Home แนวคิดชีวิต 3 เทคนิค ในการเอาชนะคนที่ขี้อิจฉา

3 เทคนิค ในการเอาชนะคนที่ขี้อิจฉา

6 second read
0
726
3 เทคนิค ในการเอาชนะคนที่ขี้อิจฉา

3 เทคนิค ในการเอาชนะคนที่ ข ี้อิจฉา

1 อ ย่ า ลืมว่า คนที่อิจฉา คิด ร้ า ย เ ก ลี ย ด ชังคนอื่น ก็เหมือน ตกนรกทั้งเป็น อยู่แล้ว

ใจที่ร้อนรุ่ม เครียด กังวล นั่นแหละ คือ นรกที่คอยกัดกิน ในใจเขา

ดั่งคำที่ว่า สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ การอิจฉา เ ก ลี ย ด ชัง คนอื่น

จึงเป็น การทำโทษ คนๆนั้น อยู่แล้ว ดังนั้น อ ย่ า ไปคิดแก้ แ ค้ น เขา

ให้ กฎแห่ง ก ร ร ม จัดการ ดีที่สุด เพราะ ถ้าคุณตอบโต้เขากลับ

มันจะเป็น ก ร ร ม ของคุณด้วย

2 ข้อสำคัญคือ คุณ อ ย่ า ถูกคนแบบนี้ ลากไปลง นรกในใจ กับเขาด้วย

คุณต้องอยู่บน สวรรค์ในอก ของคุณ โดยไม่ยอมลงไป ทุ ก ข์

กับพวกเขาด้วย แม้แต่นิดเดียว เพราะถ้าคุณลดความสุข และสงบใจ

ของคุณ มีความ ทุ ก ข์ เพิ่มขึ้น เพราะคนเหล่านี้ แปลว่า เขาชนะ

ซึ่งพวกเราในเพจนี้ ยอมไม่ได้ หมายความว่า เรามีหน้าที่แค่ ดูแล

จิต และ ใจ ของเรา ให้มีความสุข ไม่รุ่มร้อน ไม่เครียด ไม่กังวล

อ ย่ า ลด ความสุขตัวเอง ด้วยการคิดแก้ แ ค้ นค นอื่น

ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ คุณทั้งสิ้น เหมือนมี

เกราะกำบัง น้ำ ล าย ย า พิ ษ ของคนอื่น คนที่อิจฉา  เก ลี ย ด ชังคุณ

จะ ยิ่งหัวเสีย เพราะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้ คือ เห็นคุณมีความสุข

มีคำกล่าวที่ว่า การแก้ แ ค้ น ที่ดีที่สุด คือ คุณประสบค วามสำเร็จมากยิ่งขึ้น

เพราะการที่ คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น คน ข ี้ อิจฉา จะยิ่งทนไม่ได้

ยิ่งมีความ ทุ ก ข์ มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้น เหมือนตกนรกทั้งเป็น

แต่หากเขาได้เห็น การที่คุณมีความ ทุ ก ข์ ร้อนใจเหมือนพวกเขา จะยิ่งทำให้เขา สะใจ

3 ลงมือทำบางสิ่งเพื่อปกป้องตัวคุณเอง

การไม่ยอมให้ น้ำลายคนอื่น มาเป็น ย า พิ ษ ในใจคุณ ไม่ได้หมายความว่า

คุณยอมเป็น พรมเช็ดเท้า ให้คนอื่น ให้ไตร่ตรอง อ ย่ า ง ดี ฃ

ในการที่ คุณจะได้ทั้งสอง อ ย่ า ง คือ

1 มีเกราะป้องกันจิต ไม่ให้ตัวเราคิดลบ และ ทุ ก ข์ไ ปกับคนคิด ร้ า ย ด้วย

2 มีมาตรการป้องกัน ตัวของเราเอง เพราะเราต้องเป็นคน ฉลาด

และมีไหวพริบ ในโลกนี้ด้วย ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็น

คนควบคุมทั้งหมด 100% เพราะ ความสุขอยู่ในใ จของคุณเอง

อ   ย่ า ลดตัวไป ตอบโต้คน ชั่ ว ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน

พวกเขาจะ เก่งกว่าคุณ ในวิธีการต่ำ ๆแบบนั้น

ขอขอบคุณที่มา คุณ บัณฑิต อึ้งรังษี, lertchaimaster

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…