Home แนวคิดชีวิต 10 วิธีปลดหนี้ แบบคนฉลาด ปลดหนี้ได้ภายในไม่กี่ปี

10 วิธีปลดหนี้ แบบคนฉลาด ปลดหนี้ได้ภายในไม่กี่ปี

18 second read
0
526
10 แนวทาง การออกมาจากการเป็นหนี้สิน

10 วิธีปลดหนี้ แบบคนฉลาด ปลดหนี้ได้ภายในไม่กี่ปี

1 บันทึกรวบรวม หนี้ที่มี

ก็ได้เวลาแล้วที่ต้องมา รวบรวมหนี้ว่าเป็นหนี้ ที่ไหนบ้ างเท่าไหร่

เป็นได้ยังไงนำมา บันทึกทำเป็นบัญชี การรวมหนี้

เราอาจจะได้เห็นตัวเลขที่มัน มากขึ้นก็ อ ย่ า ไปตกใจไปเราทำ

เพื่อให้รู้ว่าหนี้ที่เรามี มันมากน้อยแค่ไหน และจะจัดการกับหนี้

อันไหนก่อนประโยช น์ อีก อ ย่ า ง เราจะได้มานั่งทบ ทวนว่าเราได้

ทำอะไรพลาดใ นชีวิต เกี่ยวกับการจ่ายเงินใน อดีตทั้งนี้เพื่อเป็น

ภูมิคุ้มกันในการวางแผน การใช้จ่ายเ งิน ในอนาคตของเราเอง

2 ล้างใจ ก่อนที่จะล้างหนี้

สิ่งที่ต้ องทำก่อนคือล้างใจให้เราไม่ ทุ ก ข์ เพราะยิ่ง ทุ ก ข์

ก็คิดอะไรไม่ออกชีวิตแย่ โฟกัสเรื่องใจก่อนทำใจ ให้สบายล้างใจ

ให้เป็นสุ ขเรา ก็อาจจะใช้วิธีเข้าวัด หรือคุยกับเพื่อนบ้าง

หาที่ปรึกษ าที่คอยรับ ฟังเราระบาย ทุ ก ข์ มั นออกไปแล้ว

มาตั้งหลักจัดการกับหนี้ กลับมาสู้กันใหม่ ด้ว ยหัวใจที่เข็มแข็ง

3 หนี้ไหนรี ไฟเเนนท์ ได้ควรทำซะ

มีหนี้บางประเภท ทำรีไฟแนนท์ได้ เพื่อยืดระยะเวลาออกไป

ผมมองว่าหากจำ เป็นที่จะต้องรวมให้ หนี้มาเหลือเจ้าหนี้

คนเดียวเป็นสิ่งที่ ควรทำดีกว่า การมีเจ้าหนี้หลายคน

เพราะมันมีความ หลาก หลายเรื่อง ด อ ก วิธีการเจรจา เงื่อนไขต่าง ๆ

ถ้าเราสามารถ ทำให้เจ้าหนี้ เหลือเพียง 1-2 ราย แล้วทีนี้

มันจะง่ายในการคุย การเจรจา และช่วยกัน หาวิธีผ่อนชำระหนี้นั้น ๆ

4 เ รี ย งรับดับการจ่าย จากด อ กเบี้ยต่ำ ไป หามาก

ทีนี้ เราค่อย ๆ จั ดลำดับความสำคัญของ หนี้หรื อเจรจา

พูดคุยกับเจ้าหนี้กั บ เราแล้วเรียงลำดับ ตามด อ กเบี้ย

ที่ต้องจ่ายให้เรียง จากด อ กเบี้ยต่ำไปหาสูงทีนี้ ก็ให้ดูที่จำน วนเงินต้น

ว่าเมื่อนำเงินต้น มา คูณกับด อ ก เบี้ย ที่ต้องจ่ายของ แต่ละเดือน

หนี้ก้อนไหน เ ป็นจำนวนมากสุด เมื่อเรารู้แล้ว เรา ก็จะให้ความสำคัญ กับหนี้ก้อนนั้นก่อน

5 เจรจาพูดคุยกั บเจ้าหนี้เรียงลำดับจากด อ กเ บี้ ยสูงไปหาด อ ก เบี้ยต่ำ

ทีนี้ ก็ได้ เวลาเจรจา กับเจ้าหนี้สักทีเข้าไป คุยกับเขาเลยก่อน

ที่เขาจะส่ง ใบทวงมาหาเรา อ ย่ าพ าตัวเองไปเข้ามุมอับ

หรือหากอยู่ในมุม อับก็หาทางเบี่ยงมัน ออกมาให้ได้ไม่งั้นแย่แน่ ๆ

เ พราะไม่มีเจ้าหนี้ ที่ไหนเขาไม่ อ ย า ก ได้เงินคืนหรอก ฉะนั้น สิ่ งที่ดีที่สุด

คือการยอมรับและ พูดคุยเจรจาผ่อนเท่าที่ เราพ อทำได้แสดง ให้เห็น

ถึงความ พ ย า ย า ม เรา ถ้าจำเป็นต้อง ข า ย บ างสิ่งเพื่อนำมาลดหนี้ แนะนำว่าใ ห้ข า ย ไปเถอะนะ

6 หยุดส ร้ า งหนี้ใหม่

ระหว่างนี้ห้ามสร้า งหนี้ ใหม่หน้าที่ อ ย่ า งเดียวคือหาเงิน

มาจ่ายหนี้เก่าที่ทำไว้ ให้หมด อ ย า ก ให้นึกถึง โอ่งถั งใส่น้ำประมาณ

นี้ เพราะหากมัน รั่วเพราะหนี้ใหม่ มาอีกเติมน้ำในถังเท่าไหร่

ก็คงไม่มีวันเต็ม ฉะนั้นเรามีหน้าที่ปิดรูรั่ว เพียงจงเตือนตัวเองไว้

ครั้งนี้จ ะเป็น เป็นหนี้ครั้งสุดท้าย และเราก็ต้องทำได้

7 ในเมื่อจำ เป็นต้องลงทุนต้อง เริ่มที่ลงเเรงแลก กับการลงทุนไปก่อน

กา รจะหาเงินมันต้องใช้ทุน แต่หากเราไม่มีทุน ก็ต้องไป กุ้เขาม า

อีก อ ย่ า ง นี้เมื่อไหร่หนี้ จะหมดล่ะว่ามั้ย ฉะนั้นลองใช้วิธีลงแ รง

แลก ทุน อ ย่ า ง เช่นผมใช้วิธี การ ข า ย ออนไลน์แบบ D r o p s h i p คือ

ไปดูสินค้าอัน ไหนที่มีคนสนใจมากๆ ก็ ติ ด ต่อเจ้าของเขานำรูปสินค้า

มาโพส ข า ย ก่อนอาจได้กำไร ไม่มากเท่าไหร่แต่ทำไงได้ล่ะ

เราไม่มีทุนก็ต้องใช้ วิธีการแบบนี้ไปก่ อน เงินน้อยต้องคิดให้มากเงินมาก

เนี่ยยิ่งต้องคิดให้ มากก ว่ าเดิมอีกจงใช้ความคิดแรง กา ยก่อนที่ จะใช้เงิน แก้ปัญหา

8 เพิ่มรายได้ให้ได้มากๆ เ ท่ าที่จะทำได้

เพราะวิธีการพูดคุ ย ในการผ่อนชำระหนี้ มันก็คือส่ว นหนึ่ง

ในการปิดรอยรั่ว และยั งไม่พอครับ เราต้องหาเงินเข้ ามาเพิ่ม

ด้วยตอนไม่มีหนี้ชีวิตก็ ชิลๆนั่นแหละแต่พอ เป็นหนี้เท่า นั้นแหละ

ศักยภาพเพิ่มขึ้นเท่าตั วเลย ทำได้ทุก อ ย่ า ง ข า ย ของต ลาดนัด

งานออนไลน์ ช่องทาง ใด ที่ทำให้มีรายได้ เพิ่มขึ้นรีบวิ่ งเข้าไป ทำเลยทีเดียว

9 เป ลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม จากผ่อนจ่าย เป็ นหยอดกระปุกได้ จึงซื้อ

ลองมาเป็น วิธีการหยอดกระปุกสะสม เงินแทนดีกว่านะ

อ ย า ก ได้อะไรก็เก็บ ใส่กระปุกไว้เขียน ไว้เลยเงินนี้เก็บเพื่อนบลาๆๆ

ได้เงินครบก็ ค่อยนำเงินออกมา ซื้อหากสินค้านั้น มันหมดไม่มีข าย

ก็ได้เก็บเงินไป ด้วยเพื่อเป็นทุนทำ อ ย่ า ง อื่นไปด้วยไง

แล ะหนี้เป็นเรื่องที่เราควร เรียนรู้ตอนเราลำบาก มันจะเป็นเรื่อ ง

ที่สร้างความ ทุ ก ข์ ให้กับเรามา กแต่พอเรามีเงิน มีกิจการที่ดี ขึ้นมัน

จะเป็นตัวช่วยใน เรื่อง การบริหาร ให้กับเราได้ยิ่งธุร กิจดีเครดิตดี

แหล่งเงินทุนก็จะ ยิ่งยินดี ที่จะให้เราเป็นหนี้ในตอนนี้ หนี้ก็คงกลายเป็ นเรื่องสบาย ๆ

10 รัดเข็มขั ดใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

เพราะ เราน่าจะพอซาบซึ้ง และเข้าใจแล้วใช่ หรือไม่ว่าการที่ฟุ่ มเฟือย

มันทำให้ชีวิตเรามันวุ่น วาย ลำบากแค่ไหน แล้วที่ต้องห าเงิน

มาจ่ายหนี้ต่างๆนานานั้น เป็นภาวะที่เป็นหนี้ จ่ายให้น้อยหาให้มาก

ต้องสะกดคำว่า พอเพียง ให้ได้คือเรียนรู้ ประส บการณ์สร้าง

ภูมิต้านทาน จากป ระสบการณ์ที่เคยเจอ และนำคว ามรู้มาต่อยอด

สิ่งใหม่ ๆอะไรที่ มันไม่จำเป็นทิ้ง ๆ มันไปรับรอง ชีวิต เราจะดีขึ้น

ขอขอบคุณที่มา จาก t a o k a e m a i, sabaidmai

Check Also

7 สิ่ง ที่ห้ามทำเมื่อคุณจะเริ่มทำธุรกิจ

7 สิ่ง ที่ห้ามทำเมื่อคุณจะเริ่มทำธุรกิจ 1 จุกจิกมากเกินไป การที่คุณใส่ใจรายละเอียด ในการทำ…