Home แนวคิดชีวิต 4 เหตุผล ที่คนฉลาดมักชอบเงียบ

4 เหตุผล ที่คนฉลาดมักชอบเงียบ

6 second read
0
501
4 เหตุผล ที่คนฉลาดมักชอบเงียบ

4 เหตุผล ที่คนฉลาดมักชอบเงียบ

1 เขาจะคิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาด ต้องรู้จักคิดก่อนพูด หรือคิดให้มากกว่า

พูดอยู่เสมอเพราะมัน เป็นตัวบ่งบอกว่า เป็นคน อ ย่ า ง ไร

ฉะนั้นการไตร่ตรองทุกสิ่ง ก่อนจะพูดออกมา ในตัวคนคนนั้น

จึงมีความสำคัญ มันสามารถทำให้คุณ ได้รับโอกาสดีๆ

อีกมากมายในชีวิตเพียง รู้จักใช้คำพูดให้เป็น และเกิดประโยชน์

2 พวกเขารู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟัง ในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณ กลายเป็น

ผู้ฟังที่ดี และมีมารย าทแล้ว มันยังทำให้ คุณได้รับข้อมูลข่ าว ส า ร

ใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ส่งผลให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโลกใบนี้

มากยิ่งขึ้นอีก ทั้งยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

3 อย่ าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลา ไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็น บุคคลที่เดินถอยหลัง

หรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่ าหยุดพัฒนา และผลักดันตัวเอง ให้ก้าวไป

หาสิ่งใหม่ๆเพราะมัน สามารถส่งผลดีต่อชีวิต ทำให้คุณรู้ทัน

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และกลายเป็นคนยุคใหม่

ที่คอยอัพเดท เรื่องราวอยู่ ตลอดเวลา

4 คนฉลาด หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝัน อันสวยหรู ที่วาดไว้ใน จินตนาการแล้ว

ลุกขึ้นมาสร้างฝัน ให้กลายเป็นจริงดีกว่า ถ้ายังมัวแต่เสียเวลา

เพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือ ลงแรงทำ อ ย่ า ง จริงจัง แล้วเมื่อไหร่

สิ่งที่วาดไว้ในฝัน จะสำเร็จดังนั้น หากอย าก เป็นคนที่เก่งและฉลาด

จะต้องไม่มัวมานั่งพูด พร่ำให้เสียเวลา และควรนำเวลาทุกนาที

ที่มีค่ามาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด หากไม่แน่ใจ ในสิ่งที่แสวงหา

ลองใช้เวลา แล้วหมั่นฝึกฝน อยู่กับมันจน ค้นพบ แล้วลงมือทำ

ขอขอบคุณที่มา 108resources

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…