Home แนวคิดชีวิต 13 สิ่ง ที่คุณควรทำให้ได้ก่อนวัย 45 ปี

13 สิ่ง ที่คุณควรทำให้ได้ก่อนวัย 45 ปี

6 second read
0
575
13 สิ่ง ที่คุณควรทำให้ได้ก่อนวัย 45 ปี

13 สิ่ง ที่คุณควรทำให้ได้ก่อนวัย 45 ปี

1 หาความรู้ เรื่องการเงิน

ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือ จากอินเตอร์เน็ต ความรู้หาได้จาก หลายช่องทาง

ซึ่งมีช่องทางการเข้าถึง ความรู้อย่ างมากมาย ทำให้เราสะดวก

หาความรู้ เข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่า เมื่อก่อนเยอะเลย

2 เงินโบนัสนั้น เก็บไว้ให้ดี

เพราะมันเป็นเงินก้อน เอาไปลงทุ นได้ หากอย ากให้รางวั ลตัวเอง

ก็ควรให้ปีละ ไม่เกิน 30 % ของเงินโบนัส ส่วนที่เหลือก็เก็บ

เอาไปลงทุ น ต่อย อดได้ ในอนาคต

3 ลดค่าใช้จ่าย จากสิ่งที่ไม่จำเป็น

อ ย่ า ง แรก คือ ทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้ าน ล ดด อกเบี้ ย จากนั้นลองเปลี่ยน

เคเบิล เป็นแบบไม่มีค่าใช้จ่ ายร ายเดือน หรือหากไม่จำเป็น ก็ยกเลิกไปได้

แบบนี้มันช่วย ประหยัดได้มาก ถ้าเราลองคำนวณดู

4 เลือกทำงานที่ตนเองถนัดและทำได้

การหาจุดยืนที่เหมาะสม ตัวเองมันช่วยทำให้เงินเดือน ตำแหน่ง เติบโตไว

และควรเลือก ทำงานกับเจ้าน ายที่ฉลาดๆ เขาจะช่วยส่งเสริม ให้เราก้าวหน้าได้ไวเช่นกัน

5 เริ่มออมเงิน แม้อายุยังน้อยก็ออมได้

มันอยู่ที่การควบคุม ความอย ากของตนเอง มันอยู่ที่ตัวเรา เมื่อคิดต้องการ

ได้ของสักชิ้นให้ทยอยซื้ อ และอย่ าซื้ อทีเดียวแบบ ติ ด กัน

เช่น โทรศั พท์ รถ ถ้าจะซื้อของชินใหญ่ ทางที่ดี ต้องเว้นช่วงห่างๆ

กันออกไปก่อน เพราะความต้องการ มันไม่มีที่สิ้นสุด

ควรซื้อของที่มี โอกาสได้ใช้จริงๆ ของที่ไม่จำเป็น เอาไว้ทีหลัง ค่อยซื้อก็ได้

6 เรียนรู้จากการลงทุ น จากที่พล าดมาก่อน

ทุกคนที่ เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุ นบ้างแหละ มันเป็นเรื่องปกติ บางคนอาจเคย

ติ ด หุ้ นวงในมาเกือบสิบปี พอมาวันนี้ก็อาจจะเพิ่งข ายได้ก็มีถมเถไป

7 ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากธนาคาร

เช่น ซื้ อพันธบั ตร ลงทุ นหุ้ น ทำประกั นชีวิต ซื้อกองทุ น รวม

8 หากเก็บเงินล้านแรกได้ ล้านต่อไป ก็จะง่ายกว่าเดิม

คนเรา พอได้เรียนรู้ วิธีการบริหารเงินที่ถูก จนสามารถมีล้านแรกได้

ล้านต่อไปก็ไม่ใช่ เรื่องย ากสำหรับเขา เพราะเรามีพื้นฐานจากล้านแรก

ที่เราทำได้แล้ว ประกอบกับมีทุ นล้านแรก เอาไปต่อยอด

ความมั่งคั่งในอนาคตได้ เพราะงั้นจึง ไม่ย ากเกินไป

9 เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินคนอื่น

ในที่นี้ ก็หมายถึง การ ก ู้เงินซื้ อคอนโด เราก็อาจจะได้กำไ รมาจากเงิน

ลงทุ นน้อย เช่น ฉันลงทุ นคอนโด ย่ านพระราม 9 ซื้ อไว้ เมื่อ 4 ที่แล้ว

ราคา 1.8 ล้านใช้เงินตนเอง 2 แสน จากนั้นที่เหลือก็ไป ก ู้ธนาคาร ผ่ อนจ่าย

เดือนละหมื่นกว่า แล้วปล่อยเช่ามาตลอดได้ เดือนละหมื่นสี่ มาถึงตอนนี้

ปัจจุบันที่เขาขา ยกันในเว็บ ก็จะราค าประมาณ 2.8 ล้าน ถ้าขา ยไปจะได้

กำไรประมาณ 1 ล้านและได้กำไรจากส่วนต่าง ค่าเช่ ากับยอดผ่ อน

10 ใช้บั ตรเค รดิ ตลดค่าใช้จ่ายให้ตัวเอง

เราอย่ าใช้จ่ายจนเกินตัว สาเหตุที่แนะนำ การจ่ายด้วยบั ต ร เ ค ร ดิ ต

เพราะบางทีบัตร ได้ส่ วนลดหรือคะแน นสะส มที่มากกว่า

จ่ายเงินสด ไม่ก็อาจได้เครดิ ต เงินคืนกลับมา

11 นำเฉพาะเงินเย็นไปลงทุ น

จำไว้เลยว่า การลงทุ นมีความเสี่ ยงจงศึกษา ให้ดีก่อนการลงทุ น

และต้องใช้เวลาและมีโอกาส ข าดทุนได้ ถ้าข าดทุนจริงเราจะได้

ไม่เดือดร้ อ น เราควรกำหนด เงินสดขั้นต่ำ ไว้ใช้จ่าย

เช่น มีไว้ใช้อย่ างน้อย 12 เดือน และส่วนที่เหลือ ก็เอาไปลงทุ น

12 หัดลงทุ นเพื่อ ให้มีร ายได้สม่ำเสมอ

ในอนาคตสิ่งเหล่านี้ อาจกลายเป็นร ายได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น

กองทุนรวม ตราส ารหนี้ ลงทุ นคอนโด แต่ก่อนที่เรา จะตัดสินใจลงทุ น

ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดี ดูว่าตัวเองนั้นจะ รับความเสี่ ยงได้ในระดับไหน

13 บันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน ของร ายได้ในทุกๆ ปี

เพราะการบันทึก จะช่วยให้เรา เห็นจุดบกพ ร่ องว่าควร ปรับปรุงส่วนใด

ใช้กำหนดแนวทาง ไปสู่เป้าหมายได้ ให้เรารู้ความเคลื่อนไหวต่างๆ ว่าเป็นมาอย่ างไร

ขอขอบคุณที่มา san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…