จ ในทุกวันนี้ผู้หญิงถูกประเมิน ค่าต่ำเกินไป

ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอ  ย่ า ง ยิ่ง ด้านการทำงาน เพราะฉะนั้นไม่ว่าคนอื่น

จะคิด อ ย่ า ง ไร เธอรู้คุณค่าของ ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ และไม่ยอม

ให้ใครมาลดคุณค่าลงไปได้ ความเชื่อมั่นประกอบกับ ความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ

ทำให้พวกเธอ ประสบความสำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจไว้ การไม่ยอมแพ้แม้จะมี

ความผิดพลาดเกิดขึ้น แต่จะใช้โอกาสนั้น ในการเรียนรู้

เพื่อเป็น แรงผลักดัน สู่ความสำเร็จต่อไป

5 พวกเธอไม่กลัวที่จะก้าวออกจากComfortZone

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ ชอบที่จะรับมือกับสถานการณ์ แห่งความไม่แน่นอน

หากมีโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เธอจะอาสาเป็นคนแรกเสมอ และสิ่งต่างๆเหล่านี้

จะนำพวกเธอ ไปสู่ความสำเร็จ เพราะมันเป็นการแสดง ให้เห็นถึงความสามารถ

ในการปรับตัว ได้ในทุกสถานการณ์ เธอชอบความรู้สึกตื่นเต้น ที่มาพร้อมกับ

ความเสี่ยงและพวกเธอ ก็ไม่กลัวที่จะทำสิ่งที่แตกต่างออกไป ถึงแม้ฟังดูแล้ว

ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่สำหรับพวกเธอแล้ว ทุก อ ย่  า ง เป็นไปได้เสมอ

ขอขอบคุณที่มา Mastercard Index of WomenEntrepreneurs, stand-smiling

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…