Home แนวคิดชีวิต 10 แนวคิด ในการออมเงินทำให้ชีวิตดีและก้าวหน้า

10 แนวคิด ในการออมเงินทำให้ชีวิตดีและก้าวหน้า

6 second read
0
290
10 แนวคิด ในการออมเงินทำให้ชีวิตดีและก้าวหน้า

10 แนวคิด ในการออมเงินทำให้ชีวิตดีและก้าวหน้า

1 เ งินออมมีประโยชน์มาก

ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุ

ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเงิ นออม เผื่อไว้ใช้

ย าม ฉุ ก  เฉิ น ไม่ต้องไป พึ่งพาใคร

2 เงิ นออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงิ นออม มีเงิ นเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจ

กับเ งิน ที่ไม่พอใช้เมื่อมีเงิ นออม ก็จะมีความสุขมากขึ้น มีเงิ นออมจะทำอะไร

ก็ทำได้อิสระมากขึ้น เมื่อมีเ งินออม ก็ไม่ต้องเหนือย ในการทำงานมากนัก

มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น

ชีวิตมีอิสระมากขึ้นอย ากทำอะไรก็สามาร ถทำสิ่งที่ชอบได้

3 มีเงิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็น ภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือน

หลักหมื่นที่ลูกหลาน ต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็ เ จ็ บ ป่ ว ย

มีหลายโ รค หากมีเงิ นออมก็จะ ไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้

อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลาน นิสัยไม่ดีพย าย ามแย่งสมบัติ

เก็บเงิ นออมไว้ เผื่อการซ่อมแซม ข้าวของเครื่องใช้ ข้าวของเครื่อง

ใช้ทรัพย์สินต่างๆ บ้านรถเครื่องมือ มีโอกาสชำรุด เสียหายตามวันเวลา

ดังนั้นก็ต้องมีเงิ นออมไว้เผื่อใช้จ่าย เป็นค่าซ่อมบำรุง

4 มีเงิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเ งินออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหา การเงิ นก็จะสามารถ

ให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี

ย ามเดือดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคน ก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

5 มีเ งินออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเ งินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน

โดยเฉพาะ หากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

ดังนั้นเมื่ออายุ มากขึ้น ต้องคิดถึงการมี เ งินออมให้มากๆ

6 เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เ งิน ในการซื้อข้าว ของเครื่องใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็น

ต่อการใช้ชีวิต หากมีเงิ นออมชีวิตก็จะมี ความมั่นคงมากขึ้น

7 เงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบาง อ ย่ า ง ต้องล้มหาย ต า ยจาก

เช่น พนักงาน ธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อ ย่ า ง บรรดา

หนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ ทำงานแทนมนุษย์

ก็จะมีโอกาส ตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเ งินไว้

8 เ งินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเ งินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการ ก ู้เงิ น

ไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือ ประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ

9 เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการก ู้เงิ นได้

สำหรับคนที่ ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้อง มีเงิ นออมเพราะ จะช่วยให้มี

ความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องก ู้เงิ นเพื่อซื้อบ้านที่ดิน

10 เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออมไปลงทุน อ ย่ า ง การซื้อหุ้น แล้วได้เ งินปัน ผลทุกปีก็ถือว่าเงิ นออมนั้น

ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อ ย่ า ง การซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน

ก็จะมีรายได้ จากเงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อการใช้จ่าย

ในแต่ละเดือนสบายๆข้อดี ของการมีเงิ นออม ยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่

จะเป็นประโยชน์ กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเ งินออม

ไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อ ย่ า ไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เ งืนออมของเรานั่นเอง

ที่จะสามารถพึ่งพาได้ การออมเงิ นเป็นวิธีการสะสม ทุนทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในอนาคต

ซึ่งการมีแผนสำรอง หรือมีเงิ น สำรองไว้ ประกันความไม่แน่นอน ในอนาคตเป็น

สิ่งที่ควรกระทำ และการออมเงิ นก็เป็นหนึ่ง ในการป้องกัน ความเสี่ยงนั้น

โดยปกติแล้วผู้คน มักจะตั้งเป้าการออมเพื่อหาวิธี ที่สอดรับกับตัวเอง

ขอขอบคุณที่มา siamebook, stand-smiling

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…