Home แนวคิดชีวิต 5 คุณสมบัติ ของผู้หญิงที่ยิ่งแก่ยิ่งเก่ง

5 คุณสมบัติ ของผู้หญิงที่ยิ่งแก่ยิ่งเก่ง

7 second read
0
594
5 คุณสมบัติ ของผู้หญิงที่ยิ่งแก่ยิ่งแก่

5 คุณสมบัติ ของผู้หญิงที่ยิ่งแก่ยิ่งเก่ง

1 พวกเธอพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

โลกที่เต็มไปด้วย การแข่งขัน ในปัจจุบัน ผู้หญิงไม่สามารถ

ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า อีกต่อไปไม่ใช่ทุกคน ที่จะเกิดมาพร้อมกับ

ความสำเร็จ การที่จะประสบ ความสำเร็จได้ นั้นต้องอาศัยเวลา

และความมุ่งมั่น ผู้หญิงที่จะประสบ ความสำเร็จ ต้องมีความพร้อม

ทั้งกายและใจ ในการพัฒนาทักษะ และความสามารถ ของเธอให้

มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทักษะที่เธอมีนั้น

เป็นสิ่งที่จำเป็น และไม่สามารถ ทดแทนได้

2 เรื่องเงินๆทองๆต้องพวกเธอเลย

ใครบ้างที่จะ ไม่รักผู้หญิงฉลาด ผู้หญิงที่ประสบ ความสำเร็จส่วนใหญ่

นั้นมีความสามารถ ในการบริหารจัดการ การเงิน เป็น อ ย่ า  งดี

จากผลสำรวจการ ให้ความสำคัญด้านการใช้จ่าย ของผู้บริโภคในปี 2560

ซึ่งจัดทำโดย มาสเตอร์การ์ด พบว่าร้อยละ 93 ของผู้หญิง ไ ท ย

มีการตัดสินใจ ด้านการเงิน เกี่ยวกับการออม และการลงทุนมากที่สุด

และร้อยละ 92 ให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการ การเงินในครัวเรือน

เรื่องเงินเรื่องทอง เป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

เพราะ มันทำให้ พวกเธอสามารถ ที่จะควบคุมบริหารจัดการ ชีวิตได้จาก

การจัดสรรเงินออม การลงทุนและการควบคุมค่า ใช้จ่ายให้เรียบร้อย อยู่เสมอ

3 ครอบครัวต้องมาก่อน

ครอบครัว มีบทบาทสำคัญ ต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบ ความสำเร็จ

ส่วนใหญ่มีครอบครัว เป็นแรงผลักดัน แม้จะต้องทำงาน อ ย่ า ง หนัก

หรือมีความรับผิดชอบสูง แต่พวกเธอจะแบ่ง เวลาให้ครอบครัว

ไม่ว่าตารางงาน จะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่า ทุกครั้งที่ครอบครัว

ต้องการเธอเธอ จะอยู่ตรงนั้นเสมอ สำหรับผู้หญิง แล้วความสำเร็จ

ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ถือเป็นความสำเร็จ ของครอบครัวด้วยเช่นกัน

และความสำเร็จ ที่พวกเธอได้รับ ทั้งหมดจะไร้ค่า หากไม่ได้ร่วม

แ บ่ ง ปั น ให้ใครเลย จึงเป็นสาเหตุ ที่ว่าทำไมผู้หญิง ที่ประสบความสำเร็จ

ในด้าน การงานส่วนใหญ่ จึงมองหาความ สมดุลระหว่าง

ชีวิตครอบครัว และการทำงาน นั่นเอง

4 สิ่งที่พวกเธอเหล่านั้นมีคือความมั่นใจและไม่ยอมแพ้

การมีความมั่นใจ และความเพียร พ ย า ย า ม เป็นคุณลักษณะที่สำคัญ

สำหรับผู้หญิงที่ประสบ ความสำเร็จในทุกวันนี้ ผู้หญิงถูกประเมินค่าต่ำ

เกินไปในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ อ ย่ า ง ยิ่งด้านการทำงาน

เพราะฉะนั้นไม่ว่าคนอื่ นจะคิด อ ย่ า ง ไรเธอรู้คุณค่า ของความสามารถ

ที่ตัวเองมีอยู่ และไม่ยอมให้ ใครมาลดคุณค่า ลงไปได้ความเชื่อมั่น

ประกอบกับความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ ทำให้พวกเธอ ประสบความสำเร็จ

ตามที่ได้ตั้งใจไว้ การไม่ยอมแพ้แม้จะมี ความผิดพลาดเกิดขึ้น

แต่จะใช้โอกาสนั้น ในการเรียนรู้เพื่อเป็นแรง ผลักดันสู่ความสำเร็จต่อไป

5 พวกเธอไม่กลัวที่จะก้าวออกจาก ComfortZone

ผู้หญิงที่ ประสบความสำเร็จ ชอบที่จะรับมือ กับสถานการณ์

แห่งความไม่แน่นอน หากมีโอกาสที่จะ ลองสิ่งใหม่ๆ เธอจะอาสา

เป็นคนแรกเสมอ และสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะนำพวกเธอ ไปสู่ความสำเร็จ

เพราะมันเป็นการแสดง ให้เห็นถึงความสามารถ ในการปรับตัวได้

ในทุกสถานการณ์ เธอชอบความรู้สึกตื่นเต้น ที่มาพร้อมกับความ เ สี่ ย ง

และพวกเธอก็ไม่กลัว ที่จะทำสิ่งที่แตกต่าง ออกไปถึงแม้ฟังดูแล้ว

ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่สำหรับพวกเธอแล้ว ทุก อ ย่ า ง เป็นไปได้เสมอ

ขอขอบคุณที่มา MastercardIndexofWomenEntrepreneurs, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…