Home แนวคิดชีวิต 3 บุญใหญ่ ที่ทำแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นและเจริญรุ่งเรือง

3 บุญใหญ่ ที่ทำแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นและเจริญรุ่งเรือง

6 second read
0
14,129
3 บุญใหญ่ ที่ทำแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นและเจริญรุ่งเรือง

3 บุญใหญ่ ที่ทำแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นและเจริญรุ่งเรือง

1 บุญจากการกตัญญู

กตัญญูกับ พ่อแม่เป็นอันดับแรก ท่านมีบุญคุณ ทั้งให้กำเนิด คอยเลี้ยงดูอุ้มชู

ทำให้เราเติบโต มาจนถึงในทุกวันนี้ แค่สำนึกยังไม่พอจะต้อง ตอบแทนทดแทน

บุญคุณของท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่กำลังของเราจะสามารถทำได้ คนที่ทำบุญ

กับพ่อบุญที่เราได้ทำนั้น จะส่งผลทำให้ชีวิตของเราเจริญยิ่งขึ้น พ่อแม่บางท่าน

อาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศล ไปให้ท่านทั้งสอง

นอกพ่อแม่แล้วคนรอบข้า งไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง คนที่คอยเลี้ยงดู

คนที่คอยช่วย เหลือเราในย าม ย า กลำ บาก จงทำดีและจง ตอบแทนเขา

2 บุญของตนเอง

บุญของตัวเองที่สร้าง ขึ้นมาในชาตินี้ทั้งจากทาน จากศิลและจะภาวนา

ทั้ง 3 ช่องทางนี้ได้เป็น บุญใหญ่ที่จะช่วยนำพา ให้ตัวเรานั้นดีขึ้นได้

หากไม่มีบุญ ของตัวเองนั้น ไม่มีทางที่จะดีขึ้นไปได้ เราจะต้องมีฐานบุญ

เป็นของตัวเอง ทานไม่มีเงิน ก็อภัยทานนำ เมื่อมีบ้ า งก็ทำสลึง สองสลึง

ทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ผลบุญมากกว่า เงินเป็นพันล้าน ที่จิตใจที่ไม่บริสุทธิ์

ศีล แม้จะอ ด ย า ก จะลำบาก แค่ไหน อ ย่ า ผิด ศี ล ต้องอดทน อด กลั้น

อ ย่ า เพิ่มวิกฤต ให้ตัวเอง เราต้องซ่อม และสร้างไปพร้อมกัน ยึดหลัก

พรวิเศษของพ่อไว้ จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด ภาวนา เป็นบุญมากฝึกหัด

สวดมนต์ ฝึกนั่งสมาธิภาวนา ฝึกจิตใจให้มี ความเย็นลง อะไร

ที่เสียไป แล้วปล่อยไป ทำใหม่ได้ ทุกวินาที

3 บุญแห่งการให้อโหสิก ร ร ม

และขออโหสิ ก ร ร ม ก ร ร มต่างๆ ที่ได้เคยสร้างมา เป็นสิ่งที่ดึงเรา

ไม่ให้เดินไปข้างหน้า ไม่ให้พบกับอะไรเลย เป็นการปิดทางโชค ล า ภ

ความเจริญ ก็คือเจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร จงปลดปล่อยซึ่ง กันและกัน

อ ย่ า ได้มีเ ว ร ก ร ร ม ต่อ กันเลย อะไรที่ อ ภั ย ได้ ก็ อ ภั ย ให้อโหสิ ก ร ร ม กันไป

หากเราปล่อยวางชีวิต ของเราก็จะเบาสบาย จะมีความสุขไม่ต้องไป แบกรับอะไรที่หนักๆ

ไม่ต้องเอาเรื่อง ของใครๆมาคิดให้ ป ว ด หัว ทำตัวเอง ให้มีความสุข

ในทุกๆวันแล้ว ชีวิตของคุณนั้นจะดีมาก ยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ขอขอบคุณที่มา ธ.ธรรมรักษ์, postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…